Millainen suhde?

Aino Thauvón-Suits

Eino Leinon tutkijat ovat jossakin yhteydessä pohtineet sitä millainen oli Eino Leinon ja Aino Thauvón-Suitsin suhde. Viimeisinä vuosinaan Aino oli henkilö, jonka museossa Leino asusteli ja Aino auttoi Leinoa elämän arkipäivän asioissa. Ehkä seuraava puhelimessa käyty vuoropuhelu, joka tapahtui ennen Leinon Viron matkaa kuvasti heidän suhdettaan:

- Eino Leino tässä päässä!

- Aino Suits tässä päässä!

Aino Suits lupasi mennä tapaamaan Leinoa klo 13. Jolloin Leino jatkoi:

- Olen kunniallinen mies.

- En kunniaani pelkää. sillä se on ollut aina minun omissa käsissäni.

- Sepä ikävää!