Seuran toimintakertomus 2015

KAINUUN EINO LEINO -SEURA ry:n  toimintakertomus 2015 (luonnos)

 

1. Yleistä

Kulunut vuosi oli Seuran 41. toimintavuosi. Seura teki tunnetuksi kirjailija Eino Leinoa, hänen tuotantoaan ja elämäntyötään Leino-talon toiminnalla, luennoilla, erilaisissa kulttuuritilaisuuksissa,  messuilla, lehdistön välityksellä, seuran kotisivujen avulla ja myymällä kulttuurituotteita. Seura hoiti ja kehitti yhteistyössä Elias Lönnrot -seuran kanssa Eino Leino -taloa viidettä toimintavuotta.

2. Jäsenistö

Seuran jäsenmäärä oli vuoden 2015 lopussa 1xx henkeä. Seuraan liittyi 6 uutta jäsentä.   Kunniajäseniä seurassa oli 10. 

3. Talous

Seuran talous käy ilmi erillisestä tuloslaskelmasta ja taseesta. Eino Leino -talo sai 1000 € stipendin Kainuun Osuuspankilta kesätyöntekijän palkkaamiseen Eino Leino -talolle. Kajaanin kaupungin sivistystoimi avusti 400 € avustuksella Kivenpyörittäjän kylän toteuttamista. Nuoret muusikot järjestivät Eino Leino -talon ylläpitämiseksi tukikonsertin Oodi Paltaniemelle. Muita apurahoja ja toiminta-avustuksia ei saatu lukuisista anomuksista huolimatta. Johtokunta esittää vuoden tuloksen xxxx euroa siirrettäväksi voitto/tappiotilille.

4. Hallinto

4.1. Johtokunta

Seuran puheenjohtajana on toiminut Esko Piippo, varapuheenjohtajana Terttu Kvist ja sihteerinä Aarno von Bell. Muina johtokunnan jäseninä ovat toimineet Petra Ebeling, Anja Hongisto, Jouko Siivola, Stiina Rytivaara, Sisko Tamminen, Seija Heikkinen, Riitta Lappalainen-Lehto, Helvi Leppäniemi, Simo S. Soininen ja Veikko Piipponen. Jäsenasioiden hoitajana on toiminut Simo Soininen. Taloudenhoitoa toteuttaa Tili- ja kiinteistötoimisto Korhonen, jossa tilejä on hoitanut Mirva Määttä-Huotari.

Johtokunta kokoontui vuoden aikana neljä (4) kertaa: 1.2., 1.3., 31.8. ja 3.11.  

Johtokuntaa on toimintavuoden aikana työllistänyt Eino Leino -talon kehittämistehtävät, taloon liittyvä talkootoiminta ja talon ylläpito. Talon taloudellinen tilanne oli keväällä 2015 erittäin tiukka.

Toimintavuoden alussa Seuran johtokunta järjestäytyi työryhmiksi, joille annettiin vuoden 2015 toimintasuunnitelmassa mainittujen tehtävien valmistelu- ja hoitamisvastuuta. Seuran johtokunnan jäsenet ovat jakaneet työtehtäviä vuoden aikana. Eino Leino -talon toiminnan suunnittelusta on vastannut talotoimikunta, jossa seuran edustajana on ollut puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat molemmista seuroista.

4.2. Yleiset kokoukset

Seuran kevätvuosikokous pidettiin sunnuntaina 12.4.2015 Raatihuoneella. Läsnä oli 17 jäsentä. Kokouksen alussa tohtori Hannu Remes piti esitelmän Eino Leinon virolaisesta ystävästä Gustav Suitsista.  Kokouksessa hyväksyttiin toimintakertomus ja vahvistettiin vuoden 2014 tilinpäätös ja myönnettiin johtokunnalle vastuuvapaus. Tilinpäätös oli edelliseltä vuodelta tappiollinen. Puheenjohtajana toimi Maija Rissanen ja sihteerinä Simo S. Soininen.

Seuran syysvuosikokous pidettiin 29.11.2015 Eino Leino -talolla. Kokouksen aluksia käytiin Lystinurmen Jouluseimellä, jossa Maija Rissanen ja Helvi Leppäniemi lausuivat joulurunot.  Kokoukseen osallistui 21  jäsentä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Maija Rissanen ja sihteerinä Simo S. Soininen. Seuran puheenjohtajaksi valittiin vuodelle 2016 Esko Piippo. Johtokunnan jäseniksi valittiin Terttu Kvist, Petra Ebeling, Aarno von Bell, Simo S. Soininen, Anja Hongisto, Stina Rytivaara, Sisko Tamminen, Riitta Lappalainen-Lehto, Veikko Piipponen, Jouko Siivola, Helvi Leppäniemi ja uusina Riitta Auer ja Hannu Remes. Toiminnantarkastajaksi valittiin Rauli Johansson ja varalle Kaija Marin. Syysvuosikokouksessa hyväksyttiin seuran ja Eino Leino -talon toimintasuunnitelma ja talousarvio. Seuran jäsenmaksuksi määrättiin 20 € ja yhteisöjäsenmaksuksi 50 €. Kokouksen lopuksi Taina Surma-aho esitti joulurunon, Myöhemmin seuran johtokunta valitsi varapuheenjohtajaksi Terttu Kvistin, sihteeriksi Helvi Leppäniemen ja jäsenasioiden hoitajaksi Simo S. Soinisen.

Syyskokous päätti säätiöidä Eino Leino -talon ja perustaa Eino Leino -talon säätiön. Kokous hyväksyi säätiön säännöt. Talotoimikunta, joka on vastannut säätiöimisen valmistelusta, päätti pyytää säätiöön mukaan myös Kajaanin kaupungin ja Paltamon kunnan. Kajaanin kaupunki teki säätiöön lähtemisestä kielteisen päätöksen.

5. Tilaisuudet ja osallistumiset

Vuoden 2015 aikana Seura oli mukana seuraavien tilaisuuksien järjestämisessä, avustamisessa tai järjesti ne itse.

5.1. Eino Leinon syntymäpäivä

Vuosikymmeniä jatkunut perinne Eino Leino -iltamien pitämisestä Eino Leinon syntymäpäivänä Runoviikon yhteydessä Kaukametsässä katkesi v. 2013 Runoviikon ohjelmajohtajan otettua iltamien ajankohdan Runoviikon käyttöön. Sen vuoksi päätettiin syntymäpäivät pitää Eino Leino -talolla.

Syntymäpäivänä seura kukitti Leinon patsaan ja Leinon vanhempien haudan.

 Eino Leinon päivänä pidettiin valokuvaaja Tuomas Kaakisen valokuvanäyttelyn avajaiset Leino-talon Lystinurmella. Näyttelyn teemana oli  Kainuu&Leino. Valokuvanäyttelyn kuvia käytettiin joulukuussa julkaistuun Kainuu&Leino–kirjaan. Teoksen teksti pohjautuu v. 1920 julkaistuun Eino Leinon runoelmaan Kodin kukka ja uhrikuusi, joka ilmestyi, kun Leinon julkisen toiminnan aloittamisesta oli kulunut 30 vuotta.

Leinon syntymäpäivää edeltävänä päivänä oli Paltaniemen teatterin Kivenpyörittäjän kylän ensi-ilta. Myös Leinon syntymäpäivänä oli teatteriesitys.

 

5.2. Runokahvilat ja Oodi Paltaniemelle

Seura järjesti yhteistyössä Kainuun Lausujien ja muiden yhteistyökumppanien kanssa. Runokahviloiden määrää vähensi kesäteatteritoiminta.  Runokahvilailtoja pidettiin kesäteatterikauden ulkopuolella torstaisin Eino Leino -talolla seuraavasti:

11.6. Kesäkauden avaus, Vuoden puhujan julkistaminen (Kainuun lausujien kanssa)

30.6. Kainuun kansanpelimannit englantilaisvahvistuksella

6.8. Eeva-Mari Nevalaisen kantele-ilta

13.8. Olen nainen, Kainuun lausujat

20.8. Esikoisrunoilijoita: Elämä hötkyilee

5.9. José Moncadan konsertti Raatihuoneessa

Illan lipunmyynnistä ja järjestelyistä vastasivat johtokunnan jäsenet kukin vuorollaan. Yhteistyökumppaneina Runokahvilailloissa olivat Kainuun lausujat ry, Kainuun kirjailijat ja Eino Leino -talo.  

5.3. Osallistuminen eri tilaisuuksiin, esitelmät ja valmistelutyöryhmiin

Seura on osallistunut eri tilaisuuksiin vuoden aikana:

15.-18.1. puheenjohtaja Matkamessuilla Oulujärven jättiläisten kautta

29.1. Ele-yhtyeen Leino -levyn julkistamistilaisuus

16.2. Oulujärven jättiläisten vuosikokous

9.4. puheenjohtajan esitelmä Lönnrot -seuran tilaisuudessa Kantelettaren syntymisestä

17.-19.4. puheenjohtaja osallistunut kotimaan matkamessuille Tampereella

5.5. puheenjohtajan esitys Elohopearyhmälle Leinosta

16.5. Suomen nimikkoseurojen vuosikokous

13.6. Paltaniemen sataman vihkiäistilaisuus

16.7. puheenjohtajan esitys Leinosta Etelä-Pohjanmaan neuvosyhdistykselle

17.9. Opettajaryhmälle Sotkamosta Leino -esitelmä

22.9 Linnanvirta tapahtumassa puheenjohtaja Eino Leinon Linnanvirta runoista sekä Elias Lönnrotin viimeinen käynti Kajaanissa

24.9. puheenjohtajan esitys Leinosta Oikeutta eläkeläisille

15.10. puheenjohtajan esitys Eino Leinosta Oulun seudun muistiyhdistyksessä

Puheenjohtaja on osallistunut erilaisiin valmistelutyöryhmiin:

- Kajaanin kaupungin matkailun MasterPlan –ohjelman tekemiseen

- Paltaniemen uimarannan ja sataman uudistamisen seurantatyöryhmään

- Paltaniemi –päivien ja Eino Leino –talon kirjapäivien yhteisvalmisteluryhmään

- Suomen Rahapajan palkintotyöryhmään, joka valitsi Eino Leinon –juhlarahakilpailun voittajan

- Kajaanin Linnanvirtajuhlien valmistelutyöryhmään

- Kajaanissa 2016 pidettävien valtakunnallisten kotiseutupäivien valmistelujen ohjelmatyöryhmään

6. Eino Leino -talo

Eino Leino –taloa hoitaa  talotoimikunta (2+2 jäsentä), johon ovat kuuluneet Esko Piippo, Terttu Kvist, Lasse Lyytikäinen ja varapuheenjohtaja. Talon ympärivuotista isännöintiä on hoitanut puheenjohtaja Esko Piippo. Talolla on oma budjetti ja toimintasuunnitelma.

Talon kunnostustyötä jatkettiin toimintavuoden aikana. Tontin rantametsikköä raivattiin kesän aikana, puiden lehvästöä talolla oleville lampaille syötäväksi. Tontilla olevaa puustoa on harvennettu ja rehevöityvää kasvua pidetty leikkaamalla kurissa. 

Paltaniemen teatteri toimi kolmatta kesää. Teatterin näytelmän harjoitukset aloitettiin tammikuussa. Ohjaaja Anne Ballini teki dramatisoinnin ja ohjauksen Heikki Turusen kirjaan Kivenpyörittäjän kylä. Näytelmän juliste, käsiohjelma ja näyttämön muutostyöt tehtiin talkoilla. Näytelmää harjoiteltiin kevättalvella Sammonkatu 2:ssa, Keskuskoululla ja alkukesästä Eino Leino –talolla. Kivenpyörittäjien ensi-ilta pidettiin sunnuntaina 5.7. Teatteri antoi 14 näytöstä, joissa kävi noin 1500 katsojaa. Näytäntökauden aikana muutama näytös kärsi huonosta säästä.  Esitys sai hyvän palautteen. Teatteriproduktio toteutettiin yhteistyössä Kajaanin kaupunginteatterin kanssa. Teatterilta saatiin käsikirjoituksen monistusapua, puvustoa ja tarpeistoa näytelmän toteuttamiseen. Katsomo vuokrattiin Kajaanin kaupungilta.  Talkoolaiset hoitivat teatterikahviota ja lipunmyyntiä.  Linja-autokuljetuksia teatteriin järjestettiin Paltamosta ja Kajaanista. Teatterin mainontaa hoidettiin Facebookissa ja Koti-Kajaanissa julkaistuin ilmoituksin.

Talon ylläpidon hyväksi johtokuntien jäsenet ovat tehneet huomattavan paljon talkootyötä.

Talon kesäaikaiseen toimintaan ei saatu työntekijöitä palkkatuella, koska palkkatukirahat loppuivat. Taloa pidettiin auki 10.6.-16.8. välisen ajan. Talon viikoittaista aukioloaikaa jouduttiin supistamaan edellisestä vuodesta siten, että talo oli auki ti-pe ja su klo 12-16. Aukioloaika oli teatteri-iltoina tietysti pidempään sekä tanssi-iltoina Casamban toimesta. Talon kahvilatyöntekijäksi voitiin kesän osa-ajaksi palkata kahvilatyöntekijä. Lisäksi koululaissetelillä palkattiin yksi apulainen kahdeksi viikoksi.  Talon ulkoalueiden hoito ja kahvilan pyörittäminen ja talon opastus hoidettiin pääosin talkoovoimin.

Kesäaikaisen toiminnan järjestämisestä Paltaniemen kuvakirkolla ja Eino Leino -talolla keskusteltiin Kajaanin kaupungin kanssa, mutta kaupunki keskeytti neuvottelut. Kuvakirkolla toimineista kaupungin oppaista toinen työskenteli muutamana päivänä elokuussa Leino -talolla.

Työnantajana on toiminut Eino Leino -seura ry. Taloa on vuokrattu perhejuhliin ja erilaisiin tilaisuuksiin. Talviaikaista vuokraustoimintaa pyrittiin lisäämään facebook-mainonnalla.

Jouluseimi–näyttely joulukuusta tammikuun alkuun. Leino -talon kahvilaa pidettiin silloin auki muutamana pyhänä.

Joulumyyjäiset kyläyhdistyksen ja Lanterin puodin kanssa 19.-20.12.2015.

Heinä-elokuussa talolla järjestettiin talon aukioloaikana yksi valokuvanäyttely: Tuomas Kaakisen Kainuu&Leino –näyttely.

Tanssiseura Casamba järjesti kuusi tanssikurssia ja samalla kuusi tanssi-iltaa alkaen 27.7.-11.8.

Jokatalvinen Leino-hiihto Paltamon ja Paltaniemen välillä pidettiin 14.3.

Leino-viikkoa vietettiin 5.-12.7. Viikko alkoi Kivenpyörittäjien kylän ensi-illalla ja valokuvanäyttelyn avajaisilla. Teatteriesitysten ja Kirjapäivien lisäksi viikkoon kuului päivittäisiä Leino –esitelmiä. Puheenjohtaja Esko Piippo kertoi Leinon lapsuudesta ja lapsuuden perheestä (7.7.), Naisista Eino Leinon elämässä (8.7.), Eino Leinon viimeisistä vuosista (9.7.) ja Eino Leinon Viron suhteesta (10.7.). 10.7. tohtori Hannu Remes puhui Gustav Suitsin elämästä ja suhteesta Eino Leinoon.

Viidennet  Paltaniemi -päivät ja Eino Leino –talon kirjapäivät pidettiin 11.-12.7.2015. Talon/Eino Leino -seuran kautta hoidettiin tapahtuman yhteisvalmistelut ja tapahtuman tiedottaminen. keskittyivät ennen kaikkea elämänkertoihin. Viidennet kirjapäivät Eino Leino -talolla pidetyissä Eino Leino –talon kirjapäivissä valokuvaaja Tuomas Kaakinen ja Esko Piippo keskustelivat Tuomas Kaakisen valokuvanäyttelystä Kainuu&Leino ja Eino Leinon runokokoelmasta Kodin kukka ja uhrikuusi, johon Kaakisen näyttely pohjautui.  Kirjailija ja tutkija Sakari Virtanen kertoi kirjastaan Oswald Kihlman-Kairamo 1858-1938,  Luonnontutkija, poliitikko ja talousmies ( SKS 2014). Outi Hytönen kertoi pro gradu -tutkielmastaan Veikko Huovisen Puukansan tarina luonnon ja kulttuurin rajan kuvaajana. Simo S. Soininen  haastatteli tohtori Touko Perkoa teoksesta  Mies, liekki ja unelma, Nobelisti  A. I. Virtasen elämänkerta. Kainuulainen kirjailija Seppo Kämäräinen kertoi kirjojensa syntyhistoriasta. Perinteiseen tapaan Kainuun kirjailijat esittelivät vuoden aikana kainuulaisten kirjoittajien kynästä vuoden aikana syntyneitä teoksia.  Tohtori Minna Maijala kertoi Minna Canth -tutkimuksistaan, joiden pohjalta teos Herkkä, hellä hehkuvainen (Minna Canth, Otava) on syntynyt. Koska vietettiin kirjailija Pentti Haanpään juhlavuotta, Matti Salminen kertoi Haanpää tutkimuksistaan ja teoksestaan Seitsemän Haanpäätä.

Kuvakirkon sanajumalanpalveluksessa Nuusa Parkkinen piti dialogisaarnan esikoiskirjailija Minna Makkosen tekstien avulla (kirjailija oli sairastunut).

Kirjapäivien aikaan Eino Leino –talon pihapiirissä myytiin vanhaa kirjallisuutta sekä mansikoita.

Talolla pidettiin osa kesäajasta lampaita. Lampaiden avulla hoidettiin vesakoituvaa ranta-aluetta avarampaan kuntoon. Lampaat vuokrattiin Anni Huuskolta Sotkamosta.

8. Muu toiminta

Tuotemyynti

Vuoden aikana Seura myi toimintansa rahoittamiseksi:

*Leino-paitoja

*Leino -runorättejä

*Eino Leino ja Oulujärvi

*postikortteja

*kirjamerkkejä ja exlibriksiä

*Leino-kuvalla somistettuja kasseja

*Leino-aiheisilla kuvilla painettuja tulitikkuja 

*Esko Piipon kirjoittamia kirjoja ”Tarinoita Eino Leinosta”, ”Kirjaton Eino Leino” ja ”Eino Leinon Varhaisrunous”. Tarinoita Eino Leinosta loppuunmyytiin.

*Leinoon liittyviä äänilevyjä.

Seuran Leino-teosten kokoelmaa on kartutettu Eino Leino -talolle sekä seuran arkistoon että myyntiin.  Seuran Leinoa koskevaa kirjallisuutta on pidetty kirjanäyttelynä Leino -talolla.  Kesällä seuran tuotteita myytiin Eino Leino -talolla. Myynnissä oli Seuran tuotteiden lisäksi antikvariaattikirjallisuutta, jonka hankinnasta puheenjohtaja on huolehtinut. Talolla on ollut myynnissä myös muutamia muita tuotteita.

Talolla on Lönnrot seuran kokoama Lönnrot-kirjasto.

9. Tilaisuudet ja edustamiset

Puheenjohtaja osallistui 16.2. Oulujärven jättiläisten vuosikokoukseen Paltamon Jättiläisten maassa.

Puheenjohtaja osallistui Suomen kirjailijanimikkoseurojen vuosikokoukseen Helsingissä 16.5.2015. Puheenjohtaja osallistui myös Seniorimessuille Oulussa 19.-20.9. ja Helsingin kirjamessuille (23.-25.10.).

Kevään haravointitalkoot ja talon kesäkuntoon laitto pidettiin Eino Leino -talolla 12.5.

Syksyllä (25.9.) pidettiin Eino Leino -talolla talkoot sekä varastoitiin talven ajaksi kesäkalusteet.  Erityisenä kunnostuskohteena oli talon leikkimökki, jonka perustukset uusittiin, lahonneet laudat uusittiin ja ulkoseinät maalattiin.  Samalla pystytettiin Lystinurmen jouluseimen kulissit.

10.  Valmistelut

Kesän aikana kehiteltiin ideaa Eino Leinon elämänkertaan ja runoihin perustuvan juonnetun musiikkinäytelmä -sarjan tuottamisesta. Idean toteuttamisesta neuvoteltiin kirjailija Seppo Kämäräisen ja säveltäjä Risto Vähäsarjan kanssa. Sarjaan valikoitui kolme työteemaa, joita työstetään:

  1. Eino Leino ja kotiseutu (2016, ensi-ilta 5.8. Suomen kotiseutuliiton kesäpäivillä)
  2. Isänmaa ja Eino Leino (Itsenäisyyden juhlavuosi 2017)
  3. Runoilija Eino Leino (Leinon syntymästä 140 vuotta)

Konsertin valmisteluun anottiin Koneen säätiön ja Suomen kulttuurirahaston apurahaa, mutta sitä ei saatu. Ensimmäisen musiikkinäytelmän valmisteluun on koottu työryhmä.

Eino Leino –talon säätiöiminen on edelleen valmistelussa, koska Paltamon kunnalta ei ole saatu vielä yksiselitteistä vastausta mukaantulosta. Säätiöimisen tueksi talotoimikunta valmisteli rahankeräysanomusta.

Eino Leino –talon Lystinurmen laajentamiseksi ja käytön parantamiseksi tehtiin valmisteluja. Tarkoitus on saada lisätilaa Lystinurmen yhteyteen rakentamalla lisäosa, joka palvelisi kesäteatterin tarpeita. Hankkeen toteuttamiseksi haetaan Leader-avustusta.

11. Nettisivut

Seuran nettisivuja on päivitetty. Sivuja on laajennettu. Sivuille on lisätty tekstejä. Uusilla sivuilla on jäsensivut, johtokunnan sivut ja yleiset Leino-tietoa koskevat sivut.  Netin välityksellä Seuralle on tehty tiedusteluja Leinon runoudesta ja ilmoittauduttu myös jäseneksi. Sivuja on ylläpitänyt puheenjohtaja, joka on myös vastannut netin kautta tulleisiin kyselyihin. Netin kautta on myyty myös tuotteita. Seuran www-sivujen päivittäinen kävijämäärä on noussut 800-1000 kävijään (klikkauksia eri sivuille). Suosituimmat sivut ovat Leinon runoutta koskevat sivut.

Eino Leino -talolla on omat nettisivut, joita on päivitetty.

Leino -talolla ja Paltaniemen teatterilla on myös Facebook-sivut, joita päivittää puheenjohtaja.

12. Jäsenyydet

Seura on matkailijayhdistys Oulujärven jättiläisten jäsen. Seuran puheenjohtaja Esko Piippo toimi Oulujärven jättiläisten puheenjohtajana. Seura on Kajaanin kaupunkikeskustayhdistys ry:n jäsen.  Seura on valtakunnallisen Suomen Kirjailijoiden Nimikkoseura ry:n (Nimikot) jäsen. Seuran puheenjohtaja Esko Piippo on toiminut Nimikkoseuran varapuheenjohtajana. Seura on käyttänyt Kirjailijanimikkoseuran www-sivuja tiedottamiseen. Seura on myös Kajaanin museo- ja kotiseutuyhdistyksen sekä valtakunnallisen Kotiseutuliiton jäsen.

Hyväksytty  seuran johtokunnassa 23.3.2016

Hyväksytty seuran vuosikokouksessa xx.4.2016