Seuran toimintakertomus 2014

KAINUUN EINO LEINO -SEURA RY

Vuoden 2014 toimintakertomus

1. Yleistä

Kulunut vuosi oli Seuran 40. toimintavuosi. Seura teki tunnetuksi kirjailija Eino Leinoa, hänen tuotantoaan ja elämäntyötään Runoviikolla, kokouksissa, Leino-talolla, erilaisissa kulttuuritilaisuuksissa, kirjamessuilla, lehdistön välityksellä, seuran kotisivujen avulla ja myymällä kulttuurituotteita. Seura hoiti ja kehitti yhteistyössä Elias Lönnrot -seuran kanssa Eino Leino -taloa neljättä toimintavuotta.

2. Jäsenistö

Seuran jäsenmäärä oli vuoden 2014 lopussa 1xx henkeä. Seuraan liittyi 6 uutta jäsentä.   Kunniajäseniä seurassa oli 10.  Johtokunta poisti 2 vuotta jäsenmaksunsa maksamatta jättäneet yhdistyksen jäsenet jäsenrekisteristä ja jäsenpostituslistalta.

3. Talous

Seuran talous käy ilmi erillisestä tuloslaskelmasta ja taseesta. Kuluneena vuonna seura sai Kainuun kulttuurirahaston 3000 € avustuksen ja 800 € Lönnrot-rahaston avustuksen Paltaniemen teatteritoimintaan. Energiayhtiö Loisteelta saatiin 300 € Eino Leino -talon opastukseen. Muita apurahoja ja toiminta-avustuksia ei saatu lukuisista anomuksista huolimatta. Johtokunta esittää vuoden tuloksen  …..euroa siirrettäväksi voitto/tappiotilille.

4. Hallinto

4.1. Johtokunta

Seuran johtokuntaan ovat kuuluneet: puheenjohtaja Esko Piippo, varapuheenjohtaja Terttu Kvist, sihteeri Aarno von Bell. Taloudenhoito on keskitetty Tili- ja kiinteistötoimisto Korhoseen, jossa tilejä on hoitanut Liisa Arvola.  Muina johtokunnan jäseninä ovat toimineet Petra Ebeling, Anja Hongisto, Heljä Pylvänäinen, Vesa Hyyryläinen, Jouko Siivola, Stiina Rytivaara, Sisko Tamminen, Riitta Lappalainen-Lehto, Simo S. Soininen, Veikko Piipponen ja Juha Tervonen. Jäsenasioiden hoitajana on toiminut Simo Soininen.

Johtokunta kokoontui vuoden aikana viisi (5) kertaa: 13.3., 20.3., 19.5., 9.9. ja 27.10.  

Johtokuntaa on toimintavuoden aikana työllistänyt Eino Leino -talon kehittämistehtävät, taloon liittyvä talkootoiminta ja talon ylläpito. Seuran puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat toimineet talotoimikunnassa ja seuran puheenjohtaja talotoimikunnan puheenjohtajana.  

Toimintavuoden alussa Seuran johtokunta järjestäytyi työryhmiksi, joille annettiin vuoden 2014 toimintasuunnitelmassa mainittujen tehtävien valmistelu- ja hoitamisvastuu. Seuran johtokunnan jäsenet ovat jakaneet työtehtäviä vuoden aikana. Eino Leino -talon toiminnan suunnittelusta on vastannut talotoimikunta, jossa seuran edustajana on ollut puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat molemmista seuroista.

4.2. Yleiset kokoukset

Seuran kevätvuosikokous pidettiin sunnuntaina 6.4.2014 Eino Leino -talolla. Läsnä oli yli yhdeksäntoista jäsentä. Kokouksen aluksi puheenjohtaja Esko Piippo kertoi pellervolaisen osuustoimintaliikkeen isän Hannes Gebhardista (150 vuotta syntymästä) ja hänen yhteydestään Lönnbohmin perheeseen. Kokouksessa vahvistettiin vuoden 2013 tilinpäätös ja myönnettiin johtokunnalle vastuuvapaus. Tilinpäätös oli edelliseltä vuodelta tappiollinen. Kokous uudisti myös yhdistyksen sääntöjä. Puheenjohtajana toimi Lasse Lyytikäinen ja sihteerinä Simo S. Soininen. Kokouksen lopuksi Heljä Pylvänäinen ja Vesa Hyyryläinen esittivät Leinon runoihin pohjautuvan laulusikermän. Vesa Hyyryläinen kertoi Panleinon uudesta levystä.

Seuran syysvuosikokous pidettiin 26.11.2014 Kajaanin Raatihuoneella. Kokoukseen osallistui yhdeksäntoista jäsentä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Maija Rissanen ja sihteerinä Aarno von Bell. Ennen varsinaista kokousta nostettiin malja 40 vuotta täyttäneelle Kainuun Eino Leino -seuralle ja Taina Surma-aho esitti runotervehdyksen. Kokouksen alussa puheenjohtaja Esko Piippo kertoi lyhyesti 40 vuotta sitten tapahtuneesta seuran perustamisesta. Syysvuosikokouksessa hyväksyttiin seuran ja Eino Leino -talon toimintasuunnitelma ja talousarvio. Seuran jäsenmaksua korotettiin 5 eurolla. Syysvuosikokous täsmensi seuran sääntöjä. Kokouksen jälkeen muisteltiin kahvikupin ääressä seuran tapahtumia 40 vuoden ajalta. Kokouksessa oli läsnä kaksi perustaja-jäsentä: Toini Blomqvist ja Petra Ebeling.

Seuran puheenjohtajaksi vuodelle 2015 valittiin edelleen Esko Piippo ja hallituksen muiksi jäseniksi entisinä Aarno von Bell, Anja Hongisto, Petra Ebeling, Terttu Kvist, Simo S. Soininen, Jouko Siivola, Stina Rytivaara, Sisko Tamminen, Veikko Piipponen ja Riitta Lappalainen-Lehto. Uusiksi johtokunnan jäseniksi valittiin Seija Heikkinen ja Helvi Leppäniemi. Johtokunnasta jäi pois Vesa Hyyryläinen, Heljä Pylvänäinen ja Juha Tervonen. Toiminnantarkastajiksi valittiin Rauli Johansson ja varalle Kaija Marin. Seuran johtokunta valitsi myöhemmin Seuran varapuheenjohtajaksi Terttu Kvistin ja sihteeriksi Aarno von Bellin sekä jäsenasioiden hoitajaksi Simo S. Soinisen.

Seuraavan vuoden jäsenmaksuksi päätettiin 20 euroa. Yhteisöjäsenmaksuksi määrättiin 50 euroa.

5. Tilaisuudet

Vuoden 2014 aikana Seura oli mukana seuraavien tilaisuuksien järjestämisessä, avustamisessa tai järjesti ne itse.

5.1. Eino Leinon syntymäpäivä

Koska vuosikymmeniä jatkunut perinne Eino Leino -iltamien pitämisestä Eino Leinon syntymäpäivänä Runoviikon yhteydessä katkesi ohjelmajohtajan haluun ottaa mahdollinen ajankohta Runoviikon ohjelmalliseen käyttöön, päätettiin syntymäpäivät pitää Eino Leino -talolla. Eino Leinon syntymäpäivä aloitettiin viemällä kukkia vanhempien haudalle ja Eino Leinon patsaalle. Päivän aluksi puheenjohtaja Esko Piippo esitteli Eino Leinon elämää Leino-näyttelyn pohjalta. Päivän kuluessa oli Lystinurmella kolme Leino-konserttia. Konserttisarjan aloitti Sepittäjä ja Runotar, Eino Leinon runoja kesästä, luonnosta ja rakkaudesta. Esityksessä Jaana Turunen esitti laulua, Veikko Savolainen runoja, Riikka Tuura säesti pianolla. Konsertti oli maksullinen. Toinen konsertti on Panleinon Kulkijapoika-levyn julkistus Kajaanissa. Konsertissa Panleino esitti uudella levyllä olevaa musiikkia: Vesa Hyyryläinen (laulu), Heljä Pylvänäinen (piano), Anna-Leena Tervo (huilu) ja Sakari Tervo (viulu). Kolmannessa konsertissa Äijänksrässelit Turusta Kauko Nurkkalan johdolla esittivät mieskuorolauluja Leinon runoihin. Kaksi konsertti olivat yleisölle ilmaisia. Päivä päättyi Paltaniemen teatterin Nummisuutarien näytökseen. Päivän aikana Eino Leino -talolle järjestettiin maksullinen ruokailu.

 

5.2. Runokahvilat

Seura järjesti yhteistyössä Kainuun Lausujien ja muiden yhteistyökumppanien kanssa. Runokahviloiden määrää vähensi kesäteatteritoiminta.  Runokahvilailtoja pidettiin torstaisin Eino Leino -talolla seuraavasti:

 

12.6. Kesäkauden avaus, Vuoden puhujan julkistaminen (Kainuun lausujien kanssa)

10.7. Kainuun kirjailijoiden 40-vuotisjuhla (mm. Kari Tahvanainen, Hannu Niklander,  Eine Syvävirta, Marika Mustajärvi)

17.7. Marika Mustajärvi, Tapani Hyvönen, Paula Tapiomäki

31.7. Kainuun kansanpelimannit

7.8.   Kainuun kirjailijoiden tekstejä teemalla Mystisellä matkalla

14.8. Eero Schroderuksen rooleja

 

Illan lipunmyynnistä ja järjestelyistä vastasivat johtokunnan jäsenet kukin vuorollaan. Yhteistyökumppaneina Runokahvilailloissa olivat Kainuun lausujat ry, Kainuun kirjailijat ja Eino Leino -talo.  

 

5.3. Osallistuminen eri tilaisuuksiin, esitelmät

 

Seura on osallistunut eri tilaisuuksiin vuoden aikana:

 

17.-19.1. puheenjohtaja Matkamessuilla Oulujärven jättiläisten kautta

11.-13.4. Pohjois-Suomen kirjailijapäivät Taivalkoskella, toiminnan esittely, myyntipöytä

8.6. Panleinon Kulkijapoika –levyn julkistustilaisuus

13.-15.6. Kainuu Helsingissä, myyntiteltta muiden Kainuun nimikkokirjailijaseurojen kanssa

13.4. Kirjallinen esittely ja keskustelu Richardinkadun kirjastossa

20.-21.9. Seniorimessut Oulussa yhdessä Elias Lönnrot -seuran, Kianto –seuran ja Oulujärven jättiläisten kanssa

23.9. Otanmäen kirjastopiirille Leinosta

2.-5.10. Turun kirjamessut yhdessä Nimikoiden kanssa

7.10. Kansallisille Senioreille Eino Leinon kodista, perheestä ja kouluajoista

3.-5.11. Kirjailijanimikkoseurojen kiertue (Lönnrot, Leino, Huovinen, Kianto, Päätalo, Asp, Haanpää)

12.11. Kajaanin Näkövammaisten keskuksen asiakkaille Leinosta

16.11. Suomen Akateemisille Naisille Leinon lapsuudesta

6. Eino Leino –talo

Eino Leino –taloa hoitaa  talotoimikunta (2+2 jäsentä), johon ovat kuuluneet Esko Piippo, Terttu Kvist, Lasse Lyytikäinen ja Simo S. Soininen. Talon ympärivuotista isännöintiä on hoitanut puheenjohtaja Esko Piippo. Talolla on oma budjetti ja toimintasuunnitelma.

Talon kunnostustyötä jatkettiin toimintavuoden aikana. Tähän kunnostukseen kuuluivat mm. kuistin lattian maalaus, ikkunoiden kunnostusta, talon kivijalan reuna-alueen muuttaminen nurmesta sorapintaiseksi ja tuhoutuneen rantalaiturin uusiminen. Tontin rantametsikköä raivattiin kesän aikana, puiden lehvästöä talolla oleville lampaille syötäväksi. Tontilla olevaa puustoa on harvennettu ja rehevöityvää kasvua pidetty leikkaamalla kurissa. 

Paltaniemen teatteri toimi toista kesää. Teatterin näytelmän harjoitukset aloitettiin tammikuussa.  Ohjaaja Anne Ballini teki dramatisoinnin ja ohjauksen Aleksis Kiven näytelmästä Nummisuutarit, joka täytti 150 vuotta.  Taiteilija Leo Karsikas suunnitteli näyttämön, käsiohjelman ja näytelmän julisteen. Näytelmää harjoiteltiin kevättalvella Keskuskoululla ja keväällä ja alkukesästä Eino Leino –talolla. Nummisuutarien ensi-ilta pidettiin tiistaina 24.6. Teatteri antoi 14 näytöstä, joissa kävi noin 1100 katsojaa. Näytäntökauden alussa 5-6 esitystä kärsi alkukesän koleasta säästä.  Esitys sai hyvän palautteen. Teatteriproduktio toteutettiin yhteistyössä Kajaanin kaupunginteatterin kanssa. Teatterilta saatiin käsikirjoituksen monistusapua, puvustoa ja tarpeistoa näytelmän toteuttamiseen. Katsomo vuokrattiin Kajaanin kaupungilta.  Teatterikahviota ja lipunmyyntiä hoidettiin talkoolaisten toimesta.

Talon ylläpidon hyväksi johtokuntien jäsenet ovat tehneet huomattavan paljon talkootyötä.

Talon kesäaikaiseen aukioloon palkattiin palkkatuella neljä työntekijää, joista yksi oli ulkotöissä ja kolme hoiti kahvilaa. Kaikkien päivittäinen työaika oli viisi tuntia. Lisäksi osan kesää talolla oli töissä koululainen koululaissetelillä. Talo oli auki matkailijoille 10.6.-17.8. välisenä aikana.  Työnantajana on toiminut Eino Leino -seura ry. Taloa on vuokrattu perhejuhliin ja erilaisiin tilaisuuksiin. Talviaikainen vuokraustoiminta oli vähäistä.

Taloa on markkinoitu matka- ja kirjamessuilla sekä seniorimessuilla.

Talon toiminnan kautta on järjestetty erilaisia tilaisuuksia, mm.:

- Jouluseimi–näyttely joulukuusta tammikuun alkuun. Leino –talon kahvilaa pidettiin silloin auki muutamana pyhänä.

- Joulumyyjäiset kyläyhdistyksen ja Lanterin puodin kanssa 13.-14.12.2014.

Heinä-elokuussa talolla järjestettiin talon aukioloaikana kaksi kuvataidenäyttelyä. Kesän kuvataitelijoita Lystinurmen näyttelyissä olivat Maija Penna (12.6.-7.7.) ja Arja Korolainen (9.7-10.8).

 

Tanssiseura Casamba järjesti neljä tanssikurssia ja samalla neljä tanssi-iltaa alkaen 22.7.

Jokatalvinen Leino -hiihto Paltamon ja Paltaniemen välillä jouduttiin perumaan huonon jää- ja lumitilanteen takia.

Neljännet Paltaniemi -päivät ja Eino Leino –talon kirjapäivät pidettiin 11.-13.7.2014. Talon/Eino Leino -seuran kautta hoidettiin tapahtuman yhteisvalmistelut, tapahtuman avaus ja musiikkiesitykset ja tapahtuman tiedottaminen. Eino Leino -talolla pidetyissä Eino Leino –talon kirjapäivissä luennoi emeritusprofessori Unto Salo syntyjä syviä teemalla Kalevalaiset myytit ja uskomukset, joista hän on tehnyt laajan tutkimuksen. Matkan Ylä-Kainuun maagisiin maisemiin johdatteli Satu-Maarit Myllyniemi, joka esitteli kirjan Korpimuseo Wildwood Tales –kirjan. Lasse Lyytikäinen esitteli Kainuun kulttuuriympäristöohjelman Katajainen kansa. Kirjailijaliiton varapuheenjohtaja Hannu Niklander kertoi omasta kirjailijatiestään. Ensimmäisen päivän lopuksi nähtiin Ilmari Kianto -seuran tuotantona Rämsänrannan ruhtinas, jolla juhlistettiin Kiannon syntymän 140. syntymävuotta. Esityksen lunasti lipun 241 kuulijaa.

Kirjapäivien vieraana oli Mustosen sukuseura. Seuran puheenjohtaja kertoi Hövelön perheestä, Eino Leinon lapsuudesta ja koulutiestä ja Mustos-seuran puheenjohtaja Päivi Istala kertoi muistelmia Ylen työvuosiltaan ja teoksestaan Ristivetoa. Esko Piippo haastatteli Sina Tiuraniemeä esikoisteoksesta Kukkia Birgitalle. Vuoden 2013 kainuulaisena kirjailijana palkittu Mervi Laaksonen kertoi susien elämästä Susi-kirjan pohjalta. Kirjaesittelyjen välissä Posti-Stiina kävi kertomassa Paltaniemen kyläpostin toiminnasta, postinkannosta. Kainuun Lausujat lausuivat kirjapäivien päätteeksi Valo ajallaan aina -runokoosteen.

Kuvakirkon jumalanpalveluksessa saarnasi emerituspiispa Juha Pihkala, joka keskusteli kirjapäivillä professori Esko Valtaojan kanssa Uskosta ja tiedosta heidän yhteisten kirjojensa pohjalta. Kainuun kirjailijat esittelivät kainuulaisten kirjailijoiden vuoden 2013 tuotantoa. Hyvinvointivalmentaja Kaisa Jaakkola puhui teemalla Väsyneestä virkeäksi – miten ravinto vaikuttaa vireystilaan ja uneen. Kirjapäivät päättyivät Paltaniemen teatterin Nummisuutarit –esitykseen. Kirjapäivien aikaan Eino Leino –talon pihapiirissä myytiin vanhaa kirjallisuutta sekä mansikoita. Kirjapäivien esityksiä saattoi kuunnella Simo S. Soinisen työryhmän pystyttämän tilapäisen Radio Nocturnen (88.0 MHz) kautta talon pihapiirin lisäksi jopa Paltamossa ja Hoikankankaalla.

Talo toteutti viisivuotista Maisemat ruotuun -hanketta, joka oli tehty Ely-keskuksen kanssa. Ely lopetti projektin 31.12.2014. Lampaiden avulla hoidettiin vesakoituvaa ranta-aluetta avarampaan kuntoon. Lampaat vuokrattiin Anni Huuskolta Sotkamosta.

8. Muu toiminta

Tuotemyynti

Vuoden aikana Seura myi toimintansa rahoittamiseksi:

*Leino-paitoja

*Leino -runorättejä

*Eino Leino ja Oulujärvi

*postikortteja

*kirjamerkkejä ja exlibriksiä

*Leino-kuvalla somistettuja kasseja

*Leino-aiheisilla kuvilla painettuja tulitikkuja 

*Esko Piipon kirjoittamia kirjoja ”Tarinoita Eino Leinosta”, ”Kirjaton Eino Leino” ja ”Eino Leinon Varhaisrunous”.

*Leinoon liittyviä äänilevyjä.

Seuran Leino-teosten kokoelmaa on kartutettu Eino Leino -talolle sekä seuran arkistoon että myyntiin.  Seuran Leinoa koskevaa kirjallisuutta on pidetty kirjanäyttelynä Leino -talolla.  Kesällä seuran tuotteita myytiin Eino Leino –talolla. Myynnissä oli Seuran tuotteiden lisäksi antikvariaattikirjallisuutta, jonka hankinnasta puheenjohtaja on huolehtinut. 

Talolla on Lönnrot seuran kokoama Lönnrot -kirjasto.

9. Tilaisuudet ja edustamiset

Puheenjohtaja osallistui Suomen kirjailijanimikkoseurojen vuosikokoukseen Riihimäellä 2.3.2014. Puheenjohtaja osallistui myös Seniorimessuille Oulussa 20.-21.9. ja Turun kirjamessuille 3.-5.10. sekä Helsingin kirjamessuille (24.-26.10.). Seura oli myös mukana kainuulaisten nimikkoseurojen ja Oulujärven jättiläisten yhteisellä kojulla Kainutlaatuinen-tapahtumassa 13.-15.6. Helsingin Senaatintorilla.

Syksyllä (10.10.) pidettiin Eino Leino -talolla talon ja ympäristön kunnostus- ja siistimistalkoot sekä mullan poisto kivijalan reunoilta ja reuna-alueen sepelöinti yhdessä Lönnrot -seuran kanssa. Joulukuussa tehtiin talkoilla Lystinurmi –näyttely.

10. Nettisivut

Seuran nettisivut on uudistettu ja sivuja päivitetty. Sivuja on laajennettu. Sivuille on lisätty tekstejä. Uusilla sivuilla on jäsensivut, johtokunnan sivut ja yleiset Leino -tietoutta koskevat sivut.  Netin välityksellä Seuralle on tehty tiedusteluja Leinon runoudesta ja ilmoittauduttu myös jäseneksi. Sivuja on ylläpitänyt puheenjohtaja, joka on myös vastannut netin kautta tulleisiin kyselyihin. Netin kautta on myyty myös tuotteita. Seuran www-sivujen päivittäinen kävijämäärä on noussut 800-1000 kävijään (klikkauksia eri sivuille). Suosituimmat sivut ovat Leinon runoutta koskevat sivut. Leinon syntymäpäivänä sivuilla oli 38 000 kävijää.

11. Jäsenyydet

Seura on matkailijayhdistys Oulujärven jättiläisten jäsen. Seuran puheenjohtaja Esko Piippo toimii Oulujärven jättiläisten puheenjohtajana. Seura on Kajaanin kaupunkikeskustayhdistys ry:n jäsen.  Seura on valtakunnallisen Suomen Kirjailijoiden Nimikkoseura ry:n (Nimikot) jäsen. Seuran puheenjohtaja Esko Piippo on toiminut Nimikkoseuran varapuheenjohtajana. Seura on käyttänyt Kirjailijanimikkoseuran www-sivuja tiedottamiseen. Seura on myös Kajaanin museo- ja kotiseutuyhdistyksen sekä valtakunnallisen Kotiseutuliiton jäsen.

Hyväksytty  seuran johtokunnassa 1.3.2015

Hyväksytty seuran vuosikokouksessa 12.4.2015