Seuran toimintakertomus

KAINUUN EINO LEINO -SEURA RY

KAINUUN EINO LEINO -SEURA ry:n toimintakertomus vuodelta 2019

1.Yleistä

Vuosi 2019 oli Kainuun Eino Leino -seuran 45. toimintavuosi. Seura teki tunnetuksi kirjailija Eino Leinoa, hänen tuotantoaan ja elämäntyötään Leino-talon toiminnalla, luennoilla, kulttuuriprojekteilla, erilaisissa kulttuuritilaisuuksissa, lehdistön välityksellä, seuran kotisivujen avulla ja myymällä kulttuurituotteita. Seura hoiti Eino Leino -talon säätiö sr:n kanssa tehdyn yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Eino Leino -talon kahvilaa ja tapahtumia. Sopimus ulottui vuoden 2019 loppuun. Ajantasaistettu toimintasopimus 1.1.2020 – 31.12.2021 säätiön ja seuran välillä hyväksyttiin ja allekirjoitettiin 10.12.2019. Säätiöön kuuluvat Leino-seuran lisäksi Elias Lönnrot -seura ja Paltamon kunta.

2. Jäsenistö

Seuran jäsenmaksun maksaneita oli vuoden 2019 lopussa 51 henkeä, vuotta aiemmin maksaneita jäseniä oli 59. Jäsenrekisterissä on 140 henkilöä, joille lähetetään sähköpostitiedotteita. Kunniajäseniä seurassa oli 6.

3. Talous

Seuran talous käy ilmi erillisestä tuloslaskelmasta ja taseesta. Kajaanin kaupungin kulttuuritoimi avusti Eino Leino -talon kirjapäivien toteuttamista. Vuoden taloudellinen tulos on negatiivinen, ja johtokunta esittää vuoden tuloksesta –  10 235,67 € euroa siirrettäväksi tappiotilille. Negatiiviseen tulokseen vaikutti Cajanus-oopperan oletettua huonompi kahvion tuotto, kesätyöntekijöiden suuret palkkakulut ja Paltamon kunnan avustuksen (2000  €) puuttuminen.

4. Hallinto

4.1. Johtokunta

Seuran puheenjohtajana toimi Riitta Auer ja varapuheenjohtajana Paavo Enroth sekä muina johtokunnan jäseninä Anja Hongisto, Rita Kärnä, Helvi Leppäniemi, Hannu Remes, Stina Rytivaara (sihteeri), Seija Siivola ja Simo S. Soininen (jäsenasioiden hoitaja). Seuran kirjanpitoa pidettiin 31.5.2019 saakka Tili- ja kiinteistötoimisto Korhosella. 1.6.2019 alkaen seuran kirjanpitoa on hoitanut Kajaanin Tilitaito Oy.

Johtokunta kokoontui vuoden aikana neljätoista (14) kertaa: 3.1., 30.1., 21.2., 26.3., 4.4., 22.5., 18.6., 16.7., 3.9., 3.10., 4.11., 12.11., 15.11. ja 12.12.2019. Osa kokouksista on ollut asioiden käsittelyn nopeuttamiseksi sähköpostikokouksia. Johtokunnan pöytäkirjaan kertyi vuoden aikana 152 pykälää. Johtokuntaa työllisti toimintavuoden aikana myös Eino Leino -talon ylläpito ja siihen liittyvä talkootoiminta. Eino Leino -seuran taloudellinen tilanne on vielä ollut kohtuullinen. Seuran johtokunta ja muut jäsenet jakoivat keskenään työtehtäviä vuoden aikana.

4.2. Yleiset kokoukset

Seuran vuosikokous pidettiin lauantaina 27.4.2019 Eino Leino -talossa. Läsnä oli kymmenen seuran jäsentä. Kokouksessa hyväksyttiin edellisen vuoden toimintakertomus, vahvistettiin vuoden 2018 tilinpäätös ja myönnettiin johtokunnalle vastuuvapaus. Kokouksen puheenjohtajana toimi Aarno von Bell ja sihteerinä Stina Rytivaara. Kokouksen jälkeen kiinnostuneilla oli mahdollisuus katsoa Eino Leinoa käsittelevä Paltamon kunnan tuottama elokuva.

Kainuun Eino Leino -seuran syyskokous pidettiin Eino Leino -talossa sunnuntaina 24.11.2019. Läsnä oli 15 seuran jäsentä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Maija Rissanen ja sihteerinä Stina Rytivaara. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat. Kokouksessa ei saatu valittua seuralle uutta puheenjohtajaa, joten keskiviikkona 24.11.2019 pidettiin ylimääräinen syyskokous. Läsnäolijoita oli kymmenen. Kokouksessa valittiin uusi johtokunta, vaikka uutta puheenjohtajaa ei saatu valittua. Johtokunta valtuutettiin valitsemaan puheenjohtaja keskuudestaan tai johtokunnan ulkopuolelta. Johtokunnan jäseninä jatkavat Anja Hongisto, Helvi Leppäniemi, Seija Siivola ja Simo S. Soininen, ja uusiksi jäseniksi valittiin Anna Mulari, Anneli Piirainen ja Maarit Tartia-Kallio. Toiminnantarkastajaksi valittiin KHT Antti Kääriäinen ja varalle HTM Rauli Johansson. Kokouksessa hyväksyttiin seuran toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020. Seuran vuotuiseksi jäsenmaksuksi määrättiin 20 €, yhteisöjäsenmaksuksi 50 € ja kannatusjäsenmaksuksi 100 €.

5. Tilaisuudet ja osallistumiset

Vuoden 2019 aikana seura oli mukana seuraavien tilaisuuksien järjestämisessä, avustamisessa tai järjesti ne itse.

5.1. Cajanus-ooppera

Eino Leino -talon arkipäivää ja pihapiiriä leimasi 24.–28.7.2019 voimallisimmin Vaara-kollektiivin tuottama Hollannin haarlemilaisten esittämä Cajanus-Jättiläisooppera, joka pohjautui ”Pitkän Tanelin” eli kainuulaisen Daniel Cajanuksen elämään. Leino-seuran osuutena oopperatapahtumassa oli hoitaa kahviotoimintaa ja seuran tuotemyyntiä ns. Cajanus-teltassa talon pihalla. Oopperan vuoksi talon aukioloajat kesällä olivat klo 12–18. Oopperan aikana kahvio toimi klo 19 asti. Ooppera asetti paljon paineita sekä talkootyöhön että itse kahvion pitämiseen oopperan aikana.

5.2. Eino Leino -talon kirjapäivät

Yhdeksänsiä Eino Leino -talon kirjapäiviä vietettiin 13.–14.7.2019. Päivien ohjelmassa keskityttiin monipuolisesti erityisesti Kainuun kirjailijoihin sekä juhlistamaan Kainuun kirjailijoiden 45 vuotta kestänyttä taivalta. Lauantaina päivien avaussanat lausui Kainuun Eino Leino -seuran puolesta FT Hannu Remes, jonka jälkeen professori emeritus Jukka Mustonen kertoi lääketieteestä Veikko Huovisen tuotannossa. TaM Lasse Lyytikäinen esitteli Elias Lönnrotin yrttimaata ja Veikko Leinonen tulevaa Cajanusoopperaa. Dipl.ins. Timo Soininen piti esitelmän Ilmari Kiannon Vienan retkistä ja pororetkistä. Varatuomari Paavo Enroth kertoi H. Ahtelasta ja Helen Schjerfbeckistä. Nuortenkirjailija Sanna Heinonen esitteli 2018 ilmestyneen kirjansa Noland. Ensimmäinen päivä päättyi Paltaniemen koululla esitettyyn elokuvaan Pieniä, suuria valheita sekä sen jälkeen järjestettyyn Kainuun kulttuuritoimijoiden tapaamiseen Eino Leino -talolla.

Sunnuntain ohjelma alkoi jumalanpalveluksella Paltaniemen kuvakirkossa. Jumalanpalveluksessa saarnasi rovasti, kirjailija Risto Kormilainen. Jumalanpalveluksen jälkeen kirjapäivien osallistujilla oli mahdollisuus osallistua kuvakirkon ja vainajien varvikon esittelyyn, jossa mukana oli historiallinen rooliopas Vanni Karjalainen Kajaanin matkailuoppaista.

Kello 12 alkoi Leino-talolla Kainuun Kirjailijat ry:n 45-vuotisjuhla, jossa tarkasteltiin pienten kirjailijayhdistysten roolia kulttuurin tuottajina. Alkutervehdyksen lausui Kainuun Kirjailijat ry:n puheenjohtaja Mirja Kananen. Sen jälkeen saatiin kuulla kirjailija Risto Kormilaisen uudesta kirjasta Sanan kortteeri ja hänen muusta tuotannostaan. Juhlapuheen piti Suomen Kirjailijaliiton puheenjohtaja Sirpa Kähkönen. Musiikkia esittivät Keijo Pellikka, Veijo Karppinen ja Seppo Syvävirta. Iltapäivällä luotiin katsaus vuoden 2018 kainuulaisiin teoksiin. Eine Syvävirta Kainuun Kirjailijat ry:stä luovutti Liisa Enwaldille kirjallisuuspalkinnon sekä kertoi kirjallisuuspalkintoraadin perusteet palkinnolle. Tämän jälkeen Liisa Enwald esitteli voittokirjansa Kadonnut talo ja muita paikkoja. Kirjapäivät päättyivät metsänhoitaja Mikko Moilasen esitelmään Pyövelit Kainuussa.

Leino-talon pihapiirissä oli perinteistä aktikvaarista kirjamyyntiä ja ensimmäistä kertaa Kajaanin kirjastoauto. 

Kirjapäivät onnistuivat erittäin hyvin ja saivat runsaasti kiitosta.

Eino Leino -talon kirjapäivät toteutettiin samanaikaisesti Paltaniemi-päivien kanssa. Kainuun Eino Leino – seuran työryhmä (Anja Hongisto, Hannu Remes, Simo S. Soininen ja Paavo Enroth) vastasi kirjapäivien ohjelmasta ja tiedottamisen koordinoinnista. Eino Leino -talon säätiö ei osallistunut kirjapäivien ohjelman suunnitteluun eikä järjestelyihin. Kirjapäivillä kävijöitä oli satamäärin.

5.3. Runokahvilat

Seura järjesti yhteistyössä Kainuun Lausujien ja muiden yhteistyökumppanien kanssa ns. runokahviloita. Runokahvilailtoja pidettiin torstaisin Eino Leino -talolla seuraavasti:

6.6. Kesäkauden avaus, Kainuun Lausujat Lystinurmella

1.8. Kainuun Kirjailijat (Minna Canth, Anita ja Keijo Korhosen luennot)

8.8. Kauden päätöstilaisuus, Kainuun Lausujat

Runokahviloiden järjestelyistä huolehtivat johtokunnan jäsenet.

5.4. Osallistuminen eri tilaisuuksiin ja valmistelutyöryhmiin

Paltaniemi valittiin ”Vuojen kaenuulaeseksi kyläksi ”vuonna 2018. 10.2.2019 vietettiin Paltaniemen koululla kyläjuhlaa, johon osallistui n. sata henkilöä. Eino Leino -seuraa pyydettiin aktiivisena kylän toimijana osallistumaan kyläjuhlan ohjelmaan. Riitta Auer esiintyi kuuluisana Posti-Stiinana ja Anja Hongisto Caisa-muorina.

Seura osallistui Kainuun Liiton johdolla kansainväliseen ja EU-rahoitteiseen Business of Literature Zones -kirjallisuusmatkailuhankkeen (Spot-lit.) valmisteluihin sekä 1.10.2018 alkaneen hankkeen toteutukseen. Projekti on kolmivuotinen. Projektissa tehdään mm. matkapuhelimeen soveltuva applikaatio kainuulaisista kirjailijoista sekä kirjallisuusmatkailuopas. Projektin valmistelutyössä olivat mukana Simo S. Soininen ja Stina Rytivaara sekä myöhemmin Stina Rytivaaran tilalle valittu Hannu Remes.

6. Toiminta Eino Leino -talolla

Talon ylläpidosta vastaa Eino Leino talon -säätiö sr, joka merkittiin säätiörekisteriin 9.1.2017. Säätiön hallitukseen ovat kuuluneet Kainuun Eino Leino -seuran nimeäminä jäseninä Paavo Enroth ja Simo S. Soininen. Eino Leino talon -säätiön ja Kainuun Eino Leino -seuran tekemän toimintasopimuksen mukaisesti seura on hoitanut kesäkahvilatoimintaa sekä erilaisten ryhmien ja tilaisuuksien kahvitusta. Toimintasopimuksen mukaan seura on myynyt talolta omien tuotteidensa lisäksi myös säätiön tuotteita. Toimintasopimuksessa on sovittu myös muut vuokrausehdot.

Talon kesäaikaiseen toimintaan palkattiin neljä työntekijää, restonomiopiskelija Sanna Mäkeläinen 6.6.–15.8.2019 ja jo edellisenä kesänä talolla kesätyöntekijänä ollut oppisopimuskoulutusopiskelija Oona Ruokolainen 6.6.–5.7. sekä kaksi OP:n rahoittaman kesätyökampanjan avulla taloon saatua koululaista,  Emma Kemppainen 29.6.–5.7. ja 20.7.–26.7. ja Juulia Väisänen 6.7.–19.7.

Taloa pidettiin auki torstaista 6.6. torstaihin 15.8.  ja aukiolopäivinä tiistaista perjantahin ja sunnuntaisin kello 12–18. Heinäkuussa talo oli auki myös lauantaisin klo 12–18. Cajanus-oopperan aikana 24.7.–28.7. 2019 talo oli auki kelo 12–19. Aukioloajat olivat poikkeukselliset Cajanus-oopperan näyttämön rakentamisen ja esitysten vuoksi. Kahvion ja Cajanus-teltan tuotemyyntiin ja liikenneohjaukseen osallistui useita talkoolaisia. Kesäajan kahvion vastuuhenkilöinä toimivat Riitta Auer ja Stina Rytivaara, jotka huolehtivat kahvilatyöntekijöiden ohjaamisesta. Tavaratilaukset hoiti Riitta Auer. Kahvilaan hankittiin iZettlen maksupääte, mikä todettiin käytännölliseksi.

Jokatalvinen Leino-hiihto Paltamon ja Paltaniemen välillä pidettiin 17.3.2019. Eino Leino -talossa myytiin hiihtäjille keittoa ja kahvia sekä leivonnaisia, hiihtoon liittyvät palvelut organisoi Helvi Leppäniemi.

Joulumyyjäiset järjestettiin Leino-talossa perinteisesti 14.–15.12. samaan aikaan Lanterin puodin ja kyläyhdistyksen myyjäisten kanssa. Kaikki talon myyntipaikat olivat täynnä, ja väkeä myyjäisissä kävi runsaasti. Myyjäiset organisoi Helvi Leppäniemi.

7. Paltaniemen teatteri

Paltaniemen kesäteatteri toimi Eino Leino -talon pihapiirissä seitsemättä kesää. Eino Leino -seura ei seurana osallistunut kesäteatterin kahviotoimintaan eikä lipunmyyntiin talkoolaisten puutteen vuoksi. Muihin talkoilla tehtyihin toimiin seuran jäsenet osallistuivat kiitettävästi. Teatteritoiminnan järjesti Eino Leino -talon säätiö.

8. Näyttelyt

Talon Eino Leinoa ja Elias Lönnrotia esittelevät näyttelyt olivat nähtävillä talon aukioloaikoina. Lystinurmella oli kesän aikana Cajanus-ooperan vuoksi vain yksi näyttely, jossa kajaanilainen Helena Föhr esitteli öljyväritöitään. Näyttelyn avajaiset olivat 9.6.2019.

9. Muu toiminta

Tuotemyynti

Vuoden aikana seura ja Leino-talo myivät toimintansa rahoittamiseksi

*Leino-paitoja

*Leino -runorättejä ja runorättipaketteja (3 erilaista)

*postikortteja ja Eino Leino-postimerkkejä

*Leino-kuvalla somistettuja kasseja

*Leino-aiheisilla kuvilla painettuja tulitikkuja

*Esko Piipon kirjoittamia kirjoja

*Eino Leino: Juhana Herttua ja Catharina Jagellonican lauluja

* Ruislinnun laulu -teepusseja

Yhteistyö

Kajaanin Matkailuoppaat toivat kesällä useita ryhmiä tutustumaan pääsymaksun maksaen taloon ja samalla kahville ja tuotemyymälään ostoksille.

Säätiön Lönnrotia ja Leinoa koskevaa kirjallisuutta on pidetty kirjanäyttelynä Leino-talossa. Seura myi talolla myös säätiön tuotteita. Myynnissä oli seuran tuotteiden lisäksi antikvariaattikirjallisuutta.

Talossa on lisäksi Lönnrot-seuran kokoama Lönnrot-kirjasto.

10. Verkkosivut

Seuran sivuilla on jäsensivut, johtokunnan sivut ja yleiset Leino-tietoa tarjoavat sivut. Verkkosivujen välityksellä seuralle tehtiin tiedusteluja Leinon runoudesta. Sivuja ylläpiti jäsensihteeri Simo S. Soininen. Verkkosivujen kautta myytiin seuran tuotteita. Suosituimpia olivat Leinon runoutta koskevat sivut. Eino Leino -talolla on omat verkkosivut. Talolla ja Paltaniemen teatterilla on myös Facebook-sivut. Lisäksi matkailumainontaan olivat käytettävissä Oulujärvi – Kainuun meri (Oulujärven jättiläiset) ja Visit Kajaani -sivustot.

Seura sai Oulujärvi Leaderilta 5000 € yhdistyksen kotisivujen kehittämiseksi yhteistyössä Eino Leino -talon säätiön ja Elias Lönnrot -seuran kanssa. Hanke päätettiin kuitenkin perua, koska koko syyskauden jatkui epävarmuus Eino Leino -seuran toiminnan jatkuvuudesta, minkä vuoksi todettiin, ettei hanketta ehditä toteuttaa määräaikaan (helmikuun 2020 loppu) mennessä.

 

11. Jäsenyydet

Seura on matkailijayhdistys Oulujärven jättiläisten ja Kajaanin kaupunkikeskustayhdistys ry:n jäsen, samoin valtakunnallisen Suomen kirjailijanimikkoseurat ry:n (Nimikot) jäsen.  Seura on myös Kainuun museo- ja kotiseutuyhdistyksen sekä valtakunnallisen Kotiseutuliiton jäsen.

 

Hyväksytty seuran johtokunnan sähköpostikokouksessa 4.4.2020

Vuoden 2011 toimintakertomus

1. Yleistä

Kulunut vuosi oli Seuran 37. toimintavuosi. Seura teki tunnetuksi kirjailija Eino Leinoa, hänen tuotantoaan ja elämäntyötään. Se on tapahtunut Runoviikolla, kokouksissa, Leino-talolla, erilaisissa kulttuuritilaisuuksissa, kirjamessuilla, lehdistön välityksellä, seuran kotisivujen avulla ja myymällä kulttuurituotteita sekä pitämällä yllä ja kehittämällä Eino Leino -talon toimintaa Paltaniemellä. Seura osti yhteistyössä Elias Lönnrot –seuran kanssa Eino Leino –talon Kajaanin kaupungilta 1.11.2010.

2. Jäsenistö

Seuran jäsenmäärä oli vuoden 2011 lopussa 141 jäsentä. Seuraan liittyi 6 uutta jäsentä. Kunniajäseniä seurassa oli 8. Johtokunta poistaa 2 vuotta jäsenmaksunsa maksamatta jättäneet yhdistyksen jäsenet jäsenrekisteristä ja jäsenpostituslistalta.

3. Talous

Seuran talous käy ilmi erillisestä tuloslaskelmasta ja taseesta. Kuluneena toimintavuonna Seura sai Kainuun kulttuurirahaston apurahan Eino Leino –talon kirjapäivien järjestämiseen sekä Opetus- ja kulttuuriministeriöltä avustuksen kulttuurin matkailulliseen tuotteistamiseen. Nämä Eino Leino –talon  apurahat ovat yhteistoimintahallinnassa Elias Lönnrot –seuran kanssa, joskin varsinaisena hakijana on Leino –seura.  Johtokunta esittää vuoden tuloksen  …..euroa siirrettäväksi voitto/tappiotilille.

4. Hallinto

4.1. Johtokunta

Seuran johtokuntaan ovat kuuluneet: puheenjohtaja Esko Piippo, varapuheenjohtaja Terttu Kvist, sihteeri Aarno von Bell ja rahastonhoitaja Kaija Marin. Muina johtokunnan jäseninä ovat toimineet Paavo Blomqvist, Toini Blomqvist, Petra Ebeling, Anja Hongisto, Soili Luukkonen, Heljä Pylvänäinen, Vesa Hyyryläinen, Jouko Siivola, Stiina Rytivaara, Tapio Karppinen ja Simo S. Soininen.

Johtokunta kokoontui vuoden aikana yhdeksän (9) kertaa: 20.2., 20.2.(huom. yhteiskokous), 4.3., 31.3., 5.5., 27.6.,18.9., 1.11.,16.12. (huom. yhteiskokous).  

Johtokuntaa on toimintavuoden aikana työllistänyt Eino Leino –talon omistussuhteen muutoksen jälkeiset tehtävät, jotta talon toiminta on saatu pyörimään.

Toimintavuoden alussa Seuran johtokunta järjestäytyi työryhmiksi, joille annettiin vuoden 2011 toimintasuunnitelmassa mainittujen tehtävien valmistelu- ja hoitamisvastuu. Seuran johtokunnan jäsenet ovat jakaneet työtehtäviä vuoden aikana. Erityisen paljon talkootehtäviä on ollut Eino Leino –talon ylläpidossa. Talon toiminnan suunnittelusta on vastannut talotoimikunta, jossa on ollut edustajat molemmista seuroista. Eino Leino –seuran edustusta ovat hoitaneet puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

 

4.2. Yleiset kokoukset

Seuran kevätvuosikokous pidettiin sunnuntaina 14.4.2010 Kajaanin kaupunginteatterilla. Läsnä oli 20 jäsentä. Kokouksessa vahvistettiin vuoden 2010 tilinpäätös ja myönnettiin johtokunnalle vastuuvapaus. Puheenjohtajana toimi  Maija Rissanen  ja sihteerinä Simo Soininen. Vuosikokouksen jälkeen kokousväki katsoi teatteriesityksen Kajaanin seminaari.  

Jäsenmaksukannon yhteydessä kerättiin vapaehtoista tukimaksua Eino Leino –talon ylläpitämiseksi.

Seuran syysvuosikokous pidettiin 25.11. Kajaanin kaupunginteatterin pienen näyttämön kahviossa. Kokoukseen osallistui 19 jäsentä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Lasse Lyytikäinen ja sihteerinä Soili Luukkonen. Syysvuosikokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma, talousarvio, jäsenmaksu (15 €, yhteisöjäsenet 50 €) ja valittiin seuran johtokunta ja tilintarkastajat.

Syysvuosikokouksen yhteydessä kokouksen osanottajat osallistuivat Kajaanin kaupunginteatterin esitykseen.

Seuran puheenjohtajaksi vuodelle 2012 valittiin edelleen Esko Piippo ja hallituksen muiksi jäseniksi Aarno von Bell, Anja Hongisto, Kaija Marin, Petra Ebeling, Terttu Kvist, Heljä Pylvänäinen, Simo S. Soininen, Soili Luukkonen, Jouko Siivola, Stina Rytivaara, Vesa Hyyryläinen, Sisko Tamminen ja Riitta Lappalainen. Tilintarkastajiksi valittiin Rauli Johansson ja Markku Ruuskanen sekä varatilintarkastajiksi Lasse Lyytikäinen ja Tapio Karppinen. Seuran johtokunta valitsi Seuran varapuheenjohtajaksi Terttu Kvistin, taloudenhoitajaksi Kaija Marinin  ja sihteeriksi Aarno von Bellin.

Seuraavan vuoden jäsenmaksuksi päätettiin 15 euroa. Yhteisöjäsenmaksuksi määrättiin 50 euroa.

5. Tilaisuudet

Vuoden 2011 aikana Seura oli mukana seuraavien tilaisuuksien järjestämisessä, avustamisessa tai järjesti ne itse.

Eino Leino-iltamat

Eino Leino-iltamien valmistelussa on toimittu yhteistyössä Runoviikon kanssa. Ohjelmavalmistelua iltamiin hoitivat Esko Piippo, Heljä Pylvänäinen, Soili Luukkonen. Kajaanin kaupunginhallitus tuki tapahtumaa salivuokran huojennuksella, koska iltamien tuottoa meni Eino Leino –talon hyväksi. Myös Kainuun Sanomat tuki Iltamien onnistumista tukemalla ilmoittelulla. Lavastuksena näyttämöllä oli koivuja, taustana diakuva. Iltamien ohjelmaa esitettiin siten, että väliajan jälkeinen osa iltamista oli konserttiosuutta.

Ohjelma:

*Seuran puheenjohtaja Esko Piippo toivotti iltamavieraat tervetulleeksi.

*Trubaduuri Tuomo Karppinen esitti Eino Leinon runoutta lauluina

*Iltamien puheen piti ulkoministeri Erkki Tuomioja teemalla ”Hella, Eino ja Viro”.

*Poliittisena lausujana esiintyi kansanedustaja Eero Suutari, joka esitti Tarja Karttulan kanssa Leinon runon Kauppasopimus. Kansanedustaja Suutaria haastatteli Iiro Kajas.

*Runoviikon taitteellinen johtaja Taisto Reimaluoto esitti Runoviikon runoilijan Ilpo Tiihosen runoja.

*Ennustuksia tulevaisuuteen luotsasi Vuoden 2011 puhuja Tuula Honkonen.

*Iltamien konserttiosuudessa säveltäjä, laulaja Sanni Orasmaa esitti Leinon runoihin tekemiään sävellyksiä, joita hän on tallentanut Leino levylleen Laulun lapsi.  

Ennen iltamien alkua ja väliajalla Kaukametsän aulassa myytiin Eino Leino seuran tuotteita. Iltamien päätteeksi Seura järjesti esiintyjille ja yhteistyökumppaneille iltapalan Eino Leino -talolla. Johtokunta arvioi myöhemmin  iltamia ja totesi ne pääasiassa onnistuneiksi.

Iltamien taloudellinen tulos oli positiivinen, mikä ilmenee erikseen tilinpäätöksestä. Runoviikon ajaksi järjestettiin Elias Lönnrot –seuran kanssa myyntipöytä, josta myytiin seurojen tuotteita. Myynnin organisoi Simo Soininen. Myynnistä huolehtivat vuorollaan seurojen talkoolaiset.

Runokahvilat

Seura järjesti yhteistyössä Kainuun Lausujien ja muiden yhteistyökumppanien kanssa Runokahvilaillat torstaisin Eino Leino –talolla seuraavasti:

17.6. Runokesäkauden avajaiset, perinneleikkejä ja –loruja koko perheelle, vuoden kainuulaisen puhujan julkistaminen, Kainuun lausujat ry,

30.6. Anna Fält –säestyksetöntä yksinlaulua. Kansanlaulun vanhinta perinnettä Suomesta, Karjalasta ja Skandinavista.

7.7. Suomipop- ja –rock –lyriikan helmiä. Laula mukana! Tuomo Karppinen

14.7. Heitä löylyä -konsertti. Vysotskin lauluja, Veikko Pöllänen&Pertti Leinonen

21.7. Runolausujien vapaa lava (ilta peruuntui), Kainuun lausujat ry

28.7. Kaikuja Kalevalasta – Kanteleella Kalevalasta 2000 –luvulle, Eeva-Maria Nivalainen / Musiikin ystävät ry

4.8. Runo elää, esiintyjänä Kainuun kirjailijat ry:n jäseniä

11.8. Tunnelmointia elokuun illassa kevyen musiikin siivin, Marika Mustajärvi (laulu ja piano), Ville Farin (kitara ja laulu) ja Timo Kärnä (kitara ja laulu).

18.8. Paltaniemen kummitusjuttuja elokuun illassa. Tarja Kerttula, Teija Rääpysjärvi ja Taina Surma-aho, Kainuun lausujat ry

Runokahviloiden valmistelua hoiti varapuheenjohtaja Terttu Kvist ryhmänsä kanssa. Runokahviloiden tiedottamista hoiti valmisteluryhmä tai illan järjestäjä. Runokahvilailtoihin osallistui 15-60 henkeä kerrallaan, kesän aikana 217 henkeä.  Illan lipunmyynnistä ja järjestelyistä vastasivat johtokunnan jäsenet kukin vuorollaan. Yhteistyökumppaneina Runokahvilailloissa olivat  Kainuun lausujat ry, Kainuun kirjailijat, Musiikin ystävät ja Eino Leino –talo. 

Konsertit

Vesa Hyyryläinen ja Heljä Pylvänäinen ovat esittäneet Eino Leinon runoutta vuonna 2011 seuraavissa tilaisuuksissa:

Kajaanissa Kaukametsän Kouta -salissa Ajaton Eino Leino 28.1. sekä Mustan Seppo ja muita ihmisiä (Eero Schroderus) & Leinoa laulettuna 17.9. (Ilmaistaanko jotenkin Leino-talon keräyksen hyväksi?). Koululaiskonsertit Leino, luonto ja laulu Lohtajan koululla 26.4. ja Teppanan koululla 3.6.

Paltamossa 3.7. Eino Leino -patsaan puhdistustilaisuuksien juonto. Tilaisuudessa laulettiin ja laulatettiin Leinon lauluja. Ajaton Leino -konsertti 11.8 Pirkkolassa Kesäteatterilla, Leinoa Äitienpäivänä -konsertti Paltamon seurakuntatalolla 8.5, Leinoa sotaveteraaneille Mieslahden opistolla 22.9, sekä Leinon runoja laulettuna Sukuseura Savo/Kainuun Väisästen sukukokouksessa 6.8.Vaarantalolla.

Ajaton Eino Leino Sotkamossa:seurakuntatalolla 16.10. sekä Suomussalmella Alvarin salissa 9.10.

Esiintyminen Unkarissa Nyiregyhazan Korkeakoulun kansainvälisellä viikolla 13. -17.4.2011

6. Eino Leino –talo

Eino Leino –taloa hoitaa  talotoimikunta (2+2 jäsentä), johon ovat kuuluneet Esko Piippo, Terttu Kvist, Lasse Lyytikäinen ja Simo Soininen. Talotoimikuntaan on kuulunut myös Eino Leino –talon kehittämisprojektin projektipäällikkö. Talolla on oma budjetti ja toimintasuunnitelma.

Maaliskuussa seurat ostivat Eino Leino –talolla olevan Kapsakan irtaimen omaisuuden sekä Lystinurmi –ladon.

Eino Leino –talon matkailullinen ja kulttuurinen kehittämisprojekti käynnistyi 1.5.2011. Projektipäälliköksi valittiin Saara Uusiheimala-Huttunen. Projektilla on oma kehittämissuunnitelma, jonka toteutumista valvoo ohjausryhmä. Eino Leino –talo sai vuodeksi lahjoituskeräysluvan.

Talon hoitoon ostettiin välineistöä, mm. nurmenleikkuukone. Lystinurmi –latoon laitettiin näyttelyseinät. Talon ylläpidon hyväksi on tehty johtokuntien jäsenten toimesta huomattavan paljon talkootyötä.

Talon kesäaikaiseen aukioloon palkattiin palkkatuella neljä työntekijää. Talo oli auki matkailijoille kesäkuun puolesta välistä elokuun puoleen väliin. Syksyllä talo pidettiin auki lauantaisin ja sunnuntaisin, jolloin palkattuna oli yksi palkkatuella palkattu henkilö. Työnantajana on toiminut Eino Leino –seura.

Talon toiminnan kautta on järjestetty erilaisia tilaisuuksia, mm.

- Eino Leino –hiihto su 20.3.2011

- Elias Lönnrot –kävely ja perhepyöräilypäivä yhteistyössä Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa su 7.5.2011

- Ensimmäiset Paltaniemi –päivät ja Eino Leino –talon kirjapäivät 15.-17.7.2011(yhteistyössä n. 20 järjestäjän kanssa). Tapahtuma palkittiin Koti-Kajaanin kaupunkiteko –palkinnolla.

- Heli Laaksosen runoilta sekä Sofi Oksasen ja Maija Kaunismaan kirjallinen ilta yhteistyössä Kainuun kesäyliopiston kanssa.

- tukikeräyksen avajaistilaisuus Kouta-salissa, jossa esiintyivät Vesa Hyyryläinen (laulu), Heljä Pylvänäinen (piano) ja Eero Schroderus

- Vanhojen tavaroiden rompetori kyläyhdistyksen kanssa la 10.9.2012

- Jouluseimi –näyttely joulukuussa yhteistyössä ammattiopiston kanssa

- Joulumyyjäiset kyläyhdistyksen kanssa 17.-18.12.2011.

Syksyn aikana talolla järjestettiin teatterikurssi yhteistyössä Kajaanin kaupunginteatterin kanssa.

Eino Leino –talo on Kajaanin kotiseutuyhdistyksen jäsen.

7.Muu toiminta

Tuotemyynti

Vuoden aikana Seura myi toimintansa rahoittamiseksi:

*Leino-paitoja

*Eino Leino ja Oulujärvi ja Leinon Kuinka minusta tuli runoilija -julkaisuja

*julisteita

*postikortteja

*kirjamerkkejä ja exlibriksiä

*Leino-kuvalla somistettuja kasseja

*Leino-aiheisilla kuvilla painettuja tulitikkuja 

*Matti Koskelan tekemää Paltaniemi–korttia

*Esko Piipon kirjoittamia kirjoja ”Tarinoita Eino Leinosta”, ”Kirjaton Eino Leino” ja ”Keinu, keinu Eino Leino”.

Uutena tuotteena painettiin Runorätti.

Seuran Leino-teosten kokoelmaa on kartutettu Eino Leino –talolle sekä seuran arkistoon että myyntiin.  Seuran Leinoa koskevaa kirjallisuutta on pidetty kirjanäyttelynä Leino –talolla.  Kesällä seuran tuotteita myytiin Eino Leino –talolla. Myynnissä oli Seuran tuotteiden lisäksi antikvariaattikirjallisuutta, jonka hankinnasta puheenjohtaja on huolehtinut.

Tilaisuudet ja edustamiset

Seuran puheenjohtaja Esko Piippo on pitänyt syksyn aikana esitelmätilaisuuksia Eino Leinosta mm. Italialaiselle vierailijaryhmälle 15.2.,  Kansallisille Eläkeläisille 2.3.,Unkarilaisille vieraille Kazarin alueelta 25.3., Miesten piirissä Kainulassa 1.4., Eläkkeensaajille 31.5., Eino Leino –talon kirjapäivillä 15.7., Opettajaeläkeläisille 30.8.,Vanhusten viikon tilaisuudessa 6.10.,Sydänkerhon tilaisuudessa 6.10., Eino Leino ja naiset –tilaisuudessa Raisiossa yhteistyössä Raision lausujien kanssa 11.11.

Puheenjohtaja osallistui myös Jyväskylän (3.4.), Helsingin kirjamessuille (29.-30.10.) sekä Sastamalan Vanhan kirjallisuuden päiville (1.-2.7). Yhteistyössä Kainuun kirjailijanimikkoseurojen kanssa osallistuttiin Oulun kirjamessuille  (11.-12.6.).

Puheenjohtaja osallistui syksyllä Virossa järjestettyyn Grundtving –tapaamiseen eurooppalaisten kirjallisuusmuseoiden kanssa, ja jossa yhteydessä tutustuttiin seitsemään virolaiseen kirjallisuusmuseoon tai kirjailijataloon.

Keväällä ja syksyllä pidettiin Eino Leino –talolla talon ja ympäristön siistimistalkoot yhdessä Lönnrot –seuran kanssa.

Seuran puheenjohtaja julkaisi Nuottipukissa artikkelin Eino Leinon ja laulaja Abraham Ojanperän ystävyyssuhteesta.

Joel Lehtonen –seura vieraili seuran vieraana 8.10.2011 haluten tutustua ennen kaikkea Eino Leino –talon ylläpitoon.

Nettisivut

Seuran nettisivustoja on päivitetty. Sivut jakautuvat kolmeen osaan: seuran yhdistystoimintaan, Eino Leinoa koskevaan tietoon ja Eino Leino –taloa koskevaan tietoon. Sivuille on lisätty valokuvia. Netin välityksellä Seuralle on tehty tiedusteluja Leinon runoudesta ja ilmoittauduttu myös jäseneksi. Netin kautta tulleisiin kyselyihin on vastannut puheenjohtaja. Netin kautta on myyty myös tuotteita. Seuran www-sivuilla vierailee päivittäin 40-60 kävijää.

Jäsenyydet

Seura liittyi matkailijayhdistys Oulujärven jättiläisten jäseneksi. Seuran puheenjohtaja Esko Piippo toimii Oulujärven jättiläisten puheenjohtajana. Seura on Kajaanin kaupunkikeskustayhdistys ry:n jäsen.  Seura on valtakunnallisen Suomen Kirjailijoiden Nimikkoseura ry:n (Nimikot) jäsen. Seuran puheenjohtaja Esko Piippo on toiminut Nimikkoseuran johtokunnassa. Seura on käyttänyt Kirjailijanimikkoseuran www-sivuja tiedottamiseen. Seura on myös Kajaanin museo- ja kotiseutuyhdistyksen jäsen.

Hyväksytty seuran johtokunnassa 25.3.2012

Hyväksytty seuran vuosikokouksessa 26.4.2012

KAINUUN EINO LEINO -SEURA RY

Vuoden 2011 toimintakertomus

1. Yleistä

Kulunut vuosi oli Seuran 37. toimintavuosi. Seura teki tunnetuksi kirjailija Eino Leinoa, hänen tuotantoaan ja elämäntyötään. Se on tapahtunut Runoviikolla, kokouksissa, Leino-talolla, erilaisissa kulttuuritilaisuuksissa, kirjamessuilla, lehdistön välityksellä, seuran kotisivujen avulla ja myymällä kulttuurituotteita sekä pitämällä yllä ja kehittämällä Eino Leino -talon toimintaa Paltaniemellä. Seura osti yhteistyössä Elias Lönnrot –seuran kanssa Eino Leino –talon Kajaanin kaupungilta 1.11.2010.

2. Jäsenistö

Seuran jäsenmäärä oli vuoden 2011 lopussa 141 jäsentä. Seuraan liittyi 6 uutta jäsentä. Kunniajäseniä seurassa oli 8. Johtokunta poistaa 2 vuotta jäsenmaksunsa maksamatta jättäneet yhdistyksen jäsenet jäsenrekisteristä ja jäsenpostituslistalta.

3. Talous

Seuran talous käy ilmi erillisestä tuloslaskelmasta ja taseesta. Kuluneena toimintavuonna Seura sai Kainuun kulttuurirahaston apurahan Eino Leino –talon kirjapäivien järjestämiseen sekä Opetus- ja kulttuuriministeriöltä avustuksen kulttuurin matkailulliseen tuotteistamiseen. Nämä Eino Leino –talon  apurahat ovat yhteistoimintahallinnassa Elias Lönnrot –seuran kanssa, joskin varsinaisena hakijana on Leino –seura.  Johtokunta esittää vuoden tuloksen  …..euroa siirrettäväksi voitto/tappiotilille.

4. Hallinto

4.1. Johtokunta

Seuran johtokuntaan ovat kuuluneet: puheenjohtaja Esko Piippo, varapuheenjohtaja Terttu Kvist, sihteeri Aarno von Bell ja rahastonhoitaja Kaija Marin. Muina johtokunnan jäseninä ovat toimineet Paavo Blomqvist, Toini Blomqvist, Petra Ebeling, Anja Hongisto, Soili Luukkonen, Heljä Pylvänäinen, Vesa Hyyryläinen, Jouko Siivola, Stiina Rytivaara, Tapio Karppinen ja Simo S. Soininen.

Johtokunta kokoontui vuoden aikana yhdeksän (9) kertaa: 20.2., 20.2.(huom. yhteiskokous), 4.3., 31.3., 5.5., 27.6.,18.9., 1.11.,16.12. (huom. yhteiskokous).  

Johtokuntaa on toimintavuoden aikana työllistänyt Eino Leino –talon omistussuhteen muutoksen jälkeiset tehtävät, jotta talon toiminta on saatu pyörimään.

Toimintavuoden alussa Seuran johtokunta järjestäytyi työryhmiksi, joille annettiin vuoden 2011 toimintasuunnitelmassa mainittujen tehtävien valmistelu- ja hoitamisvastuu. Seuran johtokunnan jäsenet ovat jakaneet työtehtäviä vuoden aikana. Erityisen paljon talkootehtäviä on ollut Eino Leino –talon ylläpidossa. Talon toiminnan suunnittelusta on vastannut talotoimikunta, jossa on ollut edustajat molemmista seuroista. Eino Leino –seuran edustusta ovat hoitaneet puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

 

4.2. Yleiset kokoukset

Seuran kevätvuosikokous pidettiin sunnuntaina 14.4.2010 Kajaanin kaupunginteatterilla. Läsnä oli 20 jäsentä. Kokouksessa vahvistettiin vuoden 2010 tilinpäätös ja myönnettiin johtokunnalle vastuuvapaus. Puheenjohtajana toimi  Maija Rissanen  ja sihteerinä Simo Soininen. Vuosikokouksen jälkeen kokousväki katsoi teatteriesityksen Kajaanin seminaari.  

Jäsenmaksukannon yhteydessä kerättiin vapaehtoista tukimaksua Eino Leino –talon ylläpitämiseksi.

Seuran syysvuosikokous pidettiin 25.11. Kajaanin kaupunginteatterin pienen näyttämön kahviossa. Kokoukseen osallistui 19 jäsentä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Lasse Lyytikäinen ja sihteerinä Soili Luukkonen. Syysvuosikokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma, talousarvio, jäsenmaksu (15 €, yhteisöjäsenet 50 €) ja valittiin seuran johtokunta ja tilintarkastajat.

Syysvuosikokouksen yhteydessä kokouksen osanottajat osallistuivat Kajaanin kaupunginteatterin esitykseen.

Seuran puheenjohtajaksi vuodelle 2012 valittiin edelleen Esko Piippo ja hallituksen muiksi jäseniksi Aarno von Bell, Anja Hongisto, Kaija Marin, Petra Ebeling, Terttu Kvist, Heljä Pylvänäinen, Simo S. Soininen, Soili Luukkonen, Jouko Siivola, Stina Rytivaara, Vesa Hyyryläinen, Sisko Tamminen ja Riitta Lappalainen. Tilintarkastajiksi valittiin Rauli Johansson ja Markku Ruuskanen sekä varatilintarkastajiksi Lasse Lyytikäinen ja Tapio Karppinen. Seuran johtokunta valitsi Seuran varapuheenjohtajaksi Terttu Kvistin, taloudenhoitajaksi Kaija Marinin  ja sihteeriksi Aarno von Bellin.

Seuraavan vuoden jäsenmaksuksi päätettiin 15 euroa. Yhteisöjäsenmaksuksi määrättiin 50 euroa.

5. Tilaisuudet

Vuoden 2011 aikana Seura oli mukana seuraavien tilaisuuksien järjestämisessä, avustamisessa tai järjesti ne itse.

Eino Leino-iltamat

Eino Leino-iltamien valmistelussa on toimittu yhteistyössä Runoviikon kanssa. Ohjelmavalmistelua iltamiin hoitivat Esko Piippo, Heljä Pylvänäinen, Soili Luukkonen. Kajaanin kaupunginhallitus tuki tapahtumaa salivuokran huojennuksella, koska iltamien tuottoa meni Eino Leino –talon hyväksi. Myös Kainuun Sanomat tuki Iltamien onnistumista tukemalla ilmoittelulla. Lavastuksena näyttämöllä oli koivuja, taustana diakuva. Iltamien ohjelmaa esitettiin siten, että väliajan jälkeinen osa iltamista oli konserttiosuutta.

Ohjelma:

*Seuran puheenjohtaja Esko Piippo toivotti iltamavieraat tervetulleeksi.

*Trubaduuri Tuomo Karppinen esitti Eino Leinon runoutta lauluina

*Iltamien puheen piti ulkoministeri Erkki Tuomioja teemalla ”Hella, Eino ja Viro”.

*Poliittisena lausujana esiintyi kansanedustaja Eero Suutari, joka esitti Tarja Karttulan kanssa Leinon runon Kauppasopimus. Kansanedustaja Suutaria haastatteli Iiro Kajas.

*Runoviikon taitteellinen johtaja Taisto Reimaluoto esitti Runoviikon runoilijan Ilpo Tiihosen runoja.

*Ennustuksia tulevaisuuteen luotsasi Vuoden 2011 puhuja Tuula Honkonen.

*Iltamien konserttiosuudessa säveltäjä, laulaja Sanni Orasmaa esitti Leinon runoihin tekemiään sävellyksiä, joita hän on tallentanut Leino levylleen Laulun lapsi.  

Ennen iltamien alkua ja väliajalla Kaukametsän aulassa myytiin Eino Leino seuran tuotteita. Iltamien päätteeksi Seura järjesti esiintyjille ja yhteistyökumppaneille iltapalan Eino Leino -talolla. Johtokunta arvioi myöhemmin  iltamia ja totesi ne pääasiassa onnistuneiksi.

Iltamien taloudellinen tulos oli positiivinen, mikä ilmenee erikseen tilinpäätöksestä. Runoviikon ajaksi järjestettiin Elias Lönnrot –seuran kanssa myyntipöytä, josta myytiin seurojen tuotteita. Myynnin organisoi Simo Soininen. Myynnistä huolehtivat vuorollaan seurojen talkoolaiset.

Runokahvilat

Seura järjesti yhteistyössä Kainuun Lausujien ja muiden yhteistyökumppanien kanssa Runokahvilaillat torstaisin Eino Leino –talolla seuraavasti:

17.6. Runokesäkauden avajaiset, perinneleikkejä ja –loruja koko perheelle, vuoden kainuulaisen puhujan julkistaminen, Kainuun lausujat ry,

30.6. Anna Fält –säestyksetöntä yksinlaulua. Kansanlaulun vanhinta perinnettä Suomesta, Karjalasta ja Skandinavista.

7.7. Suomipop- ja –rock –lyriikan helmiä. Laula mukana! Tuomo Karppinen

14.7. Heitä löylyä -konsertti. Vysotskin lauluja, Veikko Pöllänen&Pertti Leinonen

21.7. Runolausujien vapaa lava (ilta peruuntui), Kainuun lausujat ry

28.7. Kaikuja Kalevalasta – Kanteleella Kalevalasta 2000 –luvulle, Eeva-Maria Nivalainen / Musiikin ystävät ry

4.8. Runo elää, esiintyjänä Kainuun kirjailijat ry:n jäseniä

11.8. Tunnelmointia elokuun illassa kevyen musiikin siivin, Marika Mustajärvi (laulu ja piano), Ville Farin (kitara ja laulu) ja Timo Kärnä (kitara ja laulu).

18.8. Paltaniemen kummitusjuttuja elokuun illassa. Tarja Kerttula, Teija Rääpysjärvi ja Taina Surma-aho, Kainuun lausujat ry

Runokahviloiden valmistelua hoiti varapuheenjohtaja Terttu Kvist ryhmänsä kanssa. Runokahviloiden tiedottamista hoiti valmisteluryhmä tai illan järjestäjä. Runokahvilailtoihin osallistui 15-60 henkeä kerrallaan, kesän aikana 217 henkeä.  Illan lipunmyynnistä ja järjestelyistä vastasivat johtokunnan jäsenet kukin vuorollaan. Yhteistyökumppaneina Runokahvilailloissa olivat  Kainuun lausujat ry, Kainuun kirjailijat, Musiikin ystävät ja Eino Leino –talo. 

Konsertit

Vesa Hyyryläinen ja Heljä Pylvänäinen ovat esittäneet Eino Leinon runoutta vuonna 2011 seuraavissa tilaisuuksissa:

Kajaanissa Kaukametsän Kouta -salissa Ajaton Eino Leino 28.1. sekä Mustan Seppo ja muita ihmisiä (Eero Schroderus) & Leinoa laulettuna 17.9. (Ilmaistaanko jotenkin Leino-talon keräyksen hyväksi?). Koululaiskonsertit Leino, luonto ja laulu Lohtajan koululla 26.4. ja Teppanan koululla 3.6.

Paltamossa 3.7. Eino Leino -patsaan puhdistustilaisuuksien juonto. Tilaisuudessa laulettiin ja laulatettiin Leinon lauluja. Ajaton Leino -konsertti 11.8 Pirkkolassa Kesäteatterilla, Leinoa Äitienpäivänä -konsertti Paltamon seurakuntatalolla 8.5, Leinoa sotaveteraaneille Mieslahden opistolla 22.9, sekä Leinon runoja laulettuna Sukuseura Savo/Kainuun Väisästen sukukokouksessa 6.8.Vaarantalolla.

Ajaton Eino Leino Sotkamossa:seurakuntatalolla 16.10. sekä Suomussalmella Alvarin salissa 9.10.

Esiintyminen Unkarissa Nyiregyhazan Korkeakoulun kansainvälisellä viikolla 13. -17.4.2011

6. Eino Leino –talo

Eino Leino –taloa hoitaa  talotoimikunta (2+2 jäsentä), johon ovat kuuluneet Esko Piippo, Terttu Kvist, Lasse Lyytikäinen ja Simo Soininen. Talotoimikuntaan on kuulunut myös Eino Leino –talon kehittämisprojektin projektipäällikkö. Talolla on oma budjetti ja toimintasuunnitelma.

Maaliskuussa seurat ostivat Eino Leino –talolla olevan Kapsakan irtaimen omaisuuden sekä Lystinurmi –ladon.

Eino Leino –talon matkailullinen ja kulttuurinen kehittämisprojekti käynnistyi 1.5.2011. Projektipäälliköksi valittiin Saara Uusiheimala-Huttunen. Projektilla on oma kehittämissuunnitelma, jonka toteutumista valvoo ohjausryhmä. Eino Leino –talo sai vuodeksi lahjoituskeräysluvan.

Talon hoitoon ostettiin välineistöä, mm. nurmenleikkuukone. Lystinurmi –latoon laitettiin näyttelyseinät. Talon ylläpidon hyväksi on tehty johtokuntien jäsenten toimesta huomattavan paljon talkootyötä.

Talon kesäaikaiseen aukioloon palkattiin palkkatuella neljä työntekijää. Talo oli auki matkailijoille kesäkuun puolesta välistä elokuun puoleen väliin. Syksyllä talo pidettiin auki lauantaisin ja sunnuntaisin, jolloin palkattuna oli yksi palkkatuella palkattu henkilö. Työnantajana on toiminut Eino Leino –seura.

Talon toiminnan kautta on järjestetty erilaisia tilaisuuksia, mm.

- Eino Leino –hiihto su 20.3.2011

- Elias Lönnrot –kävely ja perhepyöräilypäivä yhteistyössä Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa su 7.5.2011

- Ensimmäiset Paltaniemi –päivät ja Eino Leino –talon kirjapäivät 15.-17.7.2011(yhteistyössä n. 20 järjestäjän kanssa). Tapahtuma palkittiin Koti-Kajaanin kaupunkiteko –palkinnolla.

- Heli Laaksosen runoilta sekä Sofi Oksasen ja Maija Kaunismaan kirjallinen ilta yhteistyössä Kainuun kesäyliopiston kanssa.

- tukikeräyksen avajaistilaisuus Kouta-salissa, jossa esiintyivät Vesa Hyyryläinen (laulu), Heljä Pylvänäinen (piano) ja Eero Schroderus

- Vanhojen tavaroiden rompetori kyläyhdistyksen kanssa la 10.9.2012

- Jouluseimi –näyttely joulukuussa yhteistyössä ammattiopiston kanssa

- Joulumyyjäiset kyläyhdistyksen kanssa 17.-18.12.2011.

Syksyn aikana talolla järjestettiin teatterikurssi yhteistyössä Kajaanin kaupunginteatterin kanssa.

Eino Leino –talo on Kajaanin kotiseutuyhdistyksen jäsen.

7.Muu toiminta

Tuotemyynti

Vuoden aikana Seura myi toimintansa rahoittamiseksi:

*Leino-paitoja

*Eino Leino ja Oulujärvi ja Leinon Kuinka minusta tuli runoilija -julkaisuja

*julisteita

*postikortteja

*kirjamerkkejä ja exlibriksiä

*Leino-kuvalla somistettuja kasseja

*Leino-aiheisilla kuvilla painettuja tulitikkuja 

*Matti Koskelan tekemää Paltaniemi–korttia

*Esko Piipon kirjoittamia kirjoja ”Tarinoita Eino Leinosta”, ”Kirjaton Eino Leino” ja ”Keinu, keinu Eino Leino”.

Uutena tuotteena painettiin Runorätti.

Seuran Leino-teosten kokoelmaa on kartutettu Eino Leino –talolle sekä seuran arkistoon että myyntiin.  Seuran Leinoa koskevaa kirjallisuutta on pidetty kirjanäyttelynä Leino –talolla.  Kesällä seuran tuotteita myytiin Eino Leino –talolla. Myynnissä oli Seuran tuotteiden lisäksi antikvariaattikirjallisuutta, jonka hankinnasta puheenjohtaja on huolehtinut.

Tilaisuudet ja edustamiset

Seuran puheenjohtaja Esko Piippo on pitänyt syksyn aikana esitelmätilaisuuksia Eino Leinosta mm. Italialaiselle vierailijaryhmälle 15.2.,  Kansallisille Eläkeläisille 2.3.,Unkarilaisille vieraille Kazarin alueelta 25.3., Miesten piirissä Kainulassa 1.4., Eläkkeensaajille 31.5., Eino Leino –talon kirjapäivillä 15.7., Opettajaeläkeläisille 30.8.,Vanhusten viikon tilaisuudessa 6.10.,Sydänkerhon tilaisuudessa 6.10., Eino Leino ja naiset –tilaisuudessa Raisiossa yhteistyössä Raision lausujien kanssa 11.11.

Puheenjohtaja osallistui myös Jyväskylän (3.4.), Helsingin kirjamessuille (29.-30.10.) sekä Sastamalan Vanhan kirjallisuuden päiville (1.-2.7). Yhteistyössä Kainuun kirjailijanimikkoseurojen kanssa osallistuttiin Oulun kirjamessuille  (11.-12.6.).

Puheenjohtaja osallistui syksyllä Virossa järjestettyyn Grundtving –tapaamiseen eurooppalaisten kirjallisuusmuseoiden kanssa, ja jossa yhteydessä tutustuttiin seitsemään virolaiseen kirjallisuusmuseoon tai kirjailijataloon.

Keväällä ja syksyllä pidettiin Eino Leino –talolla talon ja ympäristön siistimistalkoot yhdessä Lönnrot –seuran kanssa.

Seuran puheenjohtaja julkaisi Nuottipukissa artikkelin Eino Leinon ja laulaja Abraham Ojanperän ystävyyssuhteesta.

Joel Lehtonen –seura vieraili seuran vieraana 8.10.2011 haluten tutustua ennen kaikkea Eino Leino –talon ylläpitoon.

Nettisivut

Seuran nettisivustoja on päivitetty. Sivut jakautuvat kolmeen osaan: seuran yhdistystoimintaan, Eino Leinoa koskevaan tietoon ja Eino Leino –taloa koskevaan tietoon. Sivuille on lisätty valokuvia. Netin välityksellä Seuralle on tehty tiedusteluja Leinon runoudesta ja ilmoittauduttu myös jäseneksi. Netin kautta tulleisiin kyselyihin on vastannut puheenjohtaja. Netin kautta on myyty myös tuotteita. Seuran www-sivuilla vierailee päivittäin 40-60 kävijää.

Jäsenyydet

Seura liittyi matkailijayhdistys Oulujärven jättiläisten jäseneksi. Seuran puheenjohtaja Esko Piippo toimii Oulujärven jättiläisten puheenjohtajana. Seura on Kajaanin kaupunkikeskustayhdistys ry:n jäsen.  Seura on valtakunnallisen Suomen Kirjailijoiden Nimikkoseura ry:n (Nimikot) jäsen. Seuran puheenjohtaja Esko Piippo on toiminut Nimikkoseuran johtokunnassa. Seura on käyttänyt Kirjailijanimikkoseuran www-sivuja tiedottamiseen. Seura on myös Kajaanin museo- ja kotiseutuyhdistyksen jäsen.

Hyväksytty seuran johtokunnassa 25.3.2012

Hyväksytty seuran vuosikokouksessa 26.4.2012

KAINUUN EINO LEINO -SEURA RY

Vuoden 2011 toimintakertomus

1. Yleistä

Kulunut vuosi oli Seuran 37. toimintavuosi. Seura teki tunnetuksi kirjailija Eino Leinoa, hänen tuotantoaan ja elämäntyötään. Se on tapahtunut Runoviikolla, kokouksissa, Leino-talolla, erilaisissa kulttuuritilaisuuksissa, kirjamessuilla, lehdistön välityksellä, seuran kotisivujen avulla ja myymällä kulttuurituotteita sekä pitämällä yllä ja kehittämällä Eino Leino -talon toimintaa Paltaniemellä. Seura osti yhteistyössä Elias Lönnrot –seuran kanssa Eino Leino –talon Kajaanin kaupungilta 1.11.2010.

2. Jäsenistö

Seuran jäsenmäärä oli vuoden 2011 lopussa 141 jäsentä. Seuraan liittyi 6 uutta jäsentä. Kunniajäseniä seurassa oli 8. Johtokunta poistaa 2 vuotta jäsenmaksunsa maksamatta jättäneet yhdistyksen jäsenet jäsenrekisteristä ja jäsenpostituslistalta.

3. Talous

Seuran talous käy ilmi erillisestä tuloslaskelmasta ja taseesta. Kuluneena toimintavuonna Seura sai Kainuun kulttuurirahaston apurahan Eino Leino –talon kirjapäivien järjestämiseen sekä Opetus- ja kulttuuriministeriöltä avustuksen kulttuurin matkailulliseen tuotteistamiseen. Nämä Eino Leino –talon  apurahat ovat yhteistoimintahallinnassa Elias Lönnrot –seuran kanssa, joskin varsinaisena hakijana on Leino –seura.  Johtokunta esittää vuoden tuloksen  …..euroa siirrettäväksi voitto/tappiotilille.

4. Hallinto

4.1. Johtokunta

Seuran johtokuntaan ovat kuuluneet: puheenjohtaja Esko Piippo, varapuheenjohtaja Terttu Kvist, sihteeri Aarno von Bell ja rahastonhoitaja Kaija Marin. Muina johtokunnan jäseninä ovat toimineet Paavo Blomqvist, Toini Blomqvist, Petra Ebeling, Anja Hongisto, Soili Luukkonen, Heljä Pylvänäinen, Vesa Hyyryläinen, Jouko Siivola, Stiina Rytivaara, Tapio Karppinen ja Simo S. Soininen.

Johtokunta kokoontui vuoden aikana yhdeksän (9) kertaa: 20.2., 20.2.(huom. yhteiskokous), 4.3., 31.3., 5.5., 27.6.,18.9., 1.11.,16.12. (huom. yhteiskokous).  

Johtokuntaa on toimintavuoden aikana työllistänyt Eino Leino –talon omistussuhteen muutoksen jälkeiset tehtävät, jotta talon toiminta on saatu pyörimään.

Toimintavuoden alussa Seuran johtokunta järjestäytyi työryhmiksi, joille annettiin vuoden 2011 toimintasuunnitelmassa mainittujen tehtävien valmistelu- ja hoitamisvastuu. Seuran johtokunnan jäsenet ovat jakaneet työtehtäviä vuoden aikana. Erityisen paljon talkootehtäviä on ollut Eino Leino –talon ylläpidossa. Talon toiminnan suunnittelusta on vastannut talotoimikunta, jossa on ollut edustajat molemmista seuroista. Eino Leino –seuran edustusta ovat hoitaneet puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

 

4.2. Yleiset kokoukset

Seuran kevätvuosikokous pidettiin sunnuntaina 14.4.2010 Kajaanin kaupunginteatterilla. Läsnä oli 20 jäsentä. Kokouksessa vahvistettiin vuoden 2010 tilinpäätös ja myönnettiin johtokunnalle vastuuvapaus. Puheenjohtajana toimi  Maija Rissanen  ja sihteerinä Simo Soininen. Vuosikokouksen jälkeen kokousväki katsoi teatteriesityksen Kajaanin seminaari.  

Jäsenmaksukannon yhteydessä kerättiin vapaehtoista tukimaksua Eino Leino –talon ylläpitämiseksi.

Seuran syysvuosikokous pidettiin 25.11. Kajaanin kaupunginteatterin pienen näyttämön kahviossa. Kokoukseen osallistui 19 jäsentä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Lasse Lyytikäinen ja sihteerinä Soili Luukkonen. Syysvuosikokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma, talousarvio, jäsenmaksu (15 €, yhteisöjäsenet 50 €) ja valittiin seuran johtokunta ja tilintarkastajat.

Syysvuosikokouksen yhteydessä kokouksen osanottajat osallistuivat Kajaanin kaupunginteatterin esitykseen.

Seuran puheenjohtajaksi vuodelle 2012 valittiin edelleen Esko Piippo ja hallituksen muiksi jäseniksi Aarno von Bell, Anja Hongisto, Kaija Marin, Petra Ebeling, Terttu Kvist, Heljä Pylvänäinen, Simo S. Soininen, Soili Luukkonen, Jouko Siivola, Stina Rytivaara, Vesa Hyyryläinen, Sisko Tamminen ja Riitta Lappalainen. Tilintarkastajiksi valittiin Rauli Johansson ja Markku Ruuskanen sekä varatilintarkastajiksi Lasse Lyytikäinen ja Tapio Karppinen. Seuran johtokunta valitsi Seuran varapuheenjohtajaksi Terttu Kvistin, taloudenhoitajaksi Kaija Marinin  ja sihteeriksi Aarno von Bellin.

Seuraavan vuoden jäsenmaksuksi päätettiin 15 euroa. Yhteisöjäsenmaksuksi määrättiin 50 euroa.

5. Tilaisuudet

Vuoden 2011 aikana Seura oli mukana seuraavien tilaisuuksien järjestämisessä, avustamisessa tai järjesti ne itse.

Eino Leino-iltamat

Eino Leino-iltamien valmistelussa on toimittu yhteistyössä Runoviikon kanssa. Ohjelmavalmistelua iltamiin hoitivat Esko Piippo, Heljä Pylvänäinen, Soili Luukkonen. Kajaanin kaupunginhallitus tuki tapahtumaa salivuokran huojennuksella, koska iltamien tuottoa meni Eino Leino –talon hyväksi. Myös Kainuun Sanomat tuki Iltamien onnistumista tukemalla ilmoittelulla. Lavastuksena näyttämöllä oli koivuja, taustana diakuva. Iltamien ohjelmaa esitettiin siten, että väliajan jälkeinen osa iltamista oli konserttiosuutta.

Ohjelma:

*Seuran puheenjohtaja Esko Piippo toivotti iltamavieraat tervetulleeksi.

*Trubaduuri Tuomo Karppinen esitti Eino Leinon runoutta lauluina

*Iltamien puheen piti ulkoministeri Erkki Tuomioja teemalla ”Hella, Eino ja Viro”.

*Poliittisena lausujana esiintyi kansanedustaja Eero Suutari, joka esitti Tarja Karttulan kanssa Leinon runon Kauppasopimus. Kansanedustaja Suutaria haastatteli Iiro Kajas.

*Runoviikon taitteellinen johtaja Taisto Reimaluoto esitti Runoviikon runoilijan Ilpo Tiihosen runoja.

*Ennustuksia tulevaisuuteen luotsasi Vuoden 2011 puhuja Tuula Honkonen.

*Iltamien konserttiosuudessa säveltäjä, laulaja Sanni Orasmaa esitti Leinon runoihin tekemiään sävellyksiä, joita hän on tallentanut Leino levylleen Laulun lapsi.  

Ennen iltamien alkua ja väliajalla Kaukametsän aulassa myytiin Eino Leino seuran tuotteita. Iltamien päätteeksi Seura järjesti esiintyjille ja yhteistyökumppaneille iltapalan Eino Leino -talolla. Johtokunta arvioi myöhemmin  iltamia ja totesi ne pääasiassa onnistuneiksi.

Iltamien taloudellinen tulos oli positiivinen, mikä ilmenee erikseen tilinpäätöksestä. Runoviikon ajaksi järjestettiin Elias Lönnrot –seuran kanssa myyntipöytä, josta myytiin seurojen tuotteita. Myynnin organisoi Simo Soininen. Myynnistä huolehtivat vuorollaan seurojen talkoolaiset.

Runokahvilat

Seura järjesti yhteistyössä Kainuun Lausujien ja muiden yhteistyökumppanien kanssa Runokahvilaillat torstaisin Eino Leino –talolla seuraavasti:

17.6. Runokesäkauden avajaiset, perinneleikkejä ja –loruja koko perheelle, vuoden kainuulaisen puhujan julkistaminen, Kainuun lausujat ry,

30.6. Anna Fält –säestyksetöntä yksinlaulua. Kansanlaulun vanhinta perinnettä Suomesta, Karjalasta ja Skandinavista.

7.7. Suomipop- ja –rock –lyriikan helmiä. Laula mukana! Tuomo Karppinen

14.7. Heitä löylyä -konsertti. Vysotskin lauluja, Veikko Pöllänen&Pertti Leinonen

21.7. Runolausujien vapaa lava (ilta peruuntui), Kainuun lausujat ry

28.7. Kaikuja Kalevalasta – Kanteleella Kalevalasta 2000 –luvulle, Eeva-Maria Nivalainen / Musiikin ystävät ry

4.8. Runo elää, esiintyjänä Kainuun kirjailijat ry:n jäseniä

11.8. Tunnelmointia elokuun illassa kevyen musiikin siivin, Marika Mustajärvi (laulu ja piano), Ville Farin (kitara ja laulu) ja Timo Kärnä (kitara ja laulu).

18.8. Paltaniemen kummitusjuttuja elokuun illassa. Tarja Kerttula, Teija Rääpysjärvi ja Taina Surma-aho, Kainuun lausujat ry

Runokahviloiden valmistelua hoiti varapuheenjohtaja Terttu Kvist ryhmänsä kanssa. Runokahviloiden tiedottamista hoiti valmisteluryhmä tai illan järjestäjä. Runokahvilailtoihin osallistui 15-60 henkeä kerrallaan, kesän aikana 217 henkeä.  Illan lipunmyynnistä ja järjestelyistä vastasivat johtokunnan jäsenet kukin vuorollaan. Yhteistyökumppaneina Runokahvilailloissa olivat  Kainuun lausujat ry, Kainuun kirjailijat, Musiikin ystävät ja Eino Leino –talo. 

Konsertit

Vesa Hyyryläinen ja Heljä Pylvänäinen ovat esittäneet Eino Leinon runoutta vuonna 2011 seuraavissa tilaisuuksissa:

Kajaanissa Kaukametsän Kouta -salissa Ajaton Eino Leino 28.1. sekä Mustan Seppo ja muita ihmisiä (Eero Schroderus) & Leinoa laulettuna 17.9. (Ilmaistaanko jotenkin Leino-talon keräyksen hyväksi?). Koululaiskonsertit Leino, luonto ja laulu Lohtajan koululla 26.4. ja Teppanan koululla 3.6.

Paltamossa 3.7. Eino Leino -patsaan puhdistustilaisuuksien juonto. Tilaisuudessa laulettiin ja laulatettiin Leinon lauluja. Ajaton Leino -konsertti 11.8 Pirkkolassa Kesäteatterilla, Leinoa Äitienpäivänä -konsertti Paltamon seurakuntatalolla 8.5, Leinoa sotaveteraaneille Mieslahden opistolla 22.9, sekä Leinon runoja laulettuna Sukuseura Savo/Kainuun Väisästen sukukokouksessa 6.8.Vaarantalolla.

Ajaton Eino Leino Sotkamossa:seurakuntatalolla 16.10. sekä Suomussalmella Alvarin salissa 9.10.

Esiintyminen Unkarissa Nyiregyhazan Korkeakoulun kansainvälisellä viikolla 13. -17.4.2011

6. Eino Leino –talo

Eino Leino –taloa hoitaa  talotoimikunta (2+2 jäsentä), johon ovat kuuluneet Esko Piippo, Terttu Kvist, Lasse Lyytikäinen ja Simo Soininen. Talotoimikuntaan on kuulunut myös Eino Leino –talon kehittämisprojektin projektipäällikkö. Talolla on oma budjetti ja toimintasuunnitelma.

Maaliskuussa seurat ostivat Eino Leino –talolla olevan Kapsakan irtaimen omaisuuden sekä Lystinurmi –ladon.

Eino Leino –talon matkailullinen ja kulttuurinen kehittämisprojekti käynnistyi 1.5.2011. Projektipäälliköksi valittiin Saara Uusiheimala-Huttunen. Projektilla on oma kehittämissuunnitelma, jonka toteutumista valvoo ohjausryhmä. Eino Leino –talo sai vuodeksi lahjoituskeräysluvan.

Talon hoitoon ostettiin välineistöä, mm. nurmenleikkuukone. Lystinurmi –latoon laitettiin näyttelyseinät. Talon ylläpidon hyväksi on tehty johtokuntien jäsenten toimesta huomattavan paljon talkootyötä.

Talon kesäaikaiseen aukioloon palkattiin palkkatuella neljä työntekijää. Talo oli auki matkailijoille kesäkuun puolesta välistä elokuun puoleen väliin. Syksyllä talo pidettiin auki lauantaisin ja sunnuntaisin, jolloin palkattuna oli yksi palkkatuella palkattu henkilö. Työnantajana on toiminut Eino Leino –seura.

Talon toiminnan kautta on järjestetty erilaisia tilaisuuksia, mm.

- Eino Leino –hiihto su 20.3.2011

- Elias Lönnrot –kävely ja perhepyöräilypäivä yhteistyössä Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa su 7.5.2011

- Ensimmäiset Paltaniemi –päivät ja Eino Leino –talon kirjapäivät 15.-17.7.2011(yhteistyössä n. 20 järjestäjän kanssa). Tapahtuma palkittiin Koti-Kajaanin kaupunkiteko –palkinnolla.

- Heli Laaksosen runoilta sekä Sofi Oksasen ja Maija Kaunismaan kirjallinen ilta yhteistyössä Kainuun kesäyliopiston kanssa.

- tukikeräyksen avajaistilaisuus Kouta-salissa, jossa esiintyivät Vesa Hyyryläinen (laulu), Heljä Pylvänäinen (piano) ja Eero Schroderus

- Vanhojen tavaroiden rompetori kyläyhdistyksen kanssa la 10.9.2012

- Jouluseimi –näyttely joulukuussa yhteistyössä ammattiopiston kanssa

- Joulumyyjäiset kyläyhdistyksen kanssa 17.-18.12.2011.

Syksyn aikana talolla järjestettiin teatterikurssi yhteistyössä Kajaanin kaupunginteatterin kanssa.

Eino Leino –talo on Kajaanin kotiseutuyhdistyksen jäsen.

7.Muu toiminta

Tuotemyynti

Vuoden aikana Seura myi toimintansa rahoittamiseksi:

*Leino-paitoja

*Eino Leino ja Oulujärvi ja Leinon Kuinka minusta tuli runoilija -julkaisuja

*julisteita

*postikortteja

*kirjamerkkejä ja exlibriksiä

*Leino-kuvalla somistettuja kasseja

*Leino-aiheisilla kuvilla painettuja tulitikkuja 

*Matti Koskelan tekemää Paltaniemi–korttia

*Esko Piipon kirjoittamia kirjoja ”Tarinoita Eino Leinosta”, ”Kirjaton Eino Leino” ja ”Keinu, keinu Eino Leino”.

Uutena tuotteena painettiin Runorätti.

Seuran Leino-teosten kokoelmaa on kartutettu Eino Leino –talolle sekä seuran arkistoon että myyntiin.  Seuran Leinoa koskevaa kirjallisuutta on pidetty kirjanäyttelynä Leino –talolla.  Kesällä seuran tuotteita myytiin Eino Leino –talolla. Myynnissä oli Seuran tuotteiden lisäksi antikvariaattikirjallisuutta, jonka hankinnasta puheenjohtaja on huolehtinut.

Tilaisuudet ja edustamiset

Seuran puheenjohtaja Esko Piippo on pitänyt syksyn aikana esitelmätilaisuuksia Eino Leinosta mm. Italialaiselle vierailijaryhmälle 15.2.,  Kansallisille Eläkeläisille 2.3.,Unkarilaisille vieraille Kazarin alueelta 25.3., Miesten piirissä Kainulassa 1.4., Eläkkeensaajille 31.5., Eino Leino –talon kirjapäivillä 15.7., Opettajaeläkeläisille 30.8.,Vanhusten viikon tilaisuudessa 6.10.,Sydänkerhon tilaisuudessa 6.10., Eino Leino ja naiset –tilaisuudessa Raisiossa yhteistyössä Raision lausujien kanssa 11.11.

Puheenjohtaja osallistui myös Jyväskylän (3.4.), Helsingin kirjamessuille (29.-30.10.) sekä Sastamalan Vanhan kirjallisuuden päiville (1.-2.7). Yhteistyössä Kainuun kirjailijanimikkoseurojen kanssa osallistuttiin Oulun kirjamessuille  (11.-12.6.).

Puheenjohtaja osallistui syksyllä Virossa järjestettyyn Grundtving –tapaamiseen eurooppalaisten kirjallisuusmuseoiden kanssa, ja jossa yhteydessä tutustuttiin seitsemään virolaiseen kirjallisuusmuseoon tai kirjailijataloon.

Keväällä ja syksyllä pidettiin Eino Leino –talolla talon ja ympäristön siistimistalkoot yhdessä Lönnrot –seuran kanssa.

Seuran puheenjohtaja julkaisi Nuottipukissa artikkelin Eino Leinon ja laulaja Abraham Ojanperän ystävyyssuhteesta.

Joel Lehtonen –seura vieraili seuran vieraana 8.10.2011 haluten tutustua ennen kaikkea Eino Leino –talon ylläpitoon.

Nettisivut

Seuran nettisivustoja on päivitetty. Sivut jakautuvat kolmeen osaan: seuran yhdistystoimintaan, Eino Leinoa koskevaan tietoon ja Eino Leino –taloa koskevaan tietoon. Sivuille on lisätty valokuvia. Netin välityksellä Seuralle on tehty tiedusteluja Leinon runoudesta ja ilmoittauduttu myös jäseneksi. Netin kautta tulleisiin kyselyihin on vastannut puheenjohtaja. Netin kautta on myyty myös tuotteita. Seuran www-sivuilla vierailee päivittäin 40-60 kävijää.

Jäsenyydet

Seura liittyi matkailijayhdistys Oulujärven jättiläisten jäseneksi. Seuran puheenjohtaja Esko Piippo toimii Oulujärven jättiläisten puheenjohtajana. Seura on Kajaanin kaupunkikeskustayhdistys ry:n jäsen.  Seura on valtakunnallisen Suomen Kirjailijoiden Nimikkoseura ry:n (Nimikot) jäsen. Seuran puheenjohtaja Esko Piippo on toiminut Nimikkoseuran johtokunnassa. Seura on käyttänyt Kirjailijanimikkoseuran www-sivuja tiedottamiseen. Seura on myös Kajaanin museo- ja kotiseutuyhdistyksen jäsen.

Hyväksytty seuran johtokunnassa 25.3.2012

Hyväksytty seuran vuosikokouksessa 26.4.2012

KAINUUN EINO LEINO -SEURA RY

Vuoden 2011 toimintakertomus

1. Yleistä

Kulunut vuosi oli Seuran 37. toimintavuosi. Seura teki tunnetuksi kirjailija Eino Leinoa, hänen tuotantoaan ja elämäntyötään. Se on tapahtunut Runoviikolla, kokouksissa, Leino-talolla, erilaisissa kulttuuritilaisuuksissa, kirjamessuilla, lehdistön välityksellä, seuran kotisivujen avulla ja myymällä kulttuurituotteita sekä pitämällä yllä ja kehittämällä Eino Leino -talon toimintaa Paltaniemellä. Seura osti yhteistyössä Elias Lönnrot –seuran kanssa Eino Leino –talon Kajaanin kaupungilta 1.11.2010.

2. Jäsenistö

Seuran jäsenmäärä oli vuoden 2011 lopussa 141 jäsentä. Seuraan liittyi 6 uutta jäsentä. Kunniajäseniä seurassa oli 8. Johtokunta poistaa 2 vuotta jäsenmaksunsa maksamatta jättäneet yhdistyksen jäsenet jäsenrekisteristä ja jäsenpostituslistalta.

3. Talous

Seuran talous käy ilmi erillisestä tuloslaskelmasta ja taseesta. Kuluneena toimintavuonna Seura sai Kainuun kulttuurirahaston apurahan Eino Leino –talon kirjapäivien järjestämiseen sekä Opetus- ja kulttuuriministeriöltä avustuksen kulttuurin matkailulliseen tuotteistamiseen. Nämä Eino Leino –talon  apurahat ovat yhteistoimintahallinnassa Elias Lönnrot –seuran kanssa, joskin varsinaisena hakijana on Leino –seura.  Johtokunta esittää vuoden tuloksen  …..euroa siirrettäväksi voitto/tappiotilille.

4. Hallinto

4.1. Johtokunta

Seuran johtokuntaan ovat kuuluneet: puheenjohtaja Esko Piippo, varapuheenjohtaja Terttu Kvist, sihteeri Aarno von Bell ja rahastonhoitaja Kaija Marin. Muina johtokunnan jäseninä ovat toimineet Paavo Blomqvist, Toini Blomqvist, Petra Ebeling, Anja Hongisto, Soili Luukkonen, Heljä Pylvänäinen, Vesa Hyyryläinen, Jouko Siivola, Stiina Rytivaara, Tapio Karppinen ja Simo S. Soininen.

Johtokunta kokoontui vuoden aikana yhdeksän (9) kertaa: 20.2., 20.2.(huom. yhteiskokous), 4.3., 31.3., 5.5., 27.6.,18.9., 1.11.,16.12. (huom. yhteiskokous).  

Johtokuntaa on toimintavuoden aikana työllistänyt Eino Leino –talon omistussuhteen muutoksen jälkeiset tehtävät, jotta talon toiminta on saatu pyörimään.

Toimintavuoden alussa Seuran johtokunta järjestäytyi työryhmiksi, joille annettiin vuoden 2011 toimintasuunnitelmassa mainittujen tehtävien valmistelu- ja hoitamisvastuu. Seuran johtokunnan jäsenet ovat jakaneet työtehtäviä vuoden aikana. Erityisen paljon talkootehtäviä on ollut Eino Leino –talon ylläpidossa. Talon toiminnan suunnittelusta on vastannut talotoimikunta, jossa on ollut edustajat molemmista seuroista. Eino Leino –seuran edustusta ovat hoitaneet puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

 

4.2. Yleiset kokoukset

Seuran kevätvuosikokous pidettiin sunnuntaina 14.4.2010 Kajaanin kaupunginteatterilla. Läsnä oli 20 jäsentä. Kokouksessa vahvistettiin vuoden 2010 tilinpäätös ja myönnettiin johtokunnalle vastuuvapaus. Puheenjohtajana toimi  Maija Rissanen  ja sihteerinä Simo Soininen. Vuosikokouksen jälkeen kokousväki katsoi teatteriesityksen Kajaanin seminaari.  

Jäsenmaksukannon yhteydessä kerättiin vapaehtoista tukimaksua Eino Leino –talon ylläpitämiseksi.

Seuran syysvuosikokous pidettiin 25.11. Kajaanin kaupunginteatterin pienen näyttämön kahviossa. Kokoukseen osallistui 19 jäsentä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Lasse Lyytikäinen ja sihteerinä Soili Luukkonen. Syysvuosikokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma, talousarvio, jäsenmaksu (15 €, yhteisöjäsenet 50 €) ja valittiin seuran johtokunta ja tilintarkastajat.

Syysvuosikokouksen yhteydessä kokouksen osanottajat osallistuivat Kajaanin kaupunginteatterin esitykseen.

Seuran puheenjohtajaksi vuodelle 2012 valittiin edelleen Esko Piippo ja hallituksen muiksi jäseniksi Aarno von Bell, Anja Hongisto, Kaija Marin, Petra Ebeling, Terttu Kvist, Heljä Pylvänäinen, Simo S. Soininen, Soili Luukkonen, Jouko Siivola, Stina Rytivaara, Vesa Hyyryläinen, Sisko Tamminen ja Riitta Lappalainen. Tilintarkastajiksi valittiin Rauli Johansson ja Markku Ruuskanen sekä varatilintarkastajiksi Lasse Lyytikäinen ja Tapio Karppinen. Seuran johtokunta valitsi Seuran varapuheenjohtajaksi Terttu Kvistin, taloudenhoitajaksi Kaija Marinin  ja sihteeriksi Aarno von Bellin.

Seuraavan vuoden jäsenmaksuksi päätettiin 15 euroa. Yhteisöjäsenmaksuksi määrättiin 50 euroa.

5. Tilaisuudet

Vuoden 2011 aikana Seura oli mukana seuraavien tilaisuuksien järjestämisessä, avustamisessa tai järjesti ne itse.

Eino Leino-iltamat

Eino Leino-iltamien valmistelussa on toimittu yhteistyössä Runoviikon kanssa. Ohjelmavalmistelua iltamiin hoitivat Esko Piippo, Heljä Pylvänäinen, Soili Luukkonen. Kajaanin kaupunginhallitus tuki tapahtumaa salivuokran huojennuksella, koska iltamien tuottoa meni Eino Leino –talon hyväksi. Myös Kainuun Sanomat tuki Iltamien onnistumista tukemalla ilmoittelulla. Lavastuksena näyttämöllä oli koivuja, taustana diakuva. Iltamien ohjelmaa esitettiin siten, että väliajan jälkeinen osa iltamista oli konserttiosuutta.

Ohjelma:

*Seuran puheenjohtaja Esko Piippo toivotti iltamavieraat tervetulleeksi.

*Trubaduuri Tuomo Karppinen esitti Eino Leinon runoutta lauluina

*Iltamien puheen piti ulkoministeri Erkki Tuomioja teemalla ”Hella, Eino ja Viro”.

*Poliittisena lausujana esiintyi kansanedustaja Eero Suutari, joka esitti Tarja Karttulan kanssa Leinon runon Kauppasopimus. Kansanedustaja Suutaria haastatteli Iiro Kajas.

*Runoviikon taitteellinen johtaja Taisto Reimaluoto esitti Runoviikon runoilijan Ilpo Tiihosen runoja.

*Ennustuksia tulevaisuuteen luotsasi Vuoden 2011 puhuja Tuula Honkonen.

*Iltamien konserttiosuudessa säveltäjä, laulaja Sanni Orasmaa esitti Leinon runoihin tekemiään sävellyksiä, joita hän on tallentanut Leino levylleen Laulun lapsi.  

Ennen iltamien alkua ja väliajalla Kaukametsän aulassa myytiin Eino Leino seuran tuotteita. Iltamien päätteeksi Seura järjesti esiintyjille ja yhteistyökumppaneille iltapalan Eino Leino -talolla. Johtokunta arvioi myöhemmin  iltamia ja totesi ne pääasiassa onnistuneiksi.

Iltamien taloudellinen tulos oli positiivinen, mikä ilmenee erikseen tilinpäätöksestä. Runoviikon ajaksi järjestettiin Elias Lönnrot –seuran kanssa myyntipöytä, josta myytiin seurojen tuotteita. Myynnin organisoi Simo Soininen. Myynnistä huolehtivat vuorollaan seurojen talkoolaiset.

Runokahvilat

Seura järjesti yhteistyössä Kainuun Lausujien ja muiden yhteistyökumppanien kanssa Runokahvilaillat torstaisin Eino Leino –talolla seuraavasti:

17.6. Runokesäkauden avajaiset, perinneleikkejä ja –loruja koko perheelle, vuoden kainuulaisen puhujan julkistaminen, Kainuun lausujat ry,

30.6. Anna Fält –säestyksetöntä yksinlaulua. Kansanlaulun vanhinta perinnettä Suomesta, Karjalasta ja Skandinavista.

7.7. Suomipop- ja –rock –lyriikan helmiä. Laula mukana! Tuomo Karppinen

14.7. Heitä löylyä -konsertti. Vysotskin lauluja, Veikko Pöllänen&Pertti Leinonen

21.7. Runolausujien vapaa lava (ilta peruuntui), Kainuun lausujat ry

28.7. Kaikuja Kalevalasta – Kanteleella Kalevalasta 2000 –luvulle, Eeva-Maria Nivalainen / Musiikin ystävät ry

4.8. Runo elää, esiintyjänä Kainuun kirjailijat ry:n jäseniä

11.8. Tunnelmointia elokuun illassa kevyen musiikin siivin, Marika Mustajärvi (laulu ja piano), Ville Farin (kitara ja laulu) ja Timo Kärnä (kitara ja laulu).

18.8. Paltaniemen kummitusjuttuja elokuun illassa. Tarja Kerttula, Teija Rääpysjärvi ja Taina Surma-aho, Kainuun lausujat ry

Runokahviloiden valmistelua hoiti varapuheenjohtaja Terttu Kvist ryhmänsä kanssa. Runokahviloiden tiedottamista hoiti valmisteluryhmä tai illan järjestäjä. Runokahvilailtoihin osallistui 15-60 henkeä kerrallaan, kesän aikana 217 henkeä.  Illan lipunmyynnistä ja järjestelyistä vastasivat johtokunnan jäsenet kukin vuorollaan. Yhteistyökumppaneina Runokahvilailloissa olivat  Kainuun lausujat ry, Kainuun kirjailijat, Musiikin ystävät ja Eino Leino –talo. 

Konsertit

Vesa Hyyryläinen ja Heljä Pylvänäinen ovat esittäneet Eino Leinon runoutta vuonna 2011 seuraavissa tilaisuuksissa:

Kajaanissa Kaukametsän Kouta -salissa Ajaton Eino Leino 28.1. sekä Mustan Seppo ja muita ihmisiä (Eero Schroderus) & Leinoa laulettuna 17.9. (Ilmaistaanko jotenkin Leino-talon keräyksen hyväksi?). Koululaiskonsertit Leino, luonto ja laulu Lohtajan koululla 26.4. ja Teppanan koululla 3.6.

Paltamossa 3.7. Eino Leino -patsaan puhdistustilaisuuksien juonto. Tilaisuudessa laulettiin ja laulatettiin Leinon lauluja. Ajaton Leino -konsertti 11.8 Pirkkolassa Kesäteatterilla, Leinoa Äitienpäivänä -konsertti Paltamon seurakuntatalolla 8.5, Leinoa sotaveteraaneille Mieslahden opistolla 22.9, sekä Leinon runoja laulettuna Sukuseura Savo/Kainuun Väisästen sukukokouksessa 6.8.Vaarantalolla.

Ajaton Eino Leino Sotkamossa:seurakuntatalolla 16.10. sekä Suomussalmella Alvarin salissa 9.10.

Esiintyminen Unkarissa Nyiregyhazan Korkeakoulun kansainvälisellä viikolla 13. -17.4.2011

6. Eino Leino –talo

Eino Leino –taloa hoitaa  talotoimikunta (2+2 jäsentä), johon ovat kuuluneet Esko Piippo, Terttu Kvist, Lasse Lyytikäinen ja Simo Soininen. Talotoimikuntaan on kuulunut myös Eino Leino –talon kehittämisprojektin projektipäällikkö. Talolla on oma budjetti ja toimintasuunnitelma.

Maaliskuussa seurat ostivat Eino Leino –talolla olevan Kapsakan irtaimen omaisuuden sekä Lystinurmi –ladon.

Eino Leino –talon matkailullinen ja kulttuurinen kehittämisprojekti käynnistyi 1.5.2011. Projektipäälliköksi valittiin Saara Uusiheimala-Huttunen. Projektilla on oma kehittämissuunnitelma, jonka toteutumista valvoo ohjausryhmä. Eino Leino –talo sai vuodeksi lahjoituskeräysluvan.

Talon hoitoon ostettiin välineistöä, mm. nurmenleikkuukone. Lystinurmi –latoon laitettiin näyttelyseinät. Talon ylläpidon hyväksi on tehty johtokuntien jäsenten toimesta huomattavan paljon talkootyötä.

Talon kesäaikaiseen aukioloon palkattiin palkkatuella neljä työntekijää. Talo oli auki matkailijoille kesäkuun puolesta välistä elokuun puoleen väliin. Syksyllä talo pidettiin auki lauantaisin ja sunnuntaisin, jolloin palkattuna oli yksi palkkatuella palkattu henkilö. Työnantajana on toiminut Eino Leino –seura.

Talon toiminnan kautta on järjestetty erilaisia tilaisuuksia, mm.

- Eino Leino –hiihto su 20.3.2011

- Elias Lönnrot –kävely ja perhepyöräilypäivä yhteistyössä Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa su 7.5.2011

- Ensimmäiset Paltaniemi –päivät ja Eino Leino –talon kirjapäivät 15.-17.7.2011(yhteistyössä n. 20 järjestäjän kanssa). Tapahtuma palkittiin Koti-Kajaanin kaupunkiteko –palkinnolla.

- Heli Laaksosen runoilta sekä Sofi Oksasen ja Maija Kaunismaan kirjallinen ilta yhteistyössä Kainuun kesäyliopiston kanssa.

- tukikeräyksen avajaistilaisuus Kouta-salissa, jossa esiintyivät Vesa Hyyryläinen (laulu), Heljä Pylvänäinen (piano) ja Eero Schroderus

- Vanhojen tavaroiden rompetori kyläyhdistyksen kanssa la 10.9.2012

- Jouluseimi –näyttely joulukuussa yhteistyössä ammattiopiston kanssa

- Joulumyyjäiset kyläyhdistyksen kanssa 17.-18.12.2011.

Syksyn aikana talolla järjestettiin teatterikurssi yhteistyössä Kajaanin kaupunginteatterin kanssa.

Eino Leino –talo on Kajaanin kotiseutuyhdistyksen jäsen.

7.Muu toiminta

Tuotemyynti

Vuoden aikana Seura myi toimintansa rahoittamiseksi:

*Leino-paitoja

*Eino Leino ja Oulujärvi ja Leinon Kuinka minusta tuli runoilija -julkaisuja

*julisteita

*postikortteja

*kirjamerkkejä ja exlibriksiä

*Leino-kuvalla somistettuja kasseja

*Leino-aiheisilla kuvilla painettuja tulitikkuja 

*Matti Koskelan tekemää Paltaniemi–korttia

*Esko Piipon kirjoittamia kirjoja ”Tarinoita Eino Leinosta”, ”Kirjaton Eino Leino” ja ”Keinu, keinu Eino Leino”.

Uutena tuotteena painettiin Runorätti.

Seuran Leino-teosten kokoelmaa on kartutettu Eino Leino –talolle sekä seuran arkistoon että myyntiin.  Seuran Leinoa koskevaa kirjallisuutta on pidetty kirjanäyttelynä Leino –talolla.  Kesällä seuran tuotteita myytiin Eino Leino –talolla. Myynnissä oli Seuran tuotteiden lisäksi antikvariaattikirjallisuutta, jonka hankinnasta puheenjohtaja on huolehtinut.

Tilaisuudet ja edustamiset

Seuran puheenjohtaja Esko Piippo on pitänyt syksyn aikana esitelmätilaisuuksia Eino Leinosta mm. Italialaiselle vierailijaryhmälle 15.2.,  Kansallisille Eläkeläisille 2.3.,Unkarilaisille vieraille Kazarin alueelta 25.3., Miesten piirissä Kainulassa 1.4., Eläkkeensaajille 31.5., Eino Leino –talon kirjapäivillä 15.7., Opettajaeläkeläisille 30.8.,Vanhusten viikon tilaisuudessa 6.10.,Sydänkerhon tilaisuudessa 6.10., Eino Leino ja naiset –tilaisuudessa Raisiossa yhteistyössä Raision lausujien kanssa 11.11.

Puheenjohtaja osallistui myös Jyväskylän (3.4.), Helsingin kirjamessuille (29.-30.10.) sekä Sastamalan Vanhan kirjallisuuden päiville (1.-2.7). Yhteistyössä Kainuun kirjailijanimikkoseurojen kanssa osallistuttiin Oulun kirjamessuille  (11.-12.6.).

Puheenjohtaja osallistui syksyllä Virossa järjestettyyn Grundtving –tapaamiseen eurooppalaisten kirjallisuusmuseoiden kanssa, ja jossa yhteydessä tutustuttiin seitsemään virolaiseen kirjallisuusmuseoon tai kirjailijataloon.

Keväällä ja syksyllä pidettiin Eino Leino –talolla talon ja ympäristön siistimistalkoot yhdessä Lönnrot –seuran kanssa.

Seuran puheenjohtaja julkaisi Nuottipukissa artikkelin Eino Leinon ja laulaja Abraham Ojanperän ystävyyssuhteesta.

Joel Lehtonen –seura vieraili seuran vieraana 8.10.2011 haluten tutustua ennen kaikkea Eino Leino –talon ylläpitoon.

Nettisivut

Seuran nettisivustoja on päivitetty. Sivut jakautuvat kolmeen osaan: seuran yhdistystoimintaan, Eino Leinoa koskevaan tietoon ja Eino Leino –taloa koskevaan tietoon. Sivuille on lisätty valokuvia. Netin välityksellä Seuralle on tehty tiedusteluja Leinon runoudesta ja ilmoittauduttu myös jäseneksi. Netin kautta tulleisiin kyselyihin on vastannut puheenjohtaja. Netin kautta on myyty myös tuotteita. Seuran www-sivuilla vierailee päivittäin 40-60 kävijää.

Jäsenyydet

Seura liittyi matkailijayhdistys Oulujärven jättiläisten jäseneksi. Seuran puheenjohtaja Esko Piippo toimii Oulujärven jättiläisten puheenjohtajana. Seura on Kajaanin kaupunkikeskustayhdistys ry:n jäsen.  Seura on valtakunnallisen Suomen Kirjailijoiden Nimikkoseura ry:n (Nimikot) jäsen. Seuran puheenjohtaja Esko Piippo on toiminut Nimikkoseuran johtokunnassa. Seura on käyttänyt Kirjailijanimikkoseuran www-sivuja tiedottamiseen. Seura on myös Kajaanin museo- ja kotiseutuyhdistyksen jäsen.

Hyväksytty seuran johtokunnassa 25.3.2012

Hyväksytty seuran vuosikokouksessa 26.4.2012

KAINUUN EINO LEINO -SEURA RY

Vuoden 2011 toimintakertomus

1. Yleistä

Kulunut vuosi oli Seuran 37. toimintavuosi. Seura teki tunnetuksi kirjailija Eino Leinoa, hänen tuotantoaan ja elämäntyötään. Se on tapahtunut Runoviikolla, kokouksissa, Leino-talolla, erilaisissa kulttuuritilaisuuksissa, kirjamessuilla, lehdistön välityksellä, seuran kotisivujen avulla ja myymällä kulttuurituotteita sekä pitämällä yllä ja kehittämällä Eino Leino -talon toimintaa Paltaniemellä. Seura osti yhteistyössä Elias Lönnrot –seuran kanssa Eino Leino –talon Kajaanin kaupungilta 1.11.2010.

2. Jäsenistö

Seuran jäsenmäärä oli vuoden 2011 lopussa 141 jäsentä. Seuraan liittyi 6 uutta jäsentä. Kunniajäseniä seurassa oli 8. Johtokunta poistaa 2 vuotta jäsenmaksunsa maksamatta jättäneet yhdistyksen jäsenet jäsenrekisteristä ja jäsenpostituslistalta.

3. Talous

Seuran talous käy ilmi erillisestä tuloslaskelmasta ja taseesta. Kuluneena toimintavuonna Seura sai Kainuun kulttuurirahaston apurahan Eino Leino –talon kirjapäivien järjestämiseen sekä Opetus- ja kulttuuriministeriöltä avustuksen kulttuurin matkailulliseen tuotteistamiseen. Nämä Eino Leino –talon  apurahat ovat yhteistoimintahallinnassa Elias Lönnrot –seuran kanssa, joskin varsinaisena hakijana on Leino –seura.  Johtokunta esittää vuoden tuloksen  …..euroa siirrettäväksi voitto/tappiotilille.

4. Hallinto

4.1. Johtokunta

Seuran johtokuntaan ovat kuuluneet: puheenjohtaja Esko Piippo, varapuheenjohtaja Terttu Kvist, sihteeri Aarno von Bell ja rahastonhoitaja Kaija Marin. Muina johtokunnan jäseninä ovat toimineet Paavo Blomqvist, Toini Blomqvist, Petra Ebeling, Anja Hongisto, Soili Luukkonen, Heljä Pylvänäinen, Vesa Hyyryläinen, Jouko Siivola, Stiina Rytivaara, Tapio Karppinen ja Simo S. Soininen.

Johtokunta kokoontui vuoden aikana yhdeksän (9) kertaa: 20.2., 20.2.(huom. yhteiskokous), 4.3., 31.3., 5.5., 27.6.,18.9., 1.11.,16.12. (huom. yhteiskokous).  

Johtokuntaa on toimintavuoden aikana työllistänyt Eino Leino –talon omistussuhteen muutoksen jälkeiset tehtävät, jotta talon toiminta on saatu pyörimään.

Toimintavuoden alussa Seuran johtokunta järjestäytyi työryhmiksi, joille annettiin vuoden 2011 toimintasuunnitelmassa mainittujen tehtävien valmistelu- ja hoitamisvastuu. Seuran johtokunnan jäsenet ovat jakaneet työtehtäviä vuoden aikana. Erityisen paljon talkootehtäviä on ollut Eino Leino –talon ylläpidossa. Talon toiminnan suunnittelusta on vastannut talotoimikunta, jossa on ollut edustajat molemmista seuroista. Eino Leino –seuran edustusta ovat hoitaneet puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

 

4.2. Yleiset kokoukset

Seuran kevätvuosikokous pidettiin sunnuntaina 14.4.2010 Kajaanin kaupunginteatterilla. Läsnä oli 20 jäsentä. Kokouksessa vahvistettiin vuoden 2010 tilinpäätös ja myönnettiin johtokunnalle vastuuvapaus. Puheenjohtajana toimi  Maija Rissanen  ja sihteerinä Simo Soininen. Vuosikokouksen jälkeen kokousväki katsoi teatteriesityksen Kajaanin seminaari.  

Jäsenmaksukannon yhteydessä kerättiin vapaehtoista tukimaksua Eino Leino –talon ylläpitämiseksi.

Seuran syysvuosikokous pidettiin 25.11. Kajaanin kaupunginteatterin pienen näyttämön kahviossa. Kokoukseen osallistui 19 jäsentä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Lasse Lyytikäinen ja sihteerinä Soili Luukkonen. Syysvuosikokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma, talousarvio, jäsenmaksu (15 €, yhteisöjäsenet 50 €) ja valittiin seuran johtokunta ja tilintarkastajat.

Syysvuosikokouksen yhteydessä kokouksen osanottajat osallistuivat Kajaanin kaupunginteatterin esitykseen.

Seuran puheenjohtajaksi vuodelle 2012 valittiin edelleen Esko Piippo ja hallituksen muiksi jäseniksi Aarno von Bell, Anja Hongisto, Kaija Marin, Petra Ebeling, Terttu Kvist, Heljä Pylvänäinen, Simo S. Soininen, Soili Luukkonen, Jouko Siivola, Stina Rytivaara, Vesa Hyyryläinen, Sisko Tamminen ja Riitta Lappalainen. Tilintarkastajiksi valittiin Rauli Johansson ja Markku Ruuskanen sekä varatilintarkastajiksi Lasse Lyytikäinen ja Tapio Karppinen. Seuran johtokunta valitsi Seuran varapuheenjohtajaksi Terttu Kvistin, taloudenhoitajaksi Kaija Marinin  ja sihteeriksi Aarno von Bellin.

Seuraavan vuoden jäsenmaksuksi päätettiin 15 euroa. Yhteisöjäsenmaksuksi määrättiin 50 euroa.

5. Tilaisuudet

Vuoden 2011 aikana Seura oli mukana seuraavien tilaisuuksien järjestämisessä, avustamisessa tai järjesti ne itse.

Eino Leino-iltamat

Eino Leino-iltamien valmistelussa on toimittu yhteistyössä Runoviikon kanssa. Ohjelmavalmistelua iltamiin hoitivat Esko Piippo, Heljä Pylvänäinen, Soili Luukkonen. Kajaanin kaupunginhallitus tuki tapahtumaa salivuokran huojennuksella, koska iltamien tuottoa meni Eino Leino –talon hyväksi. Myös Kainuun Sanomat tuki Iltamien onnistumista tukemalla ilmoittelulla. Lavastuksena näyttämöllä oli koivuja, taustana diakuva. Iltamien ohjelmaa esitettiin siten, että väliajan jälkeinen osa iltamista oli konserttiosuutta.

Ohjelma:

*Seuran puheenjohtaja Esko Piippo toivotti iltamavieraat tervetulleeksi.

*Trubaduuri Tuomo Karppinen esitti Eino Leinon runoutta lauluina

*Iltamien puheen piti ulkoministeri Erkki Tuomioja teemalla ”Hella, Eino ja Viro”.

*Poliittisena lausujana esiintyi kansanedustaja Eero Suutari, joka esitti Tarja Karttulan kanssa Leinon runon Kauppasopimus. Kansanedustaja Suutaria haastatteli Iiro Kajas.

*Runoviikon taitteellinen johtaja Taisto Reimaluoto esitti Runoviikon runoilijan Ilpo Tiihosen runoja.

*Ennustuksia tulevaisuuteen luotsasi Vuoden 2011 puhuja Tuula Honkonen.

*Iltamien konserttiosuudessa säveltäjä, laulaja Sanni Orasmaa esitti Leinon runoihin tekemiään sävellyksiä, joita hän on tallentanut Leino levylleen Laulun lapsi.  

Ennen iltamien alkua ja väliajalla Kaukametsän aulassa myytiin Eino Leino seuran tuotteita. Iltamien päätteeksi Seura järjesti esiintyjille ja yhteistyökumppaneille iltapalan Eino Leino -talolla. Johtokunta arvioi myöhemmin  iltamia ja totesi ne pääasiassa onnistuneiksi.

Iltamien taloudellinen tulos oli positiivinen, mikä ilmenee erikseen tilinpäätöksestä. Runoviikon ajaksi järjestettiin Elias Lönnrot –seuran kanssa myyntipöytä, josta myytiin seurojen tuotteita. Myynnin organisoi Simo Soininen. Myynnistä huolehtivat vuorollaan seurojen talkoolaiset.

Runokahvilat

Seura järjesti yhteistyössä Kainuun Lausujien ja muiden yhteistyökumppanien kanssa Runokahvilaillat torstaisin Eino Leino –talolla seuraavasti:

17.6. Runokesäkauden avajaiset, perinneleikkejä ja –loruja koko perheelle, vuoden kainuulaisen puhujan julkistaminen, Kainuun lausujat ry,

30.6. Anna Fält –säestyksetöntä yksinlaulua. Kansanlaulun vanhinta perinnettä Suomesta, Karjalasta ja Skandinavista.

7.7. Suomipop- ja –rock –lyriikan helmiä. Laula mukana! Tuomo Karppinen

14.7. Heitä löylyä -konsertti. Vysotskin lauluja, Veikko Pöllänen&Pertti Leinonen

21.7. Runolausujien vapaa lava (ilta peruuntui), Kainuun lausujat ry

28.7. Kaikuja Kalevalasta – Kanteleella Kalevalasta 2000 –luvulle, Eeva-Maria Nivalainen / Musiikin ystävät ry

4.8. Runo elää, esiintyjänä Kainuun kirjailijat ry:n jäseniä

11.8. Tunnelmointia elokuun illassa kevyen musiikin siivin, Marika Mustajärvi (laulu ja piano), Ville Farin (kitara ja laulu) ja Timo Kärnä (kitara ja laulu).

18.8. Paltaniemen kummitusjuttuja elokuun illassa. Tarja Kerttula, Teija Rääpysjärvi ja Taina Surma-aho, Kainuun lausujat ry

Runokahviloiden valmistelua hoiti varapuheenjohtaja Terttu Kvist ryhmänsä kanssa. Runokahviloiden tiedottamista hoiti valmisteluryhmä tai illan järjestäjä. Runokahvilailtoihin osallistui 15-60 henkeä kerrallaan, kesän aikana 217 henkeä.  Illan lipunmyynnistä ja järjestelyistä vastasivat johtokunnan jäsenet kukin vuorollaan. Yhteistyökumppaneina Runokahvilailloissa olivat  Kainuun lausujat ry, Kainuun kirjailijat, Musiikin ystävät ja Eino Leino –talo. 

Konsertit

Vesa Hyyryläinen ja Heljä Pylvänäinen ovat esittäneet Eino Leinon runoutta vuonna 2011 seuraavissa tilaisuuksissa:

Kajaanissa Kaukametsän Kouta -salissa Ajaton Eino Leino 28.1. sekä Mustan Seppo ja muita ihmisiä (Eero Schroderus) & Leinoa laulettuna 17.9. (Ilmaistaanko jotenkin Leino-talon keräyksen hyväksi?). Koululaiskonsertit Leino, luonto ja laulu Lohtajan koululla 26.4. ja Teppanan koululla 3.6.

Paltamossa 3.7. Eino Leino -patsaan puhdistustilaisuuksien juonto. Tilaisuudessa laulettiin ja laulatettiin Leinon lauluja. Ajaton Leino -konsertti 11.8 Pirkkolassa Kesäteatterilla, Leinoa Äitienpäivänä -konsertti Paltamon seurakuntatalolla 8.5, Leinoa sotaveteraaneille Mieslahden opistolla 22.9, sekä Leinon runoja laulettuna Sukuseura Savo/Kainuun Väisästen sukukokouksessa 6.8.Vaarantalolla.

Ajaton Eino Leino Sotkamossa:seurakuntatalolla 16.10. sekä Suomussalmella Alvarin salissa 9.10.

Esiintyminen Unkarissa Nyiregyhazan Korkeakoulun kansainvälisellä viikolla 13. -17.4.2011

6. Eino Leino –talo

Eino Leino –taloa hoitaa  talotoimikunta (2+2 jäsentä), johon ovat kuuluneet Esko Piippo, Terttu Kvist, Lasse Lyytikäinen ja Simo Soininen. Talotoimikuntaan on kuulunut myös Eino Leino –talon kehittämisprojektin projektipäällikkö. Talolla on oma budjetti ja toimintasuunnitelma.

Maaliskuussa seurat ostivat Eino Leino –talolla olevan Kapsakan irtaimen omaisuuden sekä Lystinurmi –ladon.

Eino Leino –talon matkailullinen ja kulttuurinen kehittämisprojekti käynnistyi 1.5.2011. Projektipäälliköksi valittiin Saara Uusiheimala-Huttunen. Projektilla on oma kehittämissuunnitelma, jonka toteutumista valvoo ohjausryhmä. Eino Leino –talo sai vuodeksi lahjoituskeräysluvan.

Talon hoitoon ostettiin välineistöä, mm. nurmenleikkuukone. Lystinurmi –latoon laitettiin näyttelyseinät. Talon ylläpidon hyväksi on tehty johtokuntien jäsenten toimesta huomattavan paljon talkootyötä.

Talon kesäaikaiseen aukioloon palkattiin palkkatuella neljä työntekijää. Talo oli auki matkailijoille kesäkuun puolesta välistä elokuun puoleen väliin. Syksyllä talo pidettiin auki lauantaisin ja sunnuntaisin, jolloin palkattuna oli yksi palkkatuella palkattu henkilö. Työnantajana on toiminut Eino Leino –seura.

Talon toiminnan kautta on järjestetty erilaisia tilaisuuksia, mm.

- Eino Leino –hiihto su 20.3.2011

- Elias Lönnrot –kävely ja perhepyöräilypäivä yhteistyössä Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa su 7.5.2011

- Ensimmäiset Paltaniemi –päivät ja Eino Leino –talon kirjapäivät 15.-17.7.2011(yhteistyössä n. 20 järjestäjän kanssa). Tapahtuma palkittiin Koti-Kajaanin kaupunkiteko –palkinnolla.

- Heli Laaksosen runoilta sekä Sofi Oksasen ja Maija Kaunismaan kirjallinen ilta yhteistyössä Kainuun kesäyliopiston kanssa.

- tukikeräyksen avajaistilaisuus Kouta-salissa, jossa esiintyivät Vesa Hyyryläinen (laulu), Heljä Pylvänäinen (piano) ja Eero Schroderus

- Vanhojen tavaroiden rompetori kyläyhdistyksen kanssa la 10.9.2012

- Jouluseimi –näyttely joulukuussa yhteistyössä ammattiopiston kanssa

- Joulumyyjäiset kyläyhdistyksen kanssa 17.-18.12.2011.

Syksyn aikana talolla järjestettiin teatterikurssi yhteistyössä Kajaanin kaupunginteatterin kanssa.

Eino Leino –talo on Kajaanin kotiseutuyhdistyksen jäsen.

7.Muu toiminta

Tuotemyynti

Vuoden aikana Seura myi toimintansa rahoittamiseksi:

*Leino-paitoja

*Eino Leino ja Oulujärvi ja Leinon Kuinka minusta tuli runoilija -julkaisuja

*julisteita

*postikortteja

*kirjamerkkejä ja exlibriksiä

*Leino-kuvalla somistettuja kasseja

*Leino-aiheisilla kuvilla painettuja tulitikkuja 

*Matti Koskelan tekemää Paltaniemi–korttia

*Esko Piipon kirjoittamia kirjoja ”Tarinoita Eino Leinosta”, ”Kirjaton Eino Leino” ja ”Keinu, keinu Eino Leino”.

Uutena tuotteena painettiin Runorätti.

Seuran Leino-teosten kokoelmaa on kartutettu Eino Leino –talolle sekä seuran arkistoon että myyntiin.  Seuran Leinoa koskevaa kirjallisuutta on pidetty kirjanäyttelynä Leino –talolla.  Kesällä seuran tuotteita myytiin Eino Leino –talolla. Myynnissä oli Seuran tuotteiden lisäksi antikvariaattikirjallisuutta, jonka hankinnasta puheenjohtaja on huolehtinut.

Tilaisuudet ja edustamiset

Seuran puheenjohtaja Esko Piippo on pitänyt syksyn aikana esitelmätilaisuuksia Eino Leinosta mm. Italialaiselle vierailijaryhmälle 15.2.,  Kansallisille Eläkeläisille 2.3.,Unkarilaisille vieraille Kazarin alueelta 25.3., Miesten piirissä Kainulassa 1.4., Eläkkeensaajille 31.5., Eino Leino –talon kirjapäivillä 15.7., Opettajaeläkeläisille 30.8.,Vanhusten viikon tilaisuudessa 6.10.,Sydänkerhon tilaisuudessa 6.10., Eino Leino ja naiset –tilaisuudessa Raisiossa yhteistyössä Raision lausujien kanssa 11.11.

Puheenjohtaja osallistui myös Jyväskylän (3.4.), Helsingin kirjamessuille (29.-30.10.) sekä Sastamalan Vanhan kirjallisuuden päiville (1.-2.7). Yhteistyössä Kainuun kirjailijanimikkoseurojen kanssa osallistuttiin Oulun kirjamessuille  (11.-12.6.).

Puheenjohtaja osallistui syksyllä Virossa järjestettyyn Grundtving –tapaamiseen eurooppalaisten kirjallisuusmuseoiden kanssa, ja jossa yhteydessä tutustuttiin seitsemään virolaiseen kirjallisuusmuseoon tai kirjailijataloon.

Keväällä ja syksyllä pidettiin Eino Leino –talolla talon ja ympäristön siistimistalkoot yhdessä Lönnrot –seuran kanssa.

Seuran puheenjohtaja julkaisi Nuottipukissa artikkelin Eino Leinon ja laulaja Abraham Ojanperän ystävyyssuhteesta.

Joel Lehtonen –seura vieraili seuran vieraana 8.10.2011 haluten tutustua ennen kaikkea Eino Leino –talon ylläpitoon.

Nettisivut

Seuran nettisivustoja on päivitetty. Sivut jakautuvat kolmeen osaan: seuran yhdistystoimintaan, Eino Leinoa koskevaan tietoon ja Eino Leino –taloa koskevaan tietoon. Sivuille on lisätty valokuvia. Netin välityksellä Seuralle on tehty tiedusteluja Leinon runoudesta ja ilmoittauduttu myös jäseneksi. Netin kautta tulleisiin kyselyihin on vastannut puheenjohtaja. Netin kautta on myyty myös tuotteita. Seuran www-sivuilla vierailee päivittäin 40-60 kävijää.

Jäsenyydet

Seura liittyi matkailijayhdistys Oulujärven jättiläisten jäseneksi. Seuran puheenjohtaja Esko Piippo toimii Oulujärven jättiläisten puheenjohtajana. Seura on Kajaanin kaupunkikeskustayhdistys ry:n jäsen.  Seura on valtakunnallisen Suomen Kirjailijoiden Nimikkoseura ry:n (Nimikot) jäsen. Seuran puheenjohtaja Esko Piippo on toiminut Nimikkoseuran johtokunnassa. Seura on käyttänyt Kirjailijanimikkoseuran www-sivuja tiedottamiseen. Seura on myös Kajaanin museo- ja kotiseutuyhdistyksen jäsen.

Hyväksytty seuran johtokunnassa 25.3.2012

Hyväksytty seuran vuosikokouksessa 26.4.2012

KAINUUN EINO LEINO -SEURA RY.

KAINUUN EINO LEINO -SEURA RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020

Seuran tehtävä

Vuosi 2020 on Kainuun Eino Leino -seuran 46. toimintavuosi. Seuran tehtävänä on Eino Leinon elämäntyön vaaliminen ja tunnetuksi tekeminen sekä Leinoa koskevan tutkimuksen edistäminen.

Seuran tehtävänä on myös edistää paikallista kulttuurityötä sekä tehdä siihen liittyviä aloitteita.  Seura pyrkii edistämään Kainuun laulu- ja lausuntataiteita ja kirjallisuutta, kirjallisuuden tuntemusta sekä kulttuurimatkailua. Seura on mukana Eino Leino -taloa ylläpitävän säätiön toiminnassa yhdessä Elias Lönnrot -seuran ja Paltamon kunnan kanssa. Eino Leino -seura osallistuu Kajaanin, Paltamon ja Oulujärven matkailun markkinointiin Oulujärven Jättiläisten jäsenenä.

Seura kuuluu Suomen nimikkokirjailijoihin, joka on alan valtakunnallinen yhteistyöelin. Seura on yhteistyössä kainuulaisten kirjailijaseurojen kanssa, joita ovat Isa Asp -seura, Ilmari Kianto -seura, Elias Lönnrot -seura ja Veikko Huovinen -seura. Yhteistyötä jatketaan kainuulaisten kulttuurista kiinnostuneiden järjestöjen ja yhdistysten kanssa.

Kokoukset ja johtokunnan työskentely

Seuran vuosikokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokous joulukuun loppuun mennessä. Kokousten yhteyteen pyritään järjestämään  kulttuuriohjelmaa.

Seuran hallituksena toimii johtokunta, jonka kokouksia pidetään tarvittaessa. Johtokunta nimeää tarvittaessa työryhmiä.

Jäsenistö

Seuran jäsenistö on  pääasiassa Kajaanista ja Kainuusta. Seuranjäsenet kutsutaan kokouksiin lehti-ilmoituksella, sähköpostitse tai kirjeitse. Jäsenistöön pidetään yhteyttä ennen kaikkea seuran kotisivujen välityksellä (www.kainuuneinoleinoseura.fi). Seuran jäsenhankintaa pyritään tehostamaan mm. kotisivujen ja Facebookin välityksellä. Seuran jäsenmaksu on 20€, yhteisömaksu 50€ ja kannatusjäsenmaksu 100€.

Kiinnitetään erityistä huomiota kotisivujen ulkonäköön, ajantasaisuuteen ja sisältöön.

Eino Leinon tuotannon ja elämän tekeminen tunnetuksi

 Seuran sivuja pyritään päivittämään aktiivisesti ja parantamaan tiedotusta ajankohtaisista asioista.

Seura järjestää Leinoon liittyviä runo- ja musiikkitilaisuuksia yhteistyökumppaneidensa kanssa.  Järjestetään myös kirjallisuustilaisuuksia, mm. esitelmiä Eino Leinon tuotannosta ja elämästä. Mahdollisuuksien mukaan pyritään järjestämään runoiltoja ja esitelmätilaisuuksia palvelutaloissa ja hoitolaitoksissa.

Eino Leino-talo

Talossa esitellään Eino Leinon ja Elias Lönnrotin elämäntyötä ja  -vaiheita mm. valokuvanäyttelyinä.

Edistetään talon näkyvyyttä matkailukohteena.

Leino -talon kesäkahvilatoiminnasta, kesäteatterista ja matkailuopastuksesta sovitaan säätiön kanssa erikseen.  Seura toimii aktiivisesti Eino Leino –talon kirtjapäivien ja Paltaniemi-päivien valmistelussa ja toteuttamisessa. Seuran jäseniä kutsutaan talkoisiin, talon ja sen ympäristön hoitamiseen. Eino Leino -talolla ja Paltaniemen teatterilla on oma Facebook-sivusto, jota päivitetään.

Toimintakertomusta ja muuta käyttöä varten tehdään arvio vuosittaisesta talkootyötuntien määrästä.

Seura myy talossa Eino Leinoon liittyvää kirjallisuutta sekä tuotteitaan.

Eino Leino –talon kirjapäivät

Eino Leino -talon 10. kirjapäivät pyritään järjestämään11.-12.7.2020.

Eurooppalainen matkailuhanke

Vuonna 2020 osallistutaanEU:n rahoittamaan kulttuurimatkailun kehittämishankkeeseen. Hanketta koordinoi Kainuun Liitto. Siihen osallistuvat Kainuun kaikki kirjailijaseurat, Juminkeko, Kainuun ammattikorkeakoulu ja Suomussalmen kunta. Hankkeen tarkoituksena on edistää Euroopan pohjoisille reuna-alueille suuntautuvaa matkailua.Hanke avustaa kulttuurijärjestöjen toimintaa moderneilla tietoteknisillä alustoilla, esitteillä, videoilla, markkinointi-ideoilla sekä visuaalisilla materiaaleilla ja tietoteknisellä neuvonnalla esimerkiksi kotisivujen laadinnassa.

Leino-iltamat

Seura järjestää Eino Leinon syntymäpäivänä 6. heinäkuuta. juhlan.

Aloitetaan Runoviikon taiteellisen johtajan kanssa neuvottelut Leino-iltamien palauttamisesta Runoviikon ohjelmistoon.

Muu toiminta

Jatketaan yhteistyötä kainuulaisten kulttuurijärjestöjen kanssa ja osallistutaan kulttuuriprojekteihin, joissa tehdään tunnetuksi Leinon kotiseutua, elämäntyötä ja tuotantoa.

Seurataan aktiivisesti kulttuuriin tarkoitettujen avustusten hakuilmoituksia ja haetaanrahastojen, säätiöiden ja kuntien apurahoja. Mahdolliseen projektitoimintaan haetaan erillisrahoitusta.

Mahdollisuuksien mukaan osallistutaan kirjamessuihin ja kirjallisiin tapahtumiin .

Pyritään järjestämään jäsenistöä kiinnostavia teematapahtumia, vierailuja ja matkoja.

Seuran projektitoimintaan haetaan erillisrahoitusta.

Tutkitaan mahdollisuutta kehittää uusia myyntituotteita.

Yhdistysavaimen alustan käyttöä tehostetaan seuran työskentelyssä. Päivitetään seuran jäsentietokantaa siten, että jäseniä voidaan palvella sähköisesti.

Käsittely:

Hyväksytty Kainuun Eino Leino -seuran syyskokouksessa 24.11.2019