Seuran toimintakertomus 2012

KAINUUN EINO LEINO -SEURA RY

Vuoden 2012 toimintakertomus

1. Yleistä

Kulunut vuosi oli Seuran 38. toimintavuosi. Seura teki tunnetuksi kirjailija Eino Leinoa, hänen tuotantoaan ja elämäntyötään. Se on tapahtunut Runoviikolla, kokouksissa, Leino-talolla, erilaisissa kulttuuritilaisuuksissa, kirjamessuilla, lehdistön välityksellä, seuran kotisivujen avulla ja myymällä kulttuurituotteita. Seura hoiti ja kehitti yhteistyössä Elias Lönnrot –seuran kanssa Eino Leino –taloa Paltaniemellä toista toimintavuotta.

2. Jäsenistö

Seuran jäsenmäärä oli vuoden 2012 lopussa 170 jäsentä. Seuraan liittyi 10 uutta jäsentä ja erosi 2.  Kunniajäseniä seurassa oli 8. Heidän lisäkseen vuoden aikana kutsuttiin kaksi uutta kunniajäsentä: Leenakaisa Sonny ja Inkeri Kilpinen.  Johtokunta poistaa 2 vuotta jäsenmaksunsa maksamatta jättäneet yhdistyksen jäsenet jäsenrekisteristä ja jäsenpostituslistalta.

3. Talous

Seuran talous käy ilmi erillisestä tuloslaskelmasta ja taseesta. Kuluneena toimintavuonna Seura sai WSOY:n kirjasäätiöltä ja Alfred Kordelinin säätiöltä apurahan Eino Leino –talon kirjapäivien järjestämiseen sekä Opetus- ja kulttuuriministeriöltä avustuksen kulttuurin matkailulliseen tuotteistamiseen. Seura on saanut lisäksi tukea Oulujärven Leaderin kautta Ely-keskukselta Eino Leino –talon kaluston täydentämiseen, lämpökorjaukseen ja kunnostamiseen. Seura on lisäksi rahoittanut EAKR-projektin kautta Eino Leino –talon kulttuurista ja matkailullista kehittämistä.  Johtokunta esittää vuoden tuloksen  …..euroa siirrettäväksi voitto/tappiotilille.

4. Hallinto

4.1. Johtokunta

Seuran johtokuntaan ovat kuuluneet: puheenjohtaja Esko Piippo, varapuheenjohtaja Terttu Kvist, sihteeri Aarno von Bell. Taloudenhoito on keskitetty Tili- ja kiinteistötoimisto Korhoseen. Muina johtokunnan jäseninä ovat toimineet Petra Ebeling, Anja Hongisto, Soili Luukkonen, Heljä Pylvänäinen, Vesa Hyyryläinen, Jouko Siivola, Stiina Rytivaara, Sisko Tamminen, Riitta Lappalainen-Lehto ja Simo S. Soininen. Jäsenasioiden hoitajana on toiminut Simo Soininen.

Johtokunta kokoontui vuoden aikana seitsemän (7) kertaa: 8.1., 25.3., 19.4.,26.4., 31.5., 24.9. ja  5.11.

Johtokuntaa on toimintavuoden aikana työllistänyt Eino Leino –talon kehittämistehtävät, taloon liittyvä talkootoiminta ja talon ylläpito.

Toimintavuoden alussa Seuran johtokunta järjestäytyi työryhmiksi, joille annettiin vuoden 2012 toimintasuunnitelmassa mainittujen tehtävien valmistelu- ja hoitamisvastuu. Seuran johtokunnan jäsenet ovat jakaneet työtehtäviä vuoden aikana. Eino Leino -talon toiminnan suunnittelusta on vastannut talotoimikunta, jossa on ollut edustajat molemmista seuroista. Eino Leino –seuran edustusta ovat hoitaneet puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

 

4.2. Yleiset kokoukset

Seuran kevätvuosikokous pidettiin torstaina 26.4.2012 Eino Leino -talolla. Läsnä oli 14 jäsentä. Kokouksessa vahvistettiin vuoden 2011 tilinpäätös ja myönnettiin johtokunnalle vastuuvapaus. Puheenjohtajana toimi Lasse Lyytikäinen ja sihteerinä Aarno von Bell.  

Seuran syysvuosikokous pidettiin 18.11. 2013Kajaanin Raatihuoneella. Kokoukseen osallistui 10 jäsentä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Veikko Piipponen ja sihteerinä Aarno von Bell. Syysvuosikokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma, talousarvio, jäsenmaksu ja valittiin seuran johtokunta ja tilintarkastajat. Seuran vuosikokouksissa on kerrottu Eino Leino –talon kehittämisen tilanteesta.

Seuran puheenjohtajaksi vuodelle 2013 valittiin edelleen Esko Piippo ja hallituksen muiksi jäseniksi Aarno von Bell, Anja Hongisto, Petra Ebeling, Terttu Kvist, Heljä Pylvänäinen, Simo S. Soininen, Jouko Siivola, Stina Rytivaara, Vesa Hyyryläinen, Sisko Tamminen ja Riitta Lappalainen-Lehto. Uusiksi johtokunnan jäseniksi valittiin Veikko Piipponen ja Juha Tervonen. Tilintarkastajiksi valittiin Rauli Johansson ja Markku Ruuskanen sekä varatilintarkastajiksi Lasse Lyytikäinen ja Tapio Karppinen. Seuran johtokunta valitsi Seuran varapuheenjohtajaksi Terttu Kvistin ja sihteeriksi Aarno von Bellin sekä jäsenasioiden hoitajaksi Simo Soinisen.

Seuraavan vuoden jäsenmaksuksi päätettiin 15 euroa. Yhteisöjäsenmaksuksi määrättiin 50 euroa.

5. Tilaisuudet

Vuoden 2012 aikana Seura oli mukana seuraavien tilaisuuksien järjestämisessä, avustamisessa tai järjesti ne itse.

5.1. Eino Leino-iltamat

Eino Leino-iltamien valmistelussa on toimittu yhteistyössä Runoviikon kanssa. Ohjelmavalmistelua iltamiin hoitivat Esko Piippo, Heljä Pylvänäinen, Soili Luukkonen. Kajaanin kaupunginhallitus tuki tapahtumaa salivuokran huojennuksella, koska iltamien tuottoa meni Eino Leino –talon hyväksi. Lavastuksena näyttämöllä oli koivuja, taustana diakuva. Iltamien ohjelmaa esitettiin siten, että väliajan jälkeinen osa iltamista oli konserttiosuutta.

Ohjelma:

*Seuran puheenjohtaja Esko Piippo toivotti iltamavieraat tervetulleeksi. Iltamayleisölle esitti tervehdyksen Grundtvig –projektin ja H. Tammsaaren museon johtaja tohtori Maarjo Vaino Tallinnasta.

*Panleino (Vesa Hyyryläinen, Heljä Pylvänäinen, Sakari Tervo, Anna-Leena Tervo) esittivät Leinon Aurinkolaulun.

*Iltamien puheen piti ohjaaja Juha Hurme teemalla ”Eino Leinon teatterityö”.

*Poliittisena lausujana esiintyi kansanedustaja Raimo Piirainen, joka esitti laulaen Lapin kesän. Kansanedustaja Piiraista haastatteli Iiro Kajas.

*Lausuntaa esitti Malla Kuuranne. Hän esitti Aaro Hellaakosken Satakieli herää ja Menninkäiset.  runoja.

*Väliajan jälkeen Iltamien konserttiosuudessa Juki Välipakka lauloi Leinon runoja säveltäjä Heikki Sarmannon säestämänä.  

Ennen iltamien alkua ja väliajalla Kaukametsän aulassa myytiin Eino Leino seuran tuotteita. Iltamien päätteeksi Seura järjesti esiintyjille ja yhteistyökumppaneille iltapalan Eino Leino -talolla. Johtokunta arvioi myöhemmin iltamia ja totesi ne pääasiassa onnistuneiksi. Kritiikkiä aiheutti illan konserttiosuuden pituus ja eräät muut piirteet.

Iltamien taloudellinen tulos oli positiivinen, mikä ilmenee erikseen tilinpäätöksestä. Runoviikon ajaksi järjestettiin Elias Lönnrot –seuran kanssa myyntipöytä, josta myytiin seurojen tuotteita. Myynnin organisoi Simo Soininen. Myynnistä huolehtivat vuorollaan seurojen talkoolaiset.

5.2. Runokahvilat

Seura järjesti yhteistyössä Kainuun Lausujien ja muiden yhteistyökumppanien kanssa Runokahvilaillat torstaisin Eino Leino –talolla seuraavasti:

to 21.6.  Anna Fält , kansanmusiikkia

to 28.6.  Karjalan Neito: Karjalaisia lauluja ja tansseja

to 5.7.   Eino Leinon alkutaival runoilijana, Eino Leinon varhaisrunot, Esko Piippo

          Eino Leinon varhaisrunot julkaistaan 5.7. aamupäivällä

to 12.7.  Elämän makuisia lauluja, Marika Mustajärvi & pojat

           Kuuluu Paltaniemi –päivien ohjelmaan

to 19.7.  Leinoa kesäillassa, Duo Elegia  

to 26.7. Rujo runo tanssii, Seija Mustaneva, Kainuun lausujat ry.

to 2.8.  Maailmankaikkeus – Universum,   Kainuun kirjailijat ry.              

to 9.8.   Naisia Eino Leinon elämässä, Esko Piippo            

to 16.8.  Kainuun lausujat ry

to 23.8. Kansanmusiikkia elokuun illassa Minna Tuhkala, viulu

                ja Victoria Skorodumova, harmooni /Musiikin ystävät ry.

Runokahviloiden valmistelua hoiti varapuheenjohtaja Terttu Kvist ryhmänsä kanssa. Runokahviloiden tiedottamista hoiti valmisteluryhmä tai illan järjestäjä. Runokahvilailtoihin osallistui 15-60 henkeä kerrallaan.  Illan lipunmyynnistä ja järjestelyistä vastasivat johtokunnan jäsenet kukin vuorollaan. Yhteistyökumppaneina Runokahvilailloissa olivat Kainuun lausujat ry, Kainuun kirjailijat ja Eino Leino –talo.  

5.3. Konsertit

Seuran yhteistoimin tuottaman Aurinkolaulun tuotannon yhteydessä syntyi Panleino. Seuraa lähellä oleva Panleino on konsertoinut:

PANLEINO -kvartetti, (Vesa Hyyryläinen, Heljä Pylvänäinen, Anna-Leena Tervo, Sakari Tervo) julkaisi yhdessä Kainuun Eino Leino -seuran kanssa äänitteen Aurinkolaulu – Eino Leinon runoutta sävelten siivin. Levyn julkistaminen tapahtui Kajaanin Runoviikolla 4.7. yhdessä seuran kanssa.

Aurinkolaulu -konsertteja: 7.7. Kajaanin Kouta -salissa (levyn julkistamiskonsertti), 19.10. Savonlinnassa, 20.10 Rantasalmella, 21.10 Mikkelissä- 

Lisäksi PANLEINO on esiintynyt seuraavasti: 6.7. Eino Leino -iltamat, 8.7. Paltamopäivät, 14.8. Kainuun Maakunta -juhla Paltamossa, 14.10. Paltamon Lukion 50 v juhla.

PANLEINO -duo (Heljä ja Vesa) on pitänyt Leino-konsertteja: 13.4. SUHON Kevätpäivät Kajaanin Opettajankoulutusyksikössä, 16.6. Sukuseura Meriläiset Kainuun Opisto, 30.6. Sukuseura Hyyryläiset Kajaani, 15.7. Heleän heinäkuun lauluja (huilisti Maija Mäkeläisen kanssa) Paltaniemipäivät Valon kappeli, 12.8. Lounaskonsertti, Kainuun Sotainvalidit Kajaani.

Muita Leino -esiintymisiä: 7.5. Kainuun kulttuurirahaston vuosijuhla Paltamossa, 12.5. Kainuun kirjastojen koulutuspäivät Eino Leino –talolla, 12.5. Lönnrot -kävelyn Leino-lauluja Eino Leino –talolla, 25.5. Kainuun Kulttuuriforum  Kainuun Opistolla, jossa myös 3 Leino -konserttia sotaveteraaneille, sotainvalideille ja eläkeläisille touko-kesäkuussa 2012, 2.9 Kainuun Eläkeliiton Kesäpäivä Paltamo, 8.9. Kivesvaaran Jättiläisen maan avajaiset, Elias Lönnrot -seuran tilauskonsertti Kivesvaaralla Jättiläisen maassa 8.12.

5.4. Esitelmät ja puheenvuorot

Puheenjohtaja Esko Piippo on pitänyt Eino Leinoon liittyviä esitelmätilaisuuksia:

2.1. pietarilaiselle matkailijaryhmälle Leinon elämästä

10.1. Eläkeliiton tilaisuudessa Eino Leinon kodittomuuden kaudesta

14.3. Kesäyliopiston nettivälitteinen luento Leinosta

23.3.  Suomen maakuntakirjailijoidentalvipäivillä Kajaanissa Eino Leinon sisarusparvesta ja 24.3. Eino Leino -talosta

22.4. Eino Leino –iltapäiväkahvitilaisuus  Mikkelin Kenkäverossa: Eino Leinon ja Otto Mannisen ystävyydestä, runonäytteet Lea Suopelto ja Leino –musiikista huolehti lauluyhtye Caminante.

12.5. Kainuun kirjastohoitajille Eino Leinosta

13.6. Kajaanin matkaoppaille: Kuinka esitellä Eino Leino –taloa?

8.7. Grundtving –vieraille: Leino –veljesten yhteyksistä Eurooppaan

13.7. Eino Leino –talo kirjapäivät: Eino Leinon varhaisrunoista

24.8. Herättäjäyhdistyksen vieraille: Eino Leinon suhteesta uskontoon

27.8. Oululaisille eläkeläisille: Eino Leinosta

7.10. Turun vanhalla Raatihuoneella Raision lausujien kanssa: Naisia Eino Leinon elämässä

10.10. Kajaanin martoille: Eino Leinon varhaisrunot

31.10. Kajaanin Akateemisille naisille: Naisia Eino Leinon elämässä

6. Eino Leino –talo

Eino Leino –taloa hoitaa  talotoimikunta (2+2 jäsentä), johon ovat kuuluneet Esko Piippo, Terttu Kvist, Lasse Lyytikäinen ja Simo Soininen. Talotoimikuntaan on kuulunut myös Eino Leino –talon kehittämisprojektin projektipäällikkö. Talolla on oma budjetti ja toimintasuunnitelma.

Lönnrot- ja Leino –seura ovat maksaneet pankkivelkaa, joka aiheutui, kun seurat ostivat  Eino Leino –talolla olevan Kapsakan irtaimen omaisuuden sekä Lystinurmi –ladon.

Eino Leino –talon matkailullinen ja kulttuurinen kehittämisprojekti, joka  käynnistyi 1.5.2011, on jatkunut koko vuoden.  Projektipäällikönä toimi Saara Uusiheimala-Huttunen, mutta suurimman osan vuotta tehtäviä hoiti Esko Piippo Saaran äitiysloman vuoksi.  Projektilla on oma kehittämissuunnitelma, jonka toteutumista valvoo ohjausryhmä. Eino Leino –talon vuodeksi myönnetty lahjoituskeräys päättyi vuoden aikana. 

Taloon tehtiin kuntotarkastus asiantuntijatyönä. Talon hoitoon ostettiin välineistöä, johon saatiin Leader –avustusta. Avustusta saatiin myös talon säilytyshyllystöjen uusimiseen, talon energiakorjaukseen ja näyttämön rakentamiseen sekä keittiön uudistamiseen.

Talon ylläpidon hyväksi on tehty johtokuntien jäsenten toimesta huomattavan paljon talkootyötä.

Talon kesäaikaiseen aukioloon palkattiin palkkatuella neljä työntekijää, joista yksi oli ulkotöissä ja kolme hoiti kahvilaa.  Talo oli auki matkailijoille kesäkuun puolesta välistä elokuun puoleen väliin. Syksyllä talo pidettiin auki lauantaisin ja sunnuntaisin, jolloin palkattuna oli yksi palkkatuella palkattu henkilö. Työnantajana on toiminut Eino Leino –seura ry.

Talo (Esko Piippo) osallistui Helsingissä pidetyille matkamessuille 20.-22.1.2012 yhteistyössä kaupungin ja Oulujärven jättiläisten kanssa.

Talon toiminnan kautta on järjestetty erilaisia tilaisuuksia, mm.:

12.3.2012 Runomiehen Reijo Väärälän laulu- ja lausuntailta kirjastolla yhteistyössä Kajaanin kirjaston kanssa

- Eino Leino –hiihto su 18.3.2012 yhteistyössä Kajaanin kaupungin, Paltamon kunnan ja Paltaniemen asukasyhdistyksen kanssa.

- Elias Lönnrot –kävely ja perhepyöräilypäivä yhteistyössä Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa su 12.5.2011

- Paltaniemi –päivät ja Eino Leino –talon kirjapäivät 13.-15.7.2012(yhteistyössä n. 20 järjestäjän kanssa).

- Eino Leino –talolla toimi lukupiiri kevättalvella 2012.

- Vanhojen tavaroiden rompetori kyläyhdistyksen kanssa la 10.9.2012

- Jouluseimi –näyttely joulukuusta tammikuun alkuun  yhteistyössä ammattiopiston kanssa.

- Joulumyyjäiset kyläyhdistyksen kanssa 17.-18.12.2011.

Talvella saatettiin päätökseen syksyn aikana talolla aloitettu teatterikurssi yhteistyössä Kajaanin kaupunginteatterin kanssa. Keväällä järjestettiin kolmen viikonlopun kirjoittajakurssi.

Talon toiminnan kautta on kehitetty uusia tuotteita: Aurinkolaulu –levy, Eino Leinon varhaisrunot Esko Piipon toimittamana, Eino Leino –runorata, Lammaspohjalliset Lönnrotin jalanjäljillä – Leinon askelissa ja Kalevalan sankarit ja joulukortteja.

Eino Leinon syntymäpäivän aikaan julkaistiin Aurinkolaulu –levy, joka tuotettiin yhteistyössä Vesa Hyyryläisen ja Heljä Pylvänäisen kanssa. Samaan aikaan julkaistiin Esko Piipon toimittamana Eino Leinon varhaisrunot. Uutena tuotteena Eino Leino –seura painatti toisen Runorätin. Joulukuussa julkaistiin Hannes Mikkosen teksteihin perustuva Vanha Paltaniemi –kirja. Talolle perustettiin Lönnrot –kirjasto.

Heinäkuussa talolla järjestettiin Kajaanin kuvataideyhdistyksen kuvataidenäyttely. Loppukesästä Eino Leino –talolla pidettiin lampaita, joita varten tehtiin lammasaita. Aloitettiin kesäteatterivalmistelu pohjaamalla teatterin näyttämö. 

7. Kv-seminaari 

Suomen kirjailijanimikkoseura järjesti yhteistyössä Leino –seuran kanssa Runoviikolla kansainvälisen seminaarin, jossa Gruntdvig –projektissa olevat kirjailijamuseot esittelivät toimintaansa. Seminaarin ohjelma oli seuraava:

"Etsitkö seuraa?"  Kirjailijanimikkoseuratoimintaa Suomessa

 

 

 

 

 

* puheenjohtaja Matti Nummenpää, Suomen kirjailijanimikkoseurat ry Nimikot

 

 

 

"Etudes about writers' homes".

 

 

 

 

 

 

 

* Fil.tri Maarja Vaino, Association of Estonian Writer´s Museum

 

 

 

 

 

"Nikos Kazantzakis Museum: An ark of memory, knowledge and entertainment"

 

 

 

*Museum Consultant Antonis Leventis, Nikos Kazantzakis Museum Foundation

 

 

 

"The Centre national de littérature: a place for the preservation and promotion of literature in Luxembourg"

* Collaborateur scientifique Pierre Marson, Centre national de littérature CNL

 

 

 

"The Role of the Petőfi Literary Museum in Preserving and Presenting Hungarian Literary Heritage"

 

*Chief Executive Gabriella Gulyás, Museum of Literature Petöfi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Muu toiminta

Tuotemyynti

Vuoden aikana Seura myi toimintansa rahoittamiseksi:

*Leino-paitoja

*Eino Leino ja Oulujärvi ja Leinon Kuinka minusta tuli runoilija -julkaisuja

*julisteita

*postikortteja

*kirjamerkkejä ja exlibriksiä

*Leino-kuvalla somistettuja kasseja

*Leino-aiheisilla kuvilla painettuja tulitikkuja 

*Matti Koskelan tekemää Paltaniemi–korttia

*Esko Piipon kirjoittamia kirjoja ”Tarinoita Eino Leinosta”, ”Kirjaton Eino Leino” ja ”Keinu, keinu Eino Leino”, joka tällä hetkellä on loppuunmyyty.

Seuran Leino-teosten kokoelmaa on kartutettu Eino Leino –talolle sekä seuran arkistoon että myyntiin.  Seuran Leinoa koskevaa kirjallisuutta on pidetty kirjanäyttelynä Leino –talolla.  Kesällä seuran tuotteita myytiin Eino Leino –talolla. Myynnissä oli Seuran tuotteiden lisäksi antikvariaattikirjallisuutta, jonka hankinnasta puheenjohtaja on huolehtinut. 

9. Tilaisuudet ja edustamiset

Puheenjohtaja osallistui Suomen kirjailijanimikkoseurojen vuosikokoukseen Hattulassa 3.2.2012. Puheenjohtaja osallistui myös Jyväskylän (31.3.-1.4.), Tampereen kirja- ja matkailumessuille 14.-15.4, Turun kirjamessuille 7.10.ja  Helsingin kirjamessuille (29.-30.10.). Yhteistyössä Elias Lönnrot –seuran ja Ilmari Kianto –seuran kanssa osallistuttiin Oulun yleismessujen yhteydessä pidetyille Oulun kirjamessuille  (16.-20.8.). Seura oli myöskin mukana Kirjailijanimikkoseurojen yhteisellä osastolla muiden nimikkoseurojen kanssa Helsingin kirjamessuilla 25.-28.10.2012. .

Seura järjesti Suomen kirjailijanimikkoseuran kanssa yhteistyössä Runoviikolla Grundtving-projektissa olevien kirjallisuusmuseoiden edustajille mahdollisuuden osallistua Eino Leino –iltamiin, saunaillan Rantalassa ja vierailun Eino Leino –talolla sekä oli mukana järjestämässä tutustumismatkaa Kuhmoon ja Kuivajärvelle. Puheenjohtaja osallistui Grundtving –projektin tapaamiseen Luxembourgissa 15.-18.3.2012.

Seuran puheenjohtaja Esko Piippo osallistui Ely-keskuksen matkailun ympäristöohjelman laatimiseen.

Keväällä ja syksyllä pidettiin Eino Leino –talolla talon ja ympäristön siistimistalkoot yhdessä Lönnrot –seuran kanssa.

10. Nettisivut

Seuran nettisivut on uudistettu ja sivuja päivitetty. Sivut ovat laajentuneet. Sivuille on lisätty valokuvia. Uusilla sivuilla on jäsensivut, johtokunnan sivut ja yleiset Leino –tietoutta koskevat sivut.  Netin välityksellä Seuralle on tehty tiedusteluja Leinon runoudesta ja ilmoittauduttu myös jäseneksi. Netin kautta tulleisiin kyselyihin on vastannut puheenjohtaja. Netin kautta on myyty myös tuotteita. Seuran www-sivujen uudistamisen jälkeen päivittäinen kävijämäärä on noussut 40-60 kävijästä 200-240 kävijään (klikkauksia eri sivuille).

11. Jäsenyydet

Seura liittyi matkailijayhdistys Oulujärven jättiläisten jäseneksi. Seuran puheenjohtaja Esko Piippo toimii matkailijayhdistys Oulujärven jättiläisten puheenjohtajana. Seura on Kajaanin kaupunkikeskustayhdistys ry:n jäsen.  Seura on valtakunnallisen Suomen Kirjailijoiden Nimikkoseura ry:n (Nimikot) jäsen. Seuran puheenjohtaja Esko Piippo on toiminut Nimikkoseuran varapuheenjohtajana. Seura on käyttänyt Kirjailijanimikkoseuran www-sivuja tiedottamiseen. Seura on myös Kajaanin museo- ja kotiseutuyhdistyksen jäsen sekä päättänyt liittyä valtakunnallisen Kotiseutuliiton jäseneksi.

(Hyväksytty seuran johtokunnassa 3.3.2013)

(Hyväksytty seuran vuosikokouksessa 21.4.2013)