Seuran toimintakertomus 2005

KAINUUN EINO LEINO –SEURA RY

Toimintakertomus vuodelta 2005

1. Yleistä

Kulunut vuosi oli Seuran 31. toimintavuosi. Seura toteutti tarkoitustaan tekemällä tunnetuksi kirjailija Eino Leinoa, hänen tuotantoaan ja elämäntyötään sekä Eino Leinon elämää.  Tämä työ on tapahtunut Runoviikolla, kokouksissa, Leino-talossa, erilaisissa kulttuuritapahtumissa Kajaanissa, lehdistössä, nettisivustolla ja kulttuurituotteilla sekä tukemalla Eino Leino –talon toimintaa Paltaniemellä.

2. Jäsenistö

Seuran jäsenmäärä oli vuoden 2005 lopussa 11_ (?) maksanutta, yhteensä 1__ (?) jäsentä, joista  __ (?)jäsentä liittyi menneen toimintavuoden aikana.

3. Talous

Seuran talous käy ilmi erillisestä tuloslaskelmasta ja taseesta.

4. Hallinto

4.1. Johtokunta

Seuran johtokuntaa ovat kuuluneet: puheenjohtaja Esko Piippo, varapuheenjohtaja Petra Nurmela, sihteeri Aarno von Bell, rahastonhoitaja Kaija Marin sekä muut jäsenet Paavo Blomqvist, Toini Blomqvist, Anja Hongisto, Teija Juntunen, Aune Leppänen, Elina Vuorimies, Paavo Pentikäinen, Heljä Tervo, Pirjo-Leena Koistinen, Terttu Kvist-Poranen, Juha Vartiainen, Simo Soininen ja Tuulikki Yli-Lonttinen.

Johtokunta kokoontui vuoden aikana seitsemän (7) kertaa: 23.1,.27.2., 31.5., 28.8., 7.11., 13.11., 11.12.

Toimintavuoden alussa Seuran johtokunta järjestäytyi työryhmiin, joille annettiin toimintasuunnitelmassa mainittujen tehtävien hoitamista.

4.2. Yleiset kokoukset

Seuran vuosikokous pidettiin 24.4.2005. Kajaani Taidetalolla, jossa oli läsnä 22 jäsentä. Kokouksessa vahvistettiin vuoden 2004 tilinpäätös ja myönnettiin johtokunnalle vastuuvapaus sekä hyväksyttiin kuluneen vuoden toimintakertomus sekä hyväksyttiin Seuran sääntöjen muutos. Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Maija Rissanen ja sihteerinä Teija Juntunen. Kokousvieraille tarjottiin Elvira Davidovin nukketeatteriesitys Larin Paraskesta.              

Seuran syyskokous pidettiin Kajaanin kaupunginteatterin kahviossa. Kokousvieraille Seuran kulttuuriantina tarjottiin Maiju Lassilan kirjoittama näytelmä Kuolleista herännyt kaupunginteatterin tulkitsemana. Syyskokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma, talousarvio ja valittiin seuran johtokunta. Syyskokouksen yhteydessä Seuran 500 euron stipendi ojennettiin näyttelijä Heikki Törmille ennen kaikkea lasten ja nuorten teatterin hyväksi Kainuussa tehdystä työstä.

Seuran puheenjohtajaksi vuodelle 2006 valittiin edelleen Esko Piippo ja hallituksen muiksi jäseniksi Aarno von Bell, Paavo Blomqvist, Toini Blomqvist, Anja Hongisto, Teija Juntunen, Kaija Marin, Petra Nurmela, Paavo Pentikäinen, Terttu Kvist-Poranen, Juha Vartiainen ja Pirjo-Leena Koistinen,  Heljä Tervo ja Simo Soininen. Tilintarkastajiksi valittiin Rauli Johansson ja Markku Ruuskanen sekä varatilintarkastajiksi Jouko Siivola ja Sakari Virtanen. Myöhemmässä kokouksessa Seuran johtokunta valitsi Seuran varapuheenjohtajaksi Heljä Tervon, sihteeriksi Aarno von Bellin ja taloudenhoitajaksi Kaija Marin.

Seuraavan vuoden jäsenmaksuksi päätettiin kymmenen (10) euroa.

 

5. Tilaisuudet

Vuoden 2005 aikana järjestettiin seuraavat tilaisuudet:

Vuosikokouksen yhteydessä seura tarjosi jäsenilleen kokouksen yhteydessä nukketeatteriesityksen taidetalolla sekä syyskokouksen yhteydessä teatteriesityksen Kuolleista herännyt.

Aina  -yhtyeen esiintyminen Leino -iltamissa mahdollisti Aina –yhtyeen konsertin järjestämisen Leino-talolla.

6.7. järjestettiin perinteiset Eino Leino –iltamat Kaukametsän salissa Runoviikon tilaisuutena. Tilaisuus oli lähes loppuunmyyty. Iltamien järjestämisestä tehtiin sopimus Runoviikon kanssa.  Iltamien ennakkomarkkinointina oli lyhyt maininta Runoviikon ohjelmalehtisessä. Lisäksi iltamista tehtiin juliste ja lyhyitä markkinoivia juttuja illan esiintyjistä paikallislehtiin.

Iltamien ohjelma oli seuraavanlainen: Iltamat aloitti Texas Roses solistina Pirjo Suvilehto, joka samana päivänä julkaisi oman runokokoelman. Yhteistyössä Veikko Sinisalon stipendirahaston kanssa järjestettynä veteraanilausujana esiintyi Anna-Liisa Alanko, joka esitti Leinon satiirisia runoja. Häntä haastatteli Iiro Kajaus. Leinon ja Onervan suhteesta tanssijat Tanja Kuisma ja Thomas Freundlich esittivät tanssillisia katkelmia ja runoja. Illan Leino puheen piti kirjailija Tuula-Liina Varis teemasta ”Eino Leino Pentti Saarikosken peilissä”.  Iltamissa esiintyivät  myöskin uusi runoprinssi Janne Moilanen  ja prinsessa Jenna Keinänen. Yksilaulua esitti Minna Tuhkala säestäen samalla itse. Illan poliittisena lausujana esiintyi paikallinen kansanedustaja Anne Huotari, joka esitti mm. omia runojaan ja Iiro Kajauksen haastattelussa tilitti suhdettaan runouteen. Hannu Taanila luonnehti Leinoa pakinoitsijana ja luki yhden Leinon pakinoista. Illan päätti  suomalais-hollantilainen Aina-yhtye solistinaan Pauliina May, joka esitti yhtyeen pianistin Izak Boomin Leino runoihin tehtyjä sävellyksiä. Yhtyeessä esiintyi myös trumpetisti Sybren van Doesum ja ja kontrabasisti Mikko Karjalainen.  Iltamien juontajaäänenä toimi johtokunnan jäsen Juha Vartiainen. Lavastuksena oli koivuja taustanaan Oulujärvi-maisema. Ennen iltamien alkua ja väliajalla Kaukametsän aulassa myytiin Seuran Leino tuotteita.

Iltamien päätteeksi Seura järjesti esiintyjille ja yhteistyökumppaneille iltapalan Eino Leino –talolla, joka päättyi illan esiintyjien musiikillisiin esityksiin Leino-talon salissa.

Johtokunta arvioi iltamien onnistuneen hyvin yleisömäärältään ja ohjelmaltaan, joskin iltamat venyivät liian pitkiksi. Esiintyjiltä saatiin myönteistä palautetta.

Iltamien taloudellinen tulos oli positiivinen, joka ilmenee erikseen tilinpäätöksessä.

 

6. Muu toiminta

Vuoden aikana Seura myi toimintansa rahoittamiseksi edelleen Leino-paitoja, Eino Leino  ja Oulujärvi ja Leinon Kuinka minusta tuli runoilija –julkaisuja,  julisteita, postikortteja, postikortteja ja  Maan päälle taivas takokaamme videota, kirjamerkkejä ja exlibriksiä. Uutena tuotteena otettiin myyntiin Leino -kuvalla varustettuja kasseja.  Seuran Leino –teosten kokoelmaa on kartutettu Eino Leino –talolla sekä seuran arkistoon että myyntiin.

Seuran johtokunta esitti Seuran puheenjohtaja Esko Piippoa valittavan Kajaanin kulttuurineuvoston jäseneksi.

Seura osallistui yhteistyössä Lönnrot –seuran kanssa Mahdollisuuksien tori –tapahtumaan.

Puheenjohtaja kävi esittelemässä Seuran toimintaa Oulun yliopiston kulttuurituottajien kurssilla 19.2.-05.

Seuran hallitus käsitteli kaupungin pyrkimyksiä myydä Paltaniemellä sijaitseva Seuran rakentama Eino Leino  –talo. Seura pyrki vaikuttamaan siihen, että kaupungin ja yrittäjän kesken solmittiin viisivuotinen vuokrasopimus. Kaupungille lähetettiin asiaa koskeva kirjelmä.

Seuran johtokunta onnitteli Seuran sihteeriä Aarno von Belliä hänelle myönnetyn kunnallisneuvoksen arvonimen johdosta.

Puheenjohtaja  esitteli  toukokuussa Seuran toimintaa virolaisille ja italialaisille matkailualan edustajille.

Vieraanvaraisuutta osoitettiin mm. Runoviikon taiteelliselle johtajalle ja Runoviikon keskeisille toimijoille ja Aina –yhtyeelle. Seuran johtokunta vieraili johtokunnan jäsenen Anja Hongiston kesäpaikalla Sotkamossa merkkipäivän johdosta.

Seura myönsi runokirjastipendin lyseon oppilaalle  Anna Kärjelle.

Seuran Leinoa koskevaa kirjallisuutta on lainattu kirjanäyttelyksi Eino Leino -talolle Kirsi Kilpeläiselle. Seura edesauttoi Leino –talolle Päivälehti –museosta lainatun ”Eino Leino sanomalehtimiehenä” näyttelymateriaalin saamista Kajaaniin.

Seuran puheenjohtaja julkaisi paikallislehdessä artikkeleita mm. Hövelön historiaa, Eino Leino alkeiskoululaisena Kajaanissa,  Kun Eino Leino seminaarin rehtoria pöllytti, Eino Leino – suomalaisen kesäteatterin edelläkävijä, Leinon ylioppilaskesä 110 vuotta sitten, Leinon lentokirjanen Laukon lakosta.

Leino-seuran nettisivuja täydennettiin. Sivut jakautuvat kahteen osioon: Seuran toimintaan sekä Eino Leino tietouteen. Nettiyhteyksillä kysyttiin enimmäkseen Leinon runoudesta ja runouden käännöksistä. Näihin kyselyihin on vastannut puheenjohtaja.

Seura on Kajaanin kaupunkikeskustayhdistys ry.:n jäsenen.

Seura  on valtakunnallisen Suomen Kirjailijoiden Nimikkoseura ry:n (Nimikot) jäsen. Seuran edustajana vuosikokouksessa oli puheenjohtaja Esko Piippo, joka valittiin edelleen yhdistyksen hallitukseen. Nimikkoseuran kautta Seura osallistui mm. Helsingin Kirjamessuille 27.-29.10.2005.