Seuran toimintakertomus 2013

KAINUUN EINO LEINO -SEURA RY

Vuoden 2013 toimintakertomus

1. Yleistä

Kulunut vuosi oli Seuran 39. toimintavuosi. Seura teki tunnetuksi kirjailija Eino Leinoa, hänen tuotantoaan ja elämäntyötään Runoviikolla, kokouksissa, Leino-talolla, erilaisissa kulttuuritilaisuuksissa, kirjamessuilla, lehdistön välityksellä, seuran kotisivujen avulla ja myymällä kulttuurituotteita. Seura hoiti ja kehitti yhteistyössä Elias Lönnrot –seuran kanssa Eino Leino –taloa Paltaniemellä toista toimintavuotta.

2. Jäsenistö

Seuran jäsenmäärä oli vuoden 2013 lopussa xxx  jäsentä. Seuraan liittyi 8 uutta jäsentä.   Kunniajäseniä seurassa oli 10.  Johtokunta poistaa 2 vuotta jäsenmaksunsa maksamatta jättäneet yhdistyksen jäsenet jäsenrekisteristä ja jäsenpostituslistalta.

3. Talous

Seuran talous käy ilmi erillisestä tuloslaskelmasta ja taseesta. Kuluneena vuonna seura sai Kajaanin kaupungilta 500 € avustuksen Paltaniemen teatteritoimintaan. Muita apurahoja ja toiminta-avustuksia ei saatu lukuisista anomuksista huolimatta. Seura toimesta on lisäksi saatu tukea Oulujärven Leaderin kautta Ely-keskukselta Eino Leino –talon kesäteatterin näyttämön järjestämiseen, talon keittiöremontin toteuttamiseen ja jätekatokseen. Seura on lisäksi rahoittanut EAKR-projektin kautta Eino Leino –talon kulttuurista ja matkailullista kehittämistä.  Projekti päättyi huhtikuun lopussa 2013. Johtokunta esittää vuoden tuloksen  …..euroa siirrettäväksi voitto/tappiotilille.

4. Hallinto

4.1. Johtokunta

Seuran johtokuntaan ovat kuuluneet: puheenjohtaja Esko Piippo, varapuheenjohtaja Terttu Kvist, sihteeri Aarno von Bell. Taloudenhoito on keskitetty Tili- ja kiinteistötoimisto Korhoseen, jossa tilejä on hoitanut Liisa Arvola.  Muina johtokunnan jäseninä ovat toimineet Petra Ebeling, Anja Hongisto, Heljä Pylvänäinen, Vesa Hyyryläinen, Jouko Siivola, Stiina Rytivaara, Sisko Tamminen, Riitta Lappalainen-Lehto ja Simo S. Soininen. Uusina johtokunnan jäseninä ovat toimineet Veikko Piipponen ja Juha Tervonen. Jäsenasioiden hoitajana on toiminut Simo Soininen.

Johtokunta kokoontui vuoden aikana kahdeksan (8) kertaa: 11.1., 29.1., 3.4., 29.5., 1.7., 1.10., 30.10 ja 12.12.(yhteiskokous).

Johtokuntaa on toimintavuoden aikana työllistänyt Eino Leino –talon kehittämistehtävät, taloon liittyvä talkootoiminta ja talon ylläpito. Seuran puheenjohtaja on toiminut talotoimikunnan puheenjohtajana.

Toimintavuoden alussa Seuran johtokunta järjestäytyi työryhmiksi, joille annettiin vuoden 2013 toimintasuunnitelmassa mainittujen tehtävien valmistelu- ja hoitamisvastuu. Seuran johtokunnan jäsenet ovat jakaneet työtehtäviä vuoden aikana. Eino Leino -talon toiminnan suunnittelusta on vastannut talotoimikunta, jossa on ollut edustajina puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat  molemmista seuroista.

4.2. Yleiset kokoukset

Seuran kevätvuosikokous pidettiin torstaina 21.4.2013 Kajaanin Raatihuoneella. Läsnä oli yli kaksikymmentä jäsentä. Kokouksessa vahvistettiin vuoden 2012 tilinpäätös ja myönnettiin johtokunnalle vastuuvapaus. Puheenjohtajana toimi Lasse Lyytikäinen ja sihteerinä Helvi Leppäniemi. Vuosikokouksen jälkeen kokousväki siirtyi Generaattorille, jossa seurattiin Kajaanin yliopistokeskuksen lopettamiseen liittyvää näytelmää – Oikeusjuttu.   

Seuran syysvuosikokous pidettiin 10.11.2013 Kuhmossa. Kokoukseen osallistui 21 jäsentä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Vesa Hyyryläinen ja sihteerinä Simo S. Soininen. Syysvuosikokouksessa hyväksyttiin seuran ja Eino Leino –talon toimintasuunnitelma ja talousarvio. Lisäksi vahvistettiin jäsenmaksu ja valittiin seuran puheenjohtaja johtokunta ja toiminnantarkastajat. Syysvuosikokous velvoitti johtokunnan uudistamaan seuran säännöt vuosikokouksen käsittelyä varten. Seuran vuosikokouksissa kerrottiin toimintasuunnitelman käsittelyn yhteydessä Eino Leino –talon kehittämisen tilanteesta. Kokouksen jälkeen kokousväki osallistui Tuiran kamarikuoron Kuhmo-talossa pidettyyn Virta venhettä vie –konserttiin, jota johti Risto Laitinen. Vuosikokous lähetti Kainuun liitolle maakuntastrategiavalmisteluun kannanoton, jossa esitettiin Kainuun liitolle Kainuun kulttuuripoliittisen ohjelman laatimista. 

Seuran puheenjohtajaksi vuodelle 2014 valittiin edelleen Esko Piippo ja hallituksen muiksi jäseniksi Aarno von Bell, Anja Hongisto, Petra Ebeling, Terttu Kvist, Heljä Pylvänäinen, Simo S. Soininen, Jouko Siivola, Stina Rytivaara, Vesa Hyyryläinen, Sisko Tamminen ja Riitta Lappalainen-Lehto. Uusiksi johtokunnan jäseniksi valittiin Veikko Piipponen ja Juha Tervonen. Tilintarkastajiksi valittiin Rauli Johansson ja Kaija Marin sekä varatilintarkastajiksi Lasse Lyytikäinen ja Tapio Karppinen. Seuran johtokunta valitsi Seuran varapuheenjohtajaksi Terttu Kvistin ja sihteeriksi Aarno von Bellin sekä jäsenasioiden hoitajaksi Simo Soinisen.

Seuraavan vuoden jäsenmaksuksi päätettiin 15 euroa. Yhteisöjäsenmaksuksi määrättiin 50 euroa.

5. Tilaisuudet

Vuoden 2013 aikana Seura oli mukana seuraavien tilaisuuksien järjestämisessä, avustamisessa tai järjesti ne itse.

5.1. Eino Leino-iltamat

Eino Leino-iltamien valmistelussa on toimittu yhteistyössä Runoviikon kanssa. Ohjelmavalmistelua iltamiin hoitivat Kerttu Kvist ja Heljä Pylvänäinen. Runoviikko siirsi Eino Leino –iltamat Runoviikon off-tilaisuudeksi. Iltamien kanssa samanaikaisesti oli kaksi muuta runoviikkoon liittyvää tilaisuutta. Kajaanin kaupunginhallitus tuki tapahtumaa salivuokran huojennuksella.  Lavastuksena näyttämöllä oli koivuja, taustana diakuva. Leino –seuran puheenjohtaja ja Lönnrot –seuran puheenjohtaja osoittivat Runoviikon jälkeen Runoviikon johdolle avoimen kirjeen, jossa tuotiin esille seurojen pettymys, koska seurojen tilaisuudet oli siirretty off-tilaisuuksiksi ja unohdettu se tosiasia, että Runoviikko on syntynyt Kainuun Eino Leino –seuran aloitteesta Eino Leinon syntymäpäivän ympärille. Myöhemmin syksyllä käyty neuvottelu Runoviikon kanssa ei johtanut tilanteessa parempiin muutoksiin.

Eino Leino –seuran Eino Leino Iltamat pidettiin Leinon syntymäpäivänä 6.7.2013 Kajaanin Kaukametsässä. Iltamien ohjelmaa toteutettiin Aurinkolaulun hengessä:

Iltamien ohjelman aloittivat lapset. Tanssivan sanataidetyöpajan lapset esittivät ”Ruohosta, ruohosta”, ohjaajina Minna Palokangas ja Teija Rääpysjärvi. Toisena esiintyi Potpuri PelleBändin esityksestä Renessanssin 4 ässää. Kokoonpanossa esiintyi Sirpa Taivainen-Ilmola, Minna Kivelä, Jarmo Julkunen ja Veera Railio.  Ohjaus: Taina Mäki-Iso, Musiikki: Julkunen ja Railio.

Iltamien juhlapuheessa kirjailija Hannu Mäkelä valotti kirjailija L.Onervaa kirjailijana ja Eino Leinon muusana. Eija Riitta Airo-Karttunen lauloi Sampo Harrion säestämänä yhden Leinon ja kolme L. Onervan runoa: Taas kaukaa laulavat lauluaan (säv. Heino Kaski, runo L. Onerva), Minä metsän polkuja kuljen, (säv. Erkki Melartin, runo Eino Leino), Heijaa, heijaa, (säv. Leevi Madetoja, runo L. Onerva), Sinä olet minun valkea taivaani, (säv. Heino Kaski, runo L. Onerva).

Väliajan jälkeen Hannu Huuska lausui Leinon Aurinkolaulun. Kajaanin tanssiteatteri esitti Novellin, johon koreografia oli suunnitellut Sonja Packalén (musiikki Pina Soundtrack, Zbigniew Preisner Rouge). Suven runoilijan Pekka Kejosen tekstejä tulkitsi Runoviikon taiteellinen johtaja Taisto Reimaluoto. Veera Railio & Jarmo Julkunen (laulu, viulu ja kitara) esittivät Perttu Hietasen sävellyksiä Eino Leinon runoihin Laulajan laulu, Kun muistelen ja Höyhensaaret. Iltamat päättyivät

Nocturne-yhteislauluun.  

Runoviikolla myytiin seuran tuotteita Kaukametsässä. Ennen iltamien alkua ja väliajalla Kaukametsän aulassa myytiin Eino Leino seuran tuotteita. Iltamien päätteeksi Seura järjesti esiintyjille ja yhteistyökumppaneille iltapalan Eino Leino -talolla. Johtokunta arvioi myöhemmin iltamia ja totesi ne pääasiassa onnistuneiksi. Kritiikkiä aiheutti Runoviikon toiminta, koska samanaikaiset tilaisuudet verottivat huomattavan määrän iltamien mahdollisesta yleisöstä.

Runoviikon ajaksi järjestettiin Elias Lönnrot –seuran kanssa myyntipöytä, josta myytiin seurojen tuotteita. Myynnin organisoi Simo Soininen. Myynnistä huolehtivat vuorollaan seurojen talkoolaiset.

5.2. Runokahvilat

Seura järjesti yhteistyössä Kainuun Lausujien ja muiden yhteistyökumppanien kanssa Runokahvilaillat torstaisin Eino Leino –talolla seuraavasti:

to 13.6.  Avajaiset, Vuoden puhujan julkistaminen, Kainuun Lausujat ry

to 27.6.  Kesäteatteriesitys

to 11.7.  Marika Mustajärvi & kumpp. (Kirjapäivien ennakkoavaus), kuvataidenäyttelyn avaus         

to 18.7.  Kajava-kvartetti, harri Komulainen, Kauko Nurkkala, Esa Anttonen ja Martti Harju

to 25.7.  Kanteleet suvi-illassa, Suvi Eevi Karhu ja Ida Pitkänen  

to 1.8.    Hymni tulelle, Teija Anneli (runot) ja Kari J. Hartikainen  (laulu)

to 8.8.   Vaarojen Kainuu, Kainuun kirjailijat ry

to 15.8. Miehen peili, Olli Heikkinen, Markku Heikkinen, Ulla Heikkinen, Tarja Kerttula, Heikki  

              Korhonen ja Jari Lindgren.  Ohjaus Teija Rääpysjärvi.                             

to 22.8.  Isän sävelissä, Minna Tuhkala

to 29.8. Kajaanipiste 365 – valoo, kuvaa, runoo, haloo! Seija Mustaneva & Ia Samoil

Runokahviloiden valmistelua hoiti varapuheenjohtaja Terttu Kvist ryhmänsä kanssa. Runokahviloiden tiedottamista hoiti valmisteluryhmä tai illan järjestäjä. Runokahvilailtoihin osallistui 15-50 henkeä kerrallaan.  Illan lipunmyynnistä ja järjestelyistä vastasivat johtokunnan jäsenet kukin vuorollaan. Yhteistyökumppaneina Runokahvilailloissa olivat Kainuun lausujat ry, Kainuun kirjailijat ja Eino Leino –talo.  

5.3. Konsertit

Seuran yhteistoimin tuottaman Aurinkolaulun tuotannon yhteydessä syntyi Panleino.

Panleino -kvartetti (Vesa Hyyryläinen, Heljä Pylvänäinen, Anna-Leena Tervo, Sakari

 

Tervo) on esittänyt Leinon sävellettyä runoutta sekä levittänyt tietoutta Leinon elämästä ja

 

toiminnasta seuraavilla paikkakunnilla vuonna 2013i:

 

• Konsertti Aurinkolaulu Pielavesi Heinämäen Teatteritalo 2.2

 

• Konsertti Aurinkolaulu, sääksen hyväksi Puolanka, kirkko 12.4.

 

• Paltaniemi -päivät ja Eino Leino -talon kirjapäivät, avajaiset 12.7.

 

• Konsertti Mene milloinkaan ei ehtoo Paltaniemen kuvakirkossa 13.7.

 

• Konsertti Viisi vuotta Leinon lauluja, Paltamon Kesäteatteri 18.8.

 

• Konsertti Mene milloinkaan ei ehtoo - Eino Leino Savonlinnassa 100 -vuotta sitten,

 

Savonlinnan tuomiokirkko 5.10.2013

 

• Kahvikonsertti, Palvelukoti Vetrea, Kotka 8.10.

 

• Konsertti Aurinkolaulu Kotka kaupunginkirjasto, 8.10.

 

• Kahvikonsertti, Kellokallion Palvelukeskus, Hamina 9.10.

 

• Konsertti Aurinkolaulu Hamina Kaupunginkirjasto, 9.10.

 

• Konsertti Joulumietelmiä Kajaanin kirkko 9.12. tilaaja Kainuun Osuuspankki

 

Panleino-duo;

 

• Paltamon Kunnanvaltuuston 100 v- juhla 20.1.

 

• Konsertti Aurinkolaulu Vaala Säräisniemen koulu 3.2.

 

• Koulukonsertit (2kpl) 25.4. Paltamon Korpitien koulu, 0-6 lk sekä yläaste-lukio

 

• Osuuspankkien johtajien virkistyspäivät, konsertti Paltaniemellä 3.8.

 

• Tilauskonsertti Kainuun opistolla 20.9.Sairaanhoitajien luokkakokous

 

• Kylätapahtuma Vaarankylä 12.10.

 

• Leino -konsertti kansainväliselle Leader-ryhmälle Kivesvaaralla 28.10.

 

Panleinolle myönnettiin v. 2013 Paltamon kunnan Kulttuuripalkinto tunnustuksena Eino

 

Leinon runouden tunnetuksi tekemisestä.

5.4. Esitelmät ja puheenvuorot

Puheenjohtaja on kertonut Eino Leinon elämästä Leino –talolla ja eri tilaisuuksissa:

8.5. Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijoille

10.5. Kainuun rehtoreille

4.7. Leino –näyttelyn avaustilaisuus Vaasan kirjastossa

13.9. Jyväskylän emeritus rehtoreita

Lisäksi talolla on käynyt lukuisia pienryhmiä, joille on esitelty talon historiaa ja Elias Lönnrotin ja Eino Leinon elämää.

6. Eino Leino –talo

Eino Leino –taloa hoitaa  talotoimikunta (2+2 jäsentä), johon ovat kuuluneet Esko Piippo, Terttu Kvist, Lasse Lyytikäinen ja Simo Soininen. Talotoimikuntaan on kuulunut myös Eino Leino –talon kehittämisprojektin projektipäällikkö 30.4. saakka. Talolla on oma budjetti ja toimintasuunnitelma.

Lönnrot- ja Leino –seura ovat maksaneet pankkivelkaa, joka aiheutui, kun seurat ostivat  Eino Leino –talolla olevan Kapsakan irtaimen omaisuuden sekä Lystinurmi –ladon.

Eino Leino –talon matkailullinen ja kulttuurinen kehittämisprojekti, joka  käynnistyi 1.5.2011, päättyi huhtikuun lopussa 2013.  Projektipäällikönä toimi Saara Uusiheimala-Huttunen. Projektilla oli oma kehittämissuunnitelma, jonka toteutumista valvoi ohjausryhmä. Projektin loppuvaiheessa tehtiin talolle strategia sekä uudistettiin talon pysyväisnäyttelyt. Uutena talolle tuli Elias Lönnrot-näyttely ja Eino Leino-näyttely uudistettiin.  

Taloon tehtiin palotarkastus.

Leino –seura haki talolle Leader-rahoitteisen projektin, jolla rakennettiin talon yhteyteen kesäteatterinäyttämö, uusittiin keittiön kalustus ja koneistus, rakennettiin jätekatos ja  hankittiin moottorisaha.

Teatteritoimintaa varten perustettiin Paltaniemen teatteri. Teatteritoimintaan haettiin pitkin kevättalvea näyttelijöitä. Ohjaaja Anne Ballini teki käsikirjoituksen Eino Leinon pienoisromaanista Kivesjärveläiset ja ohjasi myös näytelmän.  Taiteilija Leo Karsikas suunnitteli näyttämön, käsiohjelman ja näytelmän julisteen. Näytelmää harjoiteltiin Keskuskoululla ja keväällä ja alkukesästä Eino Leino –talolla. Kivesjärveläisten ensi-ilta pidettiin tiistaina 25.6. Teatteri antoi 12 näytöstä, joissa kävi noin 1300 katsojaa. Esitys sai hyvän palautteen. Teatterikahviota ja lipunmyyntiä hoidettiin talkoolaisten toimesta. Teatterilaisten teatterikurssi järjestettiin 23.-24.11. Koutaniemen Rantalassa. Vuoden 2014 esitettäväksi näytelmäksi valittiin Nummisuutarit. Nummisuutarien kirjoittamisesta tulee kuluneeksi 150 vuotta ja Aleksis Kiven syntymästä 180 vuotta.

Talon varasto- ja toimintatilojen parantamiseksi suunniteltiin tontille lisärakennusta, jolle haettiin Leader-tukea. Rahastokauden päättymisen vuoksi avustusrahoja ei saatu ja hanke arvioitiin liian kalliiksi, jonka vuoksi hankkeesta luovuttiin ja hakemus vedettiin takaisin.

Talon ylläpidon hyväksi on tehty johtokuntien jäsenten toimesta huomattavan paljon talkootyötä.

Talon kesäaikaiseen aukioloon palkattiin palkkatuella neljä työntekijää, joista yksi oli ulkotöissä ja kolme hoiti kahvilaa. Lisäksi osan kesää talolla toimi koululainen koululaissetelillä ja töiden järjestelijä osittaisella palkkatuella. Talo oli auki matkailijoille 10.6.-18.8. välisenä aikana.  Työnantajana on toiminut Eino Leino –seura ry. Taloa on vuokrattu perhejuhliin ja erilaisiin tilaisuuksiin. Talviaikainen vuokraustoiminta on vähentynyt kilpailutilanteen muuttumisen myötä.

Talo osallistui Helsingissä pidetyille matkamessuille 18.-20.1.2013 yhteistyössä kaupungin ja Oulujärven jättiläisten kanssa. Samoin osallistuttiin Oulussa pidetyille Seniorimessuille.

Talon toiminnan kautta on järjestetty erilaisia tilaisuuksia, mm.:

- Lönnrotin lenkki 18.5.2013 yhteistyössä Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa.

- Jouluseimi –näyttely joulukuusta tammikuun alkuun  yhteistyössä ammattiopiston kanssa.

- Joulumyyjäiset kyläyhdistyksen, Minella-puodin ja Lanterin puodin kanssa 14.-15.12.2011..

Kesä-elokuussa talolla järjestettiin talon aukioloaikana järjestettiin kolme kuvataidenäyttelyä: Liisa Linkolan, Maija Keräsen ja Maija Vanhatapion näyttelyt.

Kolmannet Paltaniemi –päivät ja Eino Leino –talon kirjapäivät pidettiin 12.-14.7.2013. Talon/Eino Leino -seuran kautta hoidettiin tapahtuman yhteisvalmistelut, tapahtuman avaus ja musiikkiesitykset ja tapahtuman tiedottaminen. Eino Leino –talolla pidetyissä Eino Leino –talon kirjapäivissä vieraili tutkija Hannu Romppainen kertoen äskettäin valmistuneesta Paltamon historiasta. Kirjailijat Kai Linnilä ja Esko Piippo keskustelivat diakuvien avulla Vanhasta Paltaniemestä (ilmestyi joulukuussa). Tohtori Tuulikki Kurki valotti väitöskirjansa pohjalta kirjailija Heikki Meriläisen elämää Antti Lönnbohmin mittamiehenä, kirjailijana ja kansanperinteen kerääjänä. Toisena kirjapäivänä Tarja Kerttula ja Lilli Kaakinen keskustelivat Lilli Kaakisen kirjasta Yli 7 elefanttia.  Tuomas Kaakisen Nocturne-kirjan esittelyssä Esko Piippo haastatteli valokuvaaja Kaakista valokuvien ja Eino Leino runojen yhteydestä. Syksyllä 2013 ilmestyneestä kirjasta Seuraneiti kirjailija Kaari Utrio kertoi sen sisällöstä sekä samalla historiallisen romaanin kirjoittamisesta. Toimittaja. kirjailija ja Saima Harmaja –seuran puheenjohtaja Päivi Istala valotti Saima Harmajaa runoilijana, kun tuli kuluneeksi 100 vuotta Saiman syntymästä. Kainuun kirjailijoiden valitseman Vuoden 2013 kirjan Raaka tie Raatteeseen sisällön esitteli kirjailija Teemu Keskisarja. Kolmantena kirjapäivänä Kainuun kirjailijat esittelivät vuoden aikana ilmestynyttä kainuulaista kirjallisuutta. Paltaniemen sunnuntain sanajumalanpalveluksessa saarnannut kirjailija, pastori Antti Kylliäinen puhui Ihmisen ja työelämän hyveistä. Sunnuntain iltapäivään kuului Kaisa Jaakkolan puheenvuoro Energiseen elämään (Hormonitasapaino) ja Sirkka Santapukin alustus aiheesta Oivalla yhteys terveyden, ihmissuhteiden ja toimintakyvyn välillä (Yhteys). Paltaniemi–päivien musiikillisesta annista vastasi Panleino, Duo Armando, Duo Ruhje, Kirppu & Härkä ja Anna Fält. Kynämatkat järjesti tapahtuman aikana runokisailua. Eino Leino –talon pihapiirissä myytiin myös vanhoja kirjoja ja mansikoita.  

Kesällä valmistettiin talolle lammasaita. Talo toteuttaa viisivuotista Maisemat ruotuun-hanketta, joka on tehty Ely-keskuksen kanssa. Lampaiden avulla hoidetaan vesakoituvaa ranta-aluetta avarampaan kuntoon. Lampaat on vuokrattu Anni Huuskolta Vuolijoelta.

8. Muu toiminta

Tuotemyynti

Vuoden aikana Seura myi toimintansa rahoittamiseksi:

*Leino-paitoja

*Eino Leino ja Oulujärvi

*julisteita

*postikortteja

*kirjamerkkejä ja exlibriksiä

*Leino-kuvalla somistettuja kasseja

*Leino-aiheisilla kuvilla painettuja tulitikkuja 

*Matti Koskelan tekemää Paltaniemi–korttia

*Esko Piipon kirjoittamia kirjoja ”Tarinoita Eino Leinosta”, ”Kirjaton Eino Leino” ja ”Keinu, keinu Eino Leino”, joka tällä hetkellä on loppuunmyyty.

Seuran Leino-teosten kokoelmaa on kartutettu Eino Leino –talolle sekä seuran arkistoon että myyntiin.  Seuran Leinoa koskevaa kirjallisuutta on pidetty kirjanäyttelynä Leino –talolla.  Kesällä seuran tuotteita myytiin Eino Leino –talolla. Myynnissä oli Seuran tuotteiden lisäksi antikvariaattikirjallisuutta, jonka hankinnasta puheenjohtaja on huolehtinut. 

9. Tilaisuudet ja edustamiset

Puheenjohtaja osallistui Suomen kirjailijanimikkoseurojen vuosikokoukseen Hattulassa 3.2.2012. Puheenjohtaja osallistui myös Jyväskylän (31.3.-1.4.), Tampereen kirja- ja matkailumessuille 14.-15.4, Turun kirjamessuille 7.10.ja  Helsingin kirjamessuille (29.-30.10.). Yhteistyössä Elias Lönnrot –seuran ja Ilmari Kianto –seuran kanssa osallistuttiin Oulun yleismessujen yhteydessä pidetyille Oulun kirjamessuille  (16.-20.8.). Seura oli myöskin mukana Kirjailijanimikkoseurojen yhteisellä osastolla muiden nimikkoseurojen kanssa Helsingin kirjamessuilla 25.-28.10.2012. .

Keväällä pidettiin Eino Leino –talolla talon ja ympäristön siistimistalkoot yhdessä Lönnrot –seuran kanssa. Syksyllä talkoita ei järjestetty, koska lehdet pysyi puissa myöhäiseen ajankohtaan saakka.

 

10. Nettisivut

Seuran nettisivut on uudistettu ja sivuja päivitetty. Sivut ovat laajentuneet. Sivuille on lisätty valokuvia. Uusilla sivuilla on jäsensivut, johtokunnan sivut ja yleiset Leino –tietoutta koskevat sivut.  Netin välityksellä Seuralle on tehty tiedusteluja Leinon runoudesta ja ilmoittauduttu myös jäseneksi. Netin kautta tulleisiin kyselyihin on vastannut puheenjohtaja. Netin kautta on myyty myös tuotteita. Seuran www-sivujen uudistamisen jälkeen päivittäinen kävijämäärä on noussut 500-800 kävijään (klikkauksia eri sivuille). Suosituimmat sivut ovat Leinon runoutta koskevat sivut.

11. Jäsenyydet

Seura liittyi matkailijayhdistys Oulujärven jättiläisten jäseneksi. Seuran puheenjohtaja Esko Piippo toimii matkailijayhdistys Oulujärven jättiläisten puheenjohtajana. Seura on Kajaanin kaupunkikeskustayhdistys ry:n jäsen.  Seura on valtakunnallisen Suomen Kirjailijoiden Nimikkoseura ry:n (Nimikot) jäsen. Seuran puheenjohtaja Esko Piippo on toiminut Nimikkoseuran varapuheenjohtajana. Seura on käyttänyt Kirjailijanimikkoseuran www-sivuja tiedottamiseen. Seura on myös Kajaanin museo- ja kotiseutuyhdistyksen jäsen. Seura liittyi valtakunnallisen Kotiseutuliiton jäseneksi.

Hyväksytty seuran johtokunnassa 20.3.2014

Hyväksytty seuran vuosikokouksessa  6.4.2014