Seuran toimintakertomus 2006

KAINUUN EINO LEINO -SEURA RY

Vuoden 2006 toimintakertomus

1. Yleistä

Kulunut vuosi oli Seuran 32. toimintavuosi. Seura teki tunnetuksi kirjailija Eino Leinoa, hänen tuotantoaan ja elämäntyötään. Tätä seuran työtä on tehty Runoviikolla, kokouksissa, Leino-talolla, erilaisissa kulttuuritapahtumissa Kajaanissa, lehdistön välityksellä, seuran kotisivujen avulla ja myymällä kulttuurituotteita sekä tukemalla Eino Leino -talon toimintaa Paltaniemellä.

2. Jäsenistö

Seuran jäsenmäärä oli vuoden 2006 lopussa xxx jäsentä.

3. Talous

Seuran talous käy ilmi erillisestä tuloslaskelmasta ja taseesta.

4. Hallinto

4.1. Johtokunta

Seuran johtokuntaan ovat kuuluneet: puheenjohtaja Esko Piippo, varapuheenjohtaja Heljä Tervo, sihteeri Aarno von Bell, rahastonhoitaja Kaija Marin sekä muut jäsenet Paavo Blomqvist, Toini Blomqvist, Petra Ebeling, Anja Hongisto, Teija Mattila, Paavo Pentikäinen, Heljä Tervo, Pirjo-Leena Koistinen, Terttu Kvist, Juha Vartiainen ja Simo Soininen.

Johtokunta kokoontui vuoden aikana seitsemän (6) kertaa: 26.2., 11.4., 7.6., 9.9., 30.10. ja 17.12.

Toimintavuoden alussa Seuran johtokunta järjestäytyi työryhmiin, joille annettiin vuoden 2006 toimintasuunnitelmassa mainittujen tehtävien hoitamisvastuu.

4.2. Yleiset kokoukset

Seuran vuosikokous pidettiin la 22.4.200. Kajaanin kaupunginkirjaston Kalevala-salissa, jossa oli läsnä 17 jäsentä. Kokouksessa vahvistettiin vuoden 2005 tilinpäätös ja myönnettiin johtokunnalle vastuuvapaus sekä hyväksyttiin edellisen vuoden toimintakertomus. Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Paavo Pentikäinen ja sihteerinä Simo S. Soininen. Ennen kokousta pidettiin Kajaanin kaupunginkirjaston – Kainuun Maakuntakirjaston kanssa yhteistyössä avoin luentotilaisuus, jossa FT Tellervo Krogerus Suomen Kirjallisuuden Seurasta piti esitelmän Eino Leinon vanhimmasta veljestä teemalla ”Menestystarinoiden takaa. O.A.F. Lönnbohmin syntymästä 150 vuotta”. Luentotilaisuuden jälkeen – ennen kokousta – Seura tarjosi osallistujille kahvit. Kirjasto järjesti SKS:n juhlavuoden kunniaksi pienimuotoisen näyttelyn. 

Seuran syyskokous pidettiin Kajaanin kaupunginteatterin lämpiössä. Kokousosallistujille Seuran kulttuuriantina tarjottiin Ilmari Kiannon kirjoittama näytelmä Punainen viiva kaupunginteatterin tulkitsemana. Syyskokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma, talousarvio ja valittiin seuran johtokunta.

Seuran puheenjohtajaksi vuodelle 2007 valittiin edelleen Esko Piippo ja hallituksen muiksi jäseniksi Aarno von Bell, Paavo Blomqvist, Toini Blomqvist, Anja Hongisto, Teija Mattila, Kaija Marin, Petra Ebeling, Paavo Pentikäinen, Terttu Kvist, Juha Vartiainen ja Pirjo-Leena Koistinen,  Heljä Tervo ja Simo Soininen. Tilintarkastajiksi valittiin Rauli Johansson ja Markku Ruuskanen sekä varatilintarkastajiksi Jouko Siivola ja Sakari Virtanen. Myöhemmässä kokouksessa Seuran johtokunta valitsi Seuran varapuheenjohtajaksi Heljä Tervon, sihteeriksi Aarno von Bellin ja taloudenhoitajaksi Kaija Marinin.

Seuraavan vuoden jäsenmaksuksi päätettiin kymmenen (10) euroa.

5. Tilaisuudet

Vuoden 2005 aikana järjestettiin seuraavat tilaisuudet: Vuosikokouksen yhteydessä seura tarjosi jäsenilleen kokouksen yhteydessä nukketeatteriesityksen taidetalolla sekä syyskokouksen yhteydessä teatteriesityksen Kuolleista herännyt.

Aina-yhtyeen esiintyminen Eino Leino -iltamissa mahdollisti Aina-yhtyeen konsertin järjestämisen Leino-talolla.

6.7. järjestettiin perinteiset Eino Leino -iltamat Kaukametsän salissa yhtenä Runoviikon tilaisuutena. Tilaisuus oli lähes loppuunmyyty. Iltamien järjestämisestä tehtiin sopimus Runoviikon kanssa.  Iltamien ennakkomarkkinointina oli lyhyt maininta Runoviikon ohjelmalehtisessä. Lisäksi iltamista tehtiin juliste ja markkinoivia juttuja paikallislehtiin.

Iltamien ohjelma oli seuraava: Texas Roses aloitti iltamat solistina Pirjo Suvilehto, joka samana päivänä julkaisi runokokoelmansa. Yhteistyön ansiosta Veikko Sinisalon stipendirahaston kanssa veteraanilausujana esiintyi Anna-Liisa Alanko, joka esitti Leinon satiirisia runoja. Häntä haastatteli Iiro Kajaus. Leinon ja Onervan suhteesta tanssijat Tanja Kuisma ja Thomas Freundlich esittivät tanssikatkelmia ja runoja. Illan Leino-puheen piti kirjailija Tuula-Liina Varis teemasta "Eino Leino Pentti Saarikosken peilissä".  Iltamissa esiintyivät myös uusi runoprinssi Janne Moilanen ja runoprinsessa Jenna Keinänen. Yksilaulua esitti Minna Tuhkala säestäen samalla itse. Illan poliittisena lausujana esiintyi paikallinen kansanedustaja Anne Huotari, joka esitti mm. omia runojaan ja Iiro Kajauksen haastattelussa tilitti suhdettaan runouteen. Hannu Taanila luonnehti Leinoa pakinoitsijana ja luki yhden Leinon pakinoista. Illan päätti suomalais-hollantilainen Aina-yhtye solistinaan Pauliina May, joka esitti yhtyeen pianistin Izak Boomin Leino runoihin tehtyjä sävellyksiä. Yhtyeessä esiintyi myös trumpetisti Sybren van Doesum ja ja kontrabasisti Mikko Karjalainen.  Iltamien juontajaäänenä toimi johtokunnan jäsen Juha Vartiainen. Lavastuksena oli koivuja taustanaan Oulujärvi-maisema. Ennen iltamien alkua ja väliajalla Kaukametsän aulassa myytiin Seuran Leino-tuotteita.

Iltamien päätteeksi Seura järjesti esiintyjille ja yhteistyökumppaneille iltapalan Eino Leino -talolla, joka päättyi illan esiintyjien musiikkiesityksiin Leino-talon salissa.

Johtokunta arvioi iltamien onnistuneen hyvin yleisömäärältään ja ohjelmaltaan, joskin iltamat venyivät liian pitkiksi. Esiintyjiltä saatiin myönteistä palautetta.

Iltamien taloudellinen tulos oli positiivinen, joka ilmenee erikseen tilinpäätöksessä.

6. Muu toiminta

Vuoden aikana Seura myi toimintansa rahoittamiseksi edelleen Leino-paitoja, Eino Leino ja Oulujärvi ja Leinon Kuinka minusta tuli runoilija -julkaisuja,  julisteita, postikortteja ja  Maan päälle taivas takokaamme -videota, kirjamerkkejä ja exlibriksiä. Uutena tuotteena aloitettiin Leino-kuvalla somistettujen kassien myynti.  Seuran Leino-teosten kokoelmaa on kartutettu Eino Leino -talolle sekä seuran arkistoon että myyntiin.

Seuran johtokunta esitti Seuran puheenjohtajaa Esko Piippoa valittavaksi Kajaanin kulttuurineuvoston jäseneksi.

Seura osallistui yhteistyössä Elias Lönnrot -seuran kanssa Mahdollisuuksien tori -tapahtumaan.

Puheenjohtaja kävi esittelemässä Seuran toimintaa Oulun yliopiston kulttuurituottajien kurssilla 19.2.-05.

Seuran hallitus käsitteli kaupungin pyrkimyksiä myydä Paltaniemellä sijaitseva Seuran rakentama Eino Leino  -talo. Seura pyrki vaikuttamaan siihen, että kaupungin ja yrittäjän kesken solmittaisiin viisivuotinen vuokrasopimus. Kaupungille lähetettiin asiaa koskeva kirjelmä.

Seuran johtokunta onnitteli Seuran sihteeriä Aarno von Belliä hänen saatuaan kunnallisneuvoksen arvonimen.

Puheenjohtaja esitteli toukokuussa Seuran toimintaa virolaisille ja italialaisille matkailualan edustajille.

Vieraanvaraisuutta osoitettiin mm. Runoviikon taiteelliselle johtajalle ja Runoviikon aktiivisille avustajille sekä Aina -yhtyeelle. Seuran johtokunta vieraili johtokunnan jäsenen Anja Hongiston kesäpaikalla Sotkamossa juhlimassa hänen merkkipäiväänsä.

Seura myönsi runokirjastipendin lyseon oppilaalle Anna Kärjelle.

Seuran Leinoa koskevaa kirjallisuutta on lainattu kirjanäyttelyksi Eino Leino -talolle Kirsi Kilpeläiselle. Seura edisti hanketta, jolla Eino Leino -talolle Päivälehti-museosta lainattu "Eino Leino sanomalehtimiehenä" näyttelymateriaali saatiin Kajaaniin.

Seuran puheenjohtaja julkaisi paikallislehdessä artikkeleita mm. Hövelön historiasta, Eino Leino alkeiskoululaisena Kajaanissa,  Kun Eino Leino seminaarin rehtoria pöllytti, Eino Leino  - suomalaisen kesäteatterin edelläkävijä, Leinon ylioppilaskesä 110 vuotta sitten ja Leinon lentokirjanen Laukon lakosta.

Leino-seuran nettisivuja täydennettiin. Sivut jakautuvat kahteen osaan: seuran toimintaan sekä Eino Leinoa koskevaan tietoon. Netin välityksellä enimmäkseen tehtiin tiedusteluja Leinon runoudesta ja runouden käännöksistä. Näihin kyselyihin on vastannut puheenjohtaja.

Seura on Kajaanin kaupunkikeskustayhdistys ry.:n jäsenen.

Seura on valtakunnallisen Suomen Kirjailijoiden Nimikkoseura ry:n (Nimikot) jäsen. Seuran edustajana vuosikokouksessa oli puheenjohtaja Esko Piippo, joka valittiin edelleen yhdistyksen hallitukseen. Nimikkoseuran jäsenenä Seura osallistui mm. Helsingin Kirjamessuille 27.-29.10.2005.