Seuran toimintakertomus 2008

KAINUUN EINO LEINO -SEURA RY

Vuoden 2008 toimintakertomus

1. Yleistä

Kulunut vuosi oli Seuran 34. toimintavuosi. Seura teki tunnetuksi kirjailija Eino Leinoa, hänen tuotantoaan ja elämäntyötään. Tätä seuran työtä on tehty Runoviikolla, kokouksissa, Leino-talolla, erilaisissa kulttuuritapahtumissa Kajaanissa, kirjamessuilla, lehdistön välityksellä, seuran kotisivujen avulla ja myymällä kulttuurituotteita sekä tukemalla Eino Leino -talon toimintaa Paltaniemellä.

2. Jäsenistö

Seuran jäsenmäärä oli vuoden 2008 lopussa 132 jäsentä, joista 8 oli kunniajäseniä. Seuraan liittyi 7 uutta jäsentä. Maksaneita jäseniä oli 116 jäsentä. Johtokunta poistaa 2 vuotta jäsenmaksunsa maksamatta jättäneet jäsenpostituslistaltaan. 

3. Talous

Seuran talous käy ilmi erillisestä tuloslaskelmasta ja taseesta. Seuralla oli tilivuonna käytössään vuonna 2007 myönnetystä Kainuun kulttuurirahaston 4000 € apurahasta Eino Leino –runokoulun käynnistämiseen. Seura sai Kordelinin säätiöltä Leinon 130-vuotisjuhlavuoden runokahviloiden ja seminaarin järjestämiseen 3000 €.  Lisäksi Seura sai toimintavuonna Kainuun kulttuurirahastolta 1400 € avustusta Suomen Kirjailijanimikkoseurojen tapaamisen järjestämiseen Leinon juhlavuoden kunniaksi.

4. Hallinto

4.1. Johtokunta

Seuran johtokuntaan ovat kuuluneet: puheenjohtaja Esko Piippo, varapuheenjohtaja Heljä Tervo, sihteeri Aarno von Bell, rahastonhoitaja Kaija Marin sekä muut jäsenet Paavo Blomqvist, Toini Blomqvist, Petra Ebeling, Anja Hongisto, Paavo Pentikäinen, Soili Luukkonen, Pirjo-Leena Koistinen, Terttu Kvist, Juha Vartiainen ja Simo Soininen.

Johtokunta kokoontui vuoden aikana kahdeksan (8) kertaa: 16.12.-07,  25.2., 16.3., 43.4., 20.5., 16.6.,18.8.,1.10. ja (14.12. uusi johtokunta)

Toimintavuoden alussa Seuran johtokunta järjestäytyi työryhmiin, joille annettiin vuoden 2008 toimintasuunnitelmassa mainittujen tehtävien valmistelu- ja hoitamisvastuuta. Seuran johtokunnan jäsenet ovat jakaneet työtehtäviä vuoden aikana, joten on voitu selvitä poikkeuksellisen aktiivisesta toimintavuodesta.

4.2. Yleiset kokoukset

Seuran vuosikokous pidettiin la 19.4.2008 Kajaanin kaupunginkirjaston Kalevala-salissa, jossa oli läsnä 15 jäsentä. Kokouksessa vahvistettiin vuoden 2007 tilinpäätös ja myönnettiin johtokunnalle vastuuvapaus sekä hyväksyttiin edellisen vuoden toimintakertomus. Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi kouluneuvos Maila Rättyä ja sihteerinä Aarno von Bell. Ennen kokousta pidettiin Kajaanin kaupunginkirjaston – Kainuun Maakuntakirjaston kanssa yhteistyössä avoin luentotilaisuus, jossa toimittaja Päivi Istala puhui aiheesta ”Runoilija Eino Leino – Mustosten sukua”.  Luentotilaisuuden jälkeen – ennen kokousta – Seura tarjosi osallistujille kahvit. Tilaisuuteen osallistui mm. Mustosen suvun jäseniä, matkailuoppaita ja Leino –seuran jäseniä.    

Seuran syyskokous pidettiin Kajaanin kaupunginteatterin pienen näyttämön lämpiössä Eikan päivää edeltävänä päivänä (16.10). Läsnä oli 21 jäsentä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Lasse Lyytikäinen ja sihteerinä Aarno von Bell. Syyskokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma, talousarvio ja valittiin seuran johtokunta. Syyskokouksen yhteydessä ojennettiin sanataideopettaja Teija Rääpysjärvelle Kainuun Eino -seuran stipendi työstä sanataiteen hyväksi; sanataiteen opetuksesta, opettajaksi opiskelevien sanataideohjauksesta ja sanataiteen opetuksen edistämisestä. Seuran johtokunnan jäsenelle Toini Blomqvistille ojennettiin runokoru ”Tarinoita Eino Leinosta” – kirjan mestarillisesta myynnistä. 

Eikan päivän tilaisuuksina Kainuun Musiikkiopisto järjesti 16.10 Kouta -salissa Minna Tuhkala - Kärpän (laulu) ja Heljä Tervon (säestys) konsertin. Samana päivänä Kajaanin kaupunginteatteri järjesti Mummoni ja lasten valtakunta teatteriensi-illan. Eino Leino –seura kustansi vuosikokousosallistujille pääsyliput molempiin tilaisuuksiin. Varsinaisena Eikan päivänä Seura järjesti Palaniemellä Eino Leino –talolla Amanita –kustantamon julkaiseman ja Oiva Turpeisen kirjoittaman Andreas Lönnbohm – maanmittari ja runoilijoiden isä –kirjan julkistamistilaisuuden, joka oli yleisölle avoin. Tilaisuudessa esiintyivät Vesa Hyyryläinen (laulu) ja Heljä Tervo (säestys).  Tilaisuudessa kirjaa esittelivät kustantajan edustaja Kai Linnilä ja kirjailija Oiva Turpeinen. Seura järjesti tilaisuuksille yhteistoiminnassa Kainuun Sanomien mainokset. Lisäksi Seura järjesti kirjan tekijöille tiedotustilaisuuden, johon oli kutsuttu tiedotusvälineiden edustajia.

Seuran puheenjohtajaksi vuodelle 2009 valittiin edelleen Esko Piippo ja hallituksen muiksi jäseniksi Aarno von Bell, Paavo Blomqvist, Toini Blomqvist, Anja Hongisto, Kaija Marin, Petra Ebeling, Terttu Kvist, Pirjo-Leena Koistinen, Heljä Tervo, Simo Soininen ja Soili Luukkonen, Erkki Juntunen (uusi) ja Vesa Hyyryläinen (uusi). Johtokunnasta erosivat  Juha Vartiainen ja Paavo Pentikäinen. Tilintarkastajiksi valittiin Rauli Johansson ja Markku Ruuskanen sekä varatilintarkastajiksi Jouko Siivola ja Sakari Virtanen. Myöhemmässä kokouksessa Seuran johtokunta valitsi Seuran varapuheenjohtajaksi Heljä Tervon, sihteeriksi Aarno von Bellin ja taloudenhoitajaksi Kaija Marinin.

Seuraavan vuoden jäsenmaksu päätettiin 15 euroa. Yhteisöjäsenmaksuksi määrättiin 50 euroa.

5. Tilaisuudet

Vuoden 2008 aikana Seura oli mukana seuraavien tilaisuuksien järjestämisessä, avustamisessa tai järjesti ne itse:

Seura johtokunnan jäseniä vieraili Puolangalla Kainuun Isa Asp –seuran vieraana 3.2.2008 Puolangalla Isan päivän merkeissä.

Seura järjesti Eino Leinon 130 –vuotisjuhlavuoteen liittyen:

Kaukametsä –opiston kanssa avoimia luentotilaisuuksia:

  • 23.1. yleisöluento: Eino Leinon lapsuus ja lapsuusympäristö (Esko Piippo)
  • 13.2. yleisöluento: Kainuulainen Eino Leino (Leenakaisa Sonny)
  • 19.3. yleisöluento: Eino Leino ja hänen taiteilijaystävänsä (Esko Piippo)
  • 9.4. yleisöluento: Eino Leino ja Viro (Esko Piippo)
  •  

Vuosikokouksen yhteydessä seura tarjosi yleisölle ja jäsenilleen kokouksen yhteydessä toimittaja Päivi Istalan esitelmän Mustosten suvusta yhteistyössä Kajaanin kirjaston – Kainuun Maakuntakirjaston kanssa.

Eino Leino –seuran aloitteesta toukokuussa (18.5) pidettiin Eino Leinon laulurunoihin perustuva kajaanilaisten kuorojen yhteinen Leino –konsertti ”Näin unta kesästä..” Kaukametsässä. Kuorotapahtumassa konsertoi Mieslaulajat, Kaukametsän kamarikuoro ja Nais-Girls. Eino Leino –seuran puolesta koordinoi kuorotapahtumaa varapuheenjohtaja Heljä Tervo. Seura hoiti yhteistä tiedottamista ja mainostamista yhteistyössä Kainuun Sanomien kanssa. Tilaisuuden juontajina toimivat Kirsi Kilpeläinen ja Esko Piippo. Seura möi omia tuotteitaan tapahtuman yhteydessä.

Seura keskitti Eino Leinon 130 –vuotistapahtumia Runoviikolle. Heinäkuuksi järjestettiin Kajaanin kirjaston näyttelytilaan taiteilija Tuomo Lukkarin Helkavirsinäyttely. Avajaiset järjestettiin 1.7. Seuran puheenjohtaja Esko Piippo avasi näyttelyn. Avajaisissa soitti pianoa Sauli Zinovjev, Helkavirsiä lausui Iiro Kajas ja Tuomo Lukkari esitteli näyttelyn taideteoksia. Seura hoiti avajaisten tarjoilun.

Seura osallistui yhteistyössä kustannusosakeyhtiö Edicon kanssa seuran puheenjohtajan Esko Piipon kirjoittaman kirjan ”Tarinoita Eino Leinosta” kustantamiseen ostamalla myyntiin tietyn määrän kirjoja. Kirjan julkistamistilaisuus pidettiin Runoviikon avajaispäivänä 2.7. Kustantajan puheenvuoron käytti kirjailija Hannu Hirvikoski, Runoviikon johtaja Kirsi Sinisalo tervehti tilaisuutta Leinon runolla ja Esko Piippo esitteli kirjan.

Seura järjesti Runoviikolla 5.7. juhlavuoden merkeissä Laulurunoseminaarin ”Runosta lauluksi”, jossa Heikki Salo opasti runontekijöitä laulujen laatimiseen ja muokkaamiseen. Seminaariin osallistui 21 lauluntekijää. Seminaarin järjestämistä tuki Kordelin säätiö.

Leinon syntymäpäivänä järjestettiin Klassikot –seminaari. Seminaarissa professori Teivas Oksala alusti aiheesta ”Eino Leino Roomassa 100 vuotta sitten”. Professori, Bibliofiilien Seuran puheenjohtaja Jukka Sarjala puhui aiheesta ”Suomalaiset klassikkokirjat – elävää perinnettä vai unohdettua menneisyyttä?” ja Suomen kirjailijanimikkoseurojen puheenjohtaja Matti Nummenpää aiheesta ”Kirjailijanimikkoseurojen toiminta – työtä sukupolvien yli”. Seminaariin osallistui noin 50 ihmistä.

Leinon juhlavuoden merkeissä Kainuun Eino Leino –seura toimi Kirjailijanimikkoseurojen yhteistapaamisen järjestelijänä. Seuran edustajille järjestettiin Neiti Kesäheinä –retki Paltaniemelle lauantai-iltana. Oppaana toimi Kirsi Kilpeläinen. Kirjailijanimikkoseurojen edustajat osallistuivat myös Eino Leino –iltamiin Seuran kutsusta sekä olivat mukana Iltamien karonkassa. Iltamien jälkeisenä päivänä ohjelmaan kuului maakuntaretki Ilmari Kiannon Turjanlinnaan. Suomen Kirjailijanimikkoseurat pitivät johtokunnan kokouksensa tapahtuman yhteydessä. Tapahtumaan osallistui edustajia kahdestakymmenestä yhdestä Kirjailijanimikkoseurasta. Kainuun kulttuurirahasto myönsi 1400 € Kirjailijanimikkoseurojen tapaamisen järjestelyihin.  

Runoviikon Eino Leino iltamat olivat Leino -juhlavuoden päätapahtuma. Iltamat avasi Seuran puheenjohtaja Esko Piippo toivottaen vieraat tervetulleeksi. Runoviikon ohjelmaesiintyjistä iltamissa esiintyi Kai Olander (huilu), Leif Karlson (luuttu) ja Suvi Olavinen, (lausunta ja laulu). He esittivät Runoviikon runoilijan Lassi Nummen runoutta. Iltamien lopuksi Toni Edelmann esitti uusia Leino –sävellyksiään. Lausuntaa esitti näyttelijä Matti Ristinen esittäen Helkavirsiä (Kouta, Tumma). Lausuntaa esitti myös Veikko Sinisalon rahaston lausuntakilpailun voittaja Tuukka Vasama. Kaukametsän Kamarikuoro esitti Juha Mikkosen johdolla Leinon runoihin tehtyjä kuorolaulusovituksia. Poliittisena lausujana vieraili Vasemmistoliiton kansanedustaja Minna Sirnö, joka tervehti iltamaväkeä laulaen. Kajaanin Tanssiteatteri esitti Minna Palokankaan koreografian Eino Leinon runosta Lapin kesä. Iltamien Eino Leino –puheen piti professori Teivas Oksala puhuen Eino Leinon mestariteoksista. .

Lavastuksena iltamissa oli koivuja taustanaan Oulujärvi-maisema. Ennen iltamien alkua ja väliajalla Kaukametsän aulassa myytiin kirjailijan omistuskirjoituksin ”Tarinoita Eino Leinosta” –kirjaa sekä Eino Leino seuran Leino-tuotteita.

Iltamien päätteeksi Seura järjesti esiintyjille ja yhteistyökumppaneille iltapalan Eino Leino -talolla, joka päättyi illan esiintyjien improvisoituihin lausunta- ja musiikkiesityksiin Leino-talon salissa. Karonkassa oli mukana myös Aina –yhtyeen jäseniä, jotka olivat pitäneet konsertin kirkossa Runon ja suven päivänä. 

Johtokunta arvioi elokuussa iltamia ja totesi ne erittäin hyvin onnistuneeksi. Myös iltamista tullut palaute oli myönteistä.

Iltamien taloudellinen tulos oli positiivinen, joka ilmenee erikseen tilinpäätöksessä.

Runoviikon ajaksi järjestettiin Elias Lönnrot –seuran kanssa myyntipöytä, josta myytiin seurojen tuotteita. Myynnistä huolehti vuorollaan seurojen talkoolaiset.

Syksyllä järjestettiin Ilmari Kianto –seuran kanssa kaksi ”Eikan eväät – Ikin illalliset” –tilaisuutta. Suomussalmella tilaisuus pidettiin 23.8.. Tilaisuudessa Erkki Romppainen puhui Kiannon uusintapainoksen saaneesta teoksesta Pyhä viha. Kajaanin tilaisuudessa samasta kirjasta puhui Kyllikki Suopelto. Molemmissa tilaisuuksissa Esko Piippo puhui Eino Leinosta sanoin ja diakuvin. Kajaanin tilaisuus pidettiin Aleksis Kiven päivänä 10.10.-09 Karolineburgissa. Kajaanin tilaisuudessa esiintyi Heljä Tervo (säestys), Vesa Hyyryläinen (laulu) ja Minna Tuhkala - Kärppä (laulu) esittäen Leinon runoihin sävellettyjä lauluja. Tilaisuuksien päätteeksi oli järjestetty ruokailu.

Seuran järjestämät juhlavuoden Runokahvilat torstaisin Eino Leino –talolla kesän aikana:

26.6. Leino, luonto ja laulu - esiintyjät Heljä Tervo ja Vesa Hyyryläinen

10.7. Hiljaisuuden kuvat sinussa – Leinoa ja muita runoilijoita, esiintyjä Marja-Liisa Korhonen

17.7. Luontomyyttejä - Leinoa ja virolaista runoutta, esiintyjinä Kainuun Lausujat

24.7. Laulaen kesässä – Leinoa ja muita lauluja, esiintyjänä Disciples  

31.7. Laitapa minulle laulunen – esiintyjinä Kainuun lausujat

7.8. Laulu lainehilla – esiintyjinä Heljä Tervo ja Minna Tuhkala – Kärppä.

Lisäksi seura oli mukana Eino Leino –talon kesän avajaisissa 15.6.2008.  

Runokahviloihin osallistui 20-40 henkeä kullakin kerralla. Illan lipunmyynnistä ja järjestelyistä vastasivat johtokunnan jäsenet kukin vuorollaan.

6. Muu toiminta

Vuoden aikana Seura myi toimintansa rahoittamiseksi edelleen Leino-paitoja. Eino Leino ja Oulujärvi ja Leinon Kuinka minusta tuli runoilija -julkaisuja,  julisteita, postikortteja ja  Maan päälle taivas takokaamme -videota, kirjamerkkejä ja exlibriksiä, Leino-kuvalla somistettuja kasseja ja Leino-aiheisilla kuvilla painettuja tulitikkuja  myyntiin myös sekä Eino Leino laulurunoja kokoelmaa. Uusina tuotteina myytiin Matti Koskelan luomaa Paltaniemi – korttia sekä Esko Piipon kirjoittamaa kirjaa ”Tarinoita Eino Leinosta. Seuran Leino -teosten kokoelmaa on kartutettu Eino Leino -talolle sekä seuran arkistoon että myyntiin.

Seuran johtokunnan jäsen Anja Hongisto ja seuran puheenjohtaja Esko Piippo osallistuivat Kajaanin kulttuurineuvoston työhön.

Kainuun kulttuurirahaston apurahan turvin yhteistyössä Kaukametsäopiston kanssa pidettiin Eino Leino Runokoulu – sanataidekoulua. Koulussa oli yhdeksän oppilasta. Runokoulun opettajana toimi sanataideopettaja Teija Rääpysjärvi. Koulujen Hemmo –kulttuuriviikolla järjestettiin Runokouluun ja pariin peruskouluun kirjallisuuden läänintaitelija Marja-Leena Mäkelän vierailu. Lukuvuoden päätyttyä julkaistiin Runokoulussa opiskelleiden lasten runoja Runokoulun lehtisessä.

Kainuun Eino Leino –seura koordinoi yhteistyötä, kun kainuulaiset kirjailijanimikkoseurat osallistuivat Yöttömän yön kirjamessuille 16.-17.5.2008 Oulussa. Seuralla oli esittely- ja myyntipöytä yhteistyössä Ilmari Kianto –seuran, Elias Lönnrot –seuran ja Veikko Huovinen -seuran kanssa. Seura osallistui Kirjailijanimikkoseurojen kautta Jyväskylän kirjamessuille 12.-13.4.2008 ja Helsingin kirjamessuille 23.-26.10.2008.

Oulun läänin taidetoimikunnalta anottiin apurahaa Leinon 130-vuotissyntymäjuhlavuoden kuorotapahtumaan, mutta ei saatu. Suomen kulttuurirahastolta anottiin apurahaa Eino Leino –talon Taidekesän tapahtumiin, mutta myös tuloksetta.

Kordelin säätiö myönsi Seuralle 3000 € apurahan vuoden 2008 Leinon juhlavuoden Runokahvilailtojen ja laulurunous-seminaarin järjestämiseen.

Seuran puheenjohtaja osallistui Jyväskylän (12.-13.4.),Turun kirjamessuille (3.-5.10.) ja  Helsingin kirjamessuille (23.-26.10.) tehden mm. antikvariaattikirjahankintoja Eino Leino –talolle.

Seuran varapuheenjohtaja Heljä Tervo ja Vesa Hyyryläinen esiintyivät Paltamon kunnan kutsusta Leino, luonto ja laulu –konsertissa (30.6.).

Seuran Leinoa koskevaa kirjallisuutta on lainattu kirjanäyttelyksi Eino Leino -talolle Kirsi Kilpeläisen Kapsakalle. Seura on toiminut hyvässä yhteistyössä Eino Leino –taloa ylläpitävän yrittäjän kanssa. Kesäisin seuran tuotteita Eino Leino –talolla Kapsakka ky. Myynnissä on Seuran tuotteita ja antikvariaattikirjallisuutta, jonka hankinnasta puheenjohtaja on huolehtinut.

Seuran puheenjohtaja vieraili kesäkuussa (5.6.)  Porvoon Riimiklubilla kertomassa Eino Leinosta sekä syksyllä (17.8.) Puijon ladun tilaisuudessa Vuokatissa. Lisäksi puheenjohtaja osallistui kustantajan pyynnöstä Kirjavälityksen järjestämiin pienkustantajien kirjojen markkinointitapahtumiin Kuopiossa (16.9.) ja Oulussa (22.9.). Puheenjohtaja osallistui Lassi Nummi –seuran perustavaan kokoukseen Kuopiossa 2.2.2008. Puheenjohtaja vieraili ja esitti tervehdyksen Helsingissä toimivan Eino Leinon Seuran tilaisuudessa 23.10.2008.

Seuran jäseniä osallistui Kalevalaisten Naisten järjestämälle retkelle Kuopion kaupunginteatteriin 1.11.2008.

Seuran puheenjohtaja julkaisi Kainuun Joulussa artikkelin Eino Leinosta viimeisestä käynnistä Kajaanissa sekä kirjoitti Nuottipukkiin Eino Leinon ja Helmi Auvisen välisestä ystävyydestä.

Seuran aloitteesta käynnistettiin kainuulaisten kirjailijanimikkoseurojen ja eri kulttuuritoimijoiden kanssa ”Kirjallinen kierros Kainuussa” –esitteen valmistelu. Esitettä varten on koottu kirjallista aineistoa ja ensimmäisiä luonnoksia on tehty.

Aloitettiin seuran nettisivujen uudistaminen. Uudistuksella helpotetaan nettisivujen päivitystä. Sivut jakautuvat kahteen osaan: seuran toimintaan sekä Eino Leinoa koskevaan tietoon. Netin välityksellä tekivät ihmiset Seuralle tiedusteluja Leinon runoudesta. Sitä kautta on ilmoittauduttu myös jäseniksi. Netin kautta tulleisiin kyselyihin vastasi puheenjohtaja.

Seura on Kajaanin kaupunkikeskustayhdistys ry:n jäsenen.

Seura on valtakunnallisen Suomen Kirjailijoiden Nimikkoseura ry:n (Nimikot) jäsen. Seuran edustajana vuosikokouksessa (23.2.2008) oli puheenjohtaja Esko Piippo, joka valittiin edelleen yhdistyksen johtokuntaan. Seura on käyttänyt Kirjailijanimikkoseuran www-sivuja tiedottamiseen.

 

 

Hyväksytty seuran johtokunnassa 16.3..2009

Hyväksytty seuran vuosikokouksessa  4.4.2009