Seuran toimintasuunnitelma

KAINUUN EINO LEINO -SEURA RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2023

Seuran tehtävä

Vuosi 2023 on Kainuun Eino Leino -seuran 49. toimintavuosi. Seuran tehtävänä on Eino Leinon elämäntyön vaaliminen ja tunnetuksi tekeminen sekä Leinoa koskevan tutkimuksen tukeminen. Seura edistää Kainuun laulu- ja lausuntataiteita ja kirjallisuutta, kirjallisuuden tuntemusta sekä kulttuurimatkailua. Seura edistää paikallista kulttuurityötä sekä tekee siihen liittyviä aloitteita.  

Seura on mukana Eino Leino -taloa ylläpitävän säätiön toiminnassa yhdessä Elias Lönnrot -seuran ja Paltamon kunnan kanssa. Se on myös Oulujärvi Leaderin yhteisöjäsen.

Seura kuuluu Suomen nimikkokirjailijoihin, joka on alan valtakunnallinen yhteistyöelin. Seura on yhteistyössä kainuulaisten kirjailijaseurojen kanssa, joita ovat Isa Asp -seura, Ilmari Kianto -seura, Elias Lönnrot -seura ja Veikko Huovinen -seura. Yhteistyötä jatketaan kainuulaisten kulttuurista kiinnostuneiden järjestöjen ja yhdistysten kanssa.  Seura hakee myös uusia yhteistyötahoja. Näin pyritään saattamaan eri-ikäisiä ja erilaisista elinpiireistä tulevia ihmisiä kohtaamaan toisiaan sanataiteen äärellä.

Kokoukset ja johtokunnan työskentely

Seuran vuosikokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokous joulukuun loppuun mennessä. Kokousten yhteyteen pyritään järjestämään  kulttuuriohjelmaa.

Seuran hallituksena toimii johtokunta, jonka kokouksia pidetään tarvittaessa. Johtokunta  voi nimetä työryhmiä hoitamaan tapahtumien organisointia ja suorittamaan muita tarpeelliseksi katsottuja tehtäviä.

Jäsenistö

Seuran jäsenistö on  pääasiassa Kajaanista ja Kainuusta. Seuran jäsenet kutsutaan kokouksiin lehti-ilmoituksella, sähköpostitse tai kirjeitse. Jäsenistöön pidetään yhteyttä  seuran kotisivujen ja sähköpostin välityksellä (www.kainuuneinoleinoseura.fi ) sekä seuran järjestämissä tilaisuuksissa. Seuran jäsenhankintaa pyritään tehostamaan mm. kotisivujen ja Facebookin välityksellä sekä yhteisissä tilaisuuksissa. Seuran jäsenmaksu on 20€, yhteisömaksu 50€ ja kannatusjäsenmaksu 100€.

Kiinnitetään erityistä huomiota kotisivujen ulkonäköön, ajantasaisuuteen ja sisältöön. Tilaisuuksista tehdään päivityksiä facebookiin.

Eino Leinon tuotannon ja elämän tekeminen tunnetuksi

Seuran sivuja päivitetään aktiivisesti ja parannetaan tiedotusta ajankohtaisista asioista.

Seura järjestää Leinoon ja runouteen liittyviä runo- ja musiikkitilaisuuksia yhteistyökumppaneidensa kanssa.  Järjestetään myös kirjallisuustilaisuuksia, mm. esitelmiä Eino Leinon tuotannosta ja elämästä.

Eino Leino -talo

Eino Leino -talossa esitellään Eino Leinon ja Elias Lönnrotin elämäntyötä  ja  -vaiheita mm. valokuvanäyttelyinä ja opastettuina vierailuina. Edistetään talon näkyvyyttä matkailukohteena.

Leino-talon kesäkahvilatoiminnasta, kesäteatterista ja matkailuopastuksesta sovitaan säätiön kanssa erikseen.  Seura järjestää kesäkaudella yksi - kaksi taidenäyttelyä Leino -talolla ja toimii aktiivisesti Eino Leino –talon kirjapäivien ja Paltaniemi-päivien valmistelussa ja toteuttamisessa. Seuran jäseniä kutsutaan talkoisiin talon ja sen ympäristön hoitamiseksi. Eino Leino -talolla ja Paltaniemen teatterilla on oma Facebook-sivusto.

Seura myy talossa Eino Leinoon liittyvää kirjallisuutta sekä omia tuotteitaan.

Eino Leino -talon kesänäyttelyt

Seura järjestää kesäkaudella 2023 yksi - kaksi laadukasta taidenäyttelyä Eino Leino -talon Lystinurmi-ladossa. Kesänäyttelyt ovat auki kesäkahvilan aukioloaikoina.

Eino Leino –talon kirjapäivät

Eino Leino -talon 11. kirjapäivät järjestetään 15-16.7.2023. Yhteistyökumppaneina ovat kainuulaiset kirjailijoiden nimikkoseurat. Kirjapäiville hankitaan alustajaksi ja tuotantoaan esittelemään ainakin yksi valtakunnallisesti tunnettu kirjailija. Kainuulaisia kirjailijoita ja heidän uusinta tuotantoaan esitellään laajasti. Myös musiikkia tuodaan kirjapäivien ohjelmaan.

Leino-päivän juhlat  

Seura järjestää Eino Leinon syntymäpäivän aattona 5. heinäkuuta ohjelmallisen juhlan. Runoviikon kanssa neuvotellaan Runoviikon osallistumisesta Leinon päivän viettoon Leino -talolla ja Leinon -päivän sisällyttämisestä Runoviikon ohjelmaan viimevuotiseen tapaan.

Varsinaisena Leinon syntymäpäivänä 6.7. Runon ja Suven päivää vietetään kukittamalla Eino Leinon patsas.

Joulumyyjäiset

Leino-talon joulumyyjäiset järjestetään joulukuun loppupuolella.

Seuran 50-vuotisjuhlien valmistelu

Seura aloittaa 50-vuotisjuhlien valmistelun ja pyrkii pitämään juhlat suven ja runon päivänä 2024.

Etsitään seuralle 50-vuotishistoriikin kirjoittaja  ja hankitaan kirjahankkeelle rahoitusta eri säätiöiltä ja tukijoilta.

Muu toiminta

Jatketaan yhteistyötä kainuulaisten kulttuurijärjestöjen kanssa ja osallistutaan kulttuuriprojekteihin, joissa tehdään tunnetuksi Leinon kotiseutua, elämäntyötä ja tuotantoa. Yhteistyössä matkailualan sekä muiden kulttuuritoimijoiden ja hankkeiden kanssa ollaan mukana kehittämässä Kainuun kulttuurimatkailua.

Seurataan aktiivisesti kulttuuriin tarkoitettujen avustusten hakuilmoituksia ja haetaan rahastojen, säätiöiden ja kuntien apurahoja. Mahdolliseen projektitoimintaan haetaan erillisrahoitusta.

 Osallistutaan Kainuun kirjamessuihin ja muihin kirjallisiin tapahtumiin.

Pyritään järjestämään jäsenistöä kiinnostavia teematapahtumia, vierailuja ja matkoja.

Kehitetään uusia myyntituotteita.

Yhdistysavaimen alustan käyttöä tehostetaan seuran työskentelyssä. Päivitetään seuran jäsentietokantaa, jotta jäseniä voidaan palvella sähköisesti.


Käsittely:
Hyväksytty Kainuun Eino Leino -seuran syyskokouksessa 20.11.2022