Seuran toimintakertomus 2009

KAINUUN EINO LEINO -SEURA RY

Vuoden 2009 toimintakertomus

1. Yleistä

Kulunut vuosi oli Seuran 35. toimintavuosi. Seura teki tunnetuksi kirjailija Eino Leinoa, hänen tuotantoaan ja elämäntyötään. Tätä seuran työtä on tehty Runoviikolla, kokouksissa, Leino-talolla, erilaisissa kulttuuritapahtumissa Kajaanissa, kirjamessuilla, lehdistön välityksellä, seuran kotisivujen avulla ja myymällä kulttuurituotteita sekä tukemalla Eino Leino -talon toimintaa Paltaniemellä.

2. Jäsenistö

Seuran jäsenmäärä oli vuoden 2008 lopussa 138 jäsentä. Seuraan liittyi 6 uutta jäsentä. Maksaneita jäseniä oli 1xx. Kunniajäseniä seurassa oli 8. Johtokunta poistaa 2 vuotta jäsenmaksunsa maksamatta jättäneet jäsenpostituslistaltaan. 

3. Talous

Seuran talous käy ilmi erillisestä tuloslaskelmasta ja taseesta. Seuralla oli tilivuonna käytössään jonkin verran varoja vuonna 2007 Runokouluun myönnetystä Kainuun kulttuurirahaston myöntämästä 4 000 euron apurahasta. Johtokunta antoi selvityksen Kainuun Rahastolle Kirjailijanimikkoseurojen tapaamiseen myönnetyn apurahan käytöstä. Otavan kirjasäätiöltä saatuna apurahana Seuralla on käytettävissä 2000 euroa Eino Leino-talon kuvanäyttelyn uudistamiseen. Johtokunta esittää vuoden tuloksen xxxx euroa siirrettäväksi voitto/tappiotilille.

4. Hallinto

4.1. Johtokunta

Seuran johtokuntaan ovat kuuluneet: puheenjohtaja Esko Piippo, varapuheenjohtaja Heljä Pylvänäinen, sihteeri Aarno von Bell, rahastonhoitaja Kaija Marin sekä muut jäsenet Paavo Blomqvist, Toini Blomqvist, Petra Ebeling, Anja Hongisto, Soili Luukkonen, Pirjo-Leena Koistinen, Terttu Kvist, Erkki Juntunen, Vesa Hyyryläinen ja Simo S. Soininen.

Johtokunta kokoontui vuoden aikana kahdeksan (8) kertaa: 14.12.2008(uusi ja vanha johtokunta), 1.2., 16.3., 19.5.,18.8.,25.9., 26.10. ja 20.12. (uusi ja vanha johtokunta).

Toimintavuoden alussa Seuran johtokunta järjestäytyi työryhmiksi, joille annettiin vuoden 2009 toimintasuunnitelmassa mainittujen tehtävien valmistelu- ja hoitamisvastuu. Seuran johtokunnan jäsenet ovat jakaneet työtehtäviä vuoden aikana.

Seuran johtokunta vieraili kunniapuheenjohtaja Tuulikki Yli-Lonttisen kotona (1.2.). Tuulikki Yli-Lonttisen ja Kaija Marinin esityksestä käynnistettiin seuran historiatoimikunta, jonka tehtävänä on koota seuran hajallaan olevia seuramuisteluksia yhteen. Toimikuntaan kuuluivat Petra Ebeling, Toini ja Paavo Blomqvist ja Tuulikki Yli-Lonttinen.

4.2. Yleiset kokoukset

Seuran kevätvuosikokous pidettiin lauantaina 4.4.2009 Kajaanin kaupunginkirjaston Kalevala-salissa, jossa oli läsnä 15 jäsentä. Kokouksessa vahvistettiin vuoden 2008 tilinpäätös ja myönnettiin johtokunnalle vastuuvapaus sekä hyväksyttiin edellisen vuoden toimintakertomus. Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Matti Koskela ja sihteerinä Aarno von Bell. Ennen kokousta pidettiin Kajaanin kaupunginkirjaston – Kainuun Maakuntakirjaston kanssa yhteistyössä avoin luentotilaisuus, jossa professori Oiva Turpeinen puhui kirjastaan ”Andreas Lönnbohm – maamittari ja runoilijoiden isä”.  Luentotilaisuuden jälkeen ja ennen kokousta Seura tarjosi osallistujille kahvit. Tilaisuus oli avoin yleisölle.

Seuran syysvuosikokous pidettiin Eikan päivänä 17.11. Vanhalla kerholla. Läsnä oli 21 jäsentä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Lasse Lyytikäinen ja sihteerinä Simo S. Soininen. Syysvuosikokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma, talousarvio ja valittiin seuran johtokunta. Seuran johtokunnan jäsentä Toini Blomqvistia kiitettiin ”Kirjaton  Eino Leino” – kirjan hyvästä myynnistä. Syysvuosikokouksessa todettiin Kirsi Kilpeläisen sanoneen irti Kapsakan vuokrasopimuksen Eino Leino-talon hoidosta kaupungin kanssa 1.11.2010 alkaen. Syysvuosikokous otti kantaa Paltaniemen koulun säilyttämisen puolesta.  

Syysvuosikokouksen jälkeen pidettiin Eikan päivän konsertti Vanhalla kerholla. Leena-Kaisa Kivioja Kotkasta esitti laulaen ja lausuen Heljä Pylvänäisen säestämänä ”Leino ja Onerva – toisiinsa kytketyt”–ohjelmakokonaisuuden, jossa kuultiin Eino Leinon ja L. Onervan runoja ja lauluja.  Konserttiin ja sen jälkeiseen iltapalaan osallistui noin 40 henkeä. Eikan päivän tilaisuuden tiedottamiseen saatiin tukea Kainuun Sanomilta.

Seuran puheenjohtajaksi vuodelle 2010 valittiin edelleen Esko Piippo ja hallituksen muiksi jäseniksi Aarno von Bell, Paavo Blomqvist,Toini Blomqvist, Anja Hongisto, Kaija Marin, Petra Ebeling, Terttu Kvist, Pirjo-Leena Koistinen, Heljä Pylvänäinen, Simo S. Soininen, Soili Luukkonen, Jouko Siivola (uusi) ja Vesa Hyyryläinen. Johtokunnasta erosi Erkki Juntunen.  Tilintarkastajiksi valittiin Rauli Johansson ja Markku Ruuskanen sekä varatilintarkastajiksi Helvi Leppiniemi ja Sakari Virtanen. Myöhemmässä kokouksessa Seuran johtokunta valitsi Seuran varapuheenjohtajaksi Terttu Kvistin ja sihteeriksi Aarno von Bellin.

Seuraavan vuoden jäsenmaksuksi päätettiin 15 euroa. Yhteisöjäsenmaksuksi määrättiin 50 euroa.

5. Tilaisuudet

Vuoden 2009 aikana Seura oli mukana seuraavien tilaisuuksien järjestämisessä, avustamisessa tai järjesti ne itse:

Seura osallistui yhteistyössä kustannusosakeyhtiö Edicon kanssa seuran puheenjohtajan Esko Piipon kirjoittaman kirjan ”Kirjaton Eino Leino-tarinoita kodittomuuden ajalta” kustantamiseen ostamalla myyntiin tietyn määrän kirjoja. Kirjan julkistamistilaisuus pidettiin Kajaanin kaupunginkirjastolla 8.10. Kustantajan puheenvuoron käytti kirjailija, toimitusjohtaja Hannu Hirvikoski. Vesa Hyyryläinen Heljä Pylvänäisen säestämänä esitti laulua. Simo Soininen onnitteli kirjailijaa seuran puolesta. Esko Piippo esitteli kirjan. Kustantaja lahjoitti läsnäolijoille kirjan, jonka tekijä singeerasi. 

Eino Leino-iltamien valmistelussa on toimittu yhteistyössä Runoviikon kanssa. Ohjelmavalmistelua iltamiin hoitivat Esko Piippo, Heljä Pylvänäinen, Soili Laukkanen ja Simo Soininen. Eino Leino -iltamat aloitti Heljä Pylvänäisen, Minna Tuhkala-Kärpän, Maija Mäkeläisen ja Vesa Hyyryläisen musiikkiesitys Leinon runoihin. Iltaman avajaistervehdyksen esitti seuran puheenjohtaja Esko Piippo toivottaen vieraat tervetulleiksi. Eino Leino-iltamien puhe oli varattu kirjailija Risto Ahdille, mutta hän poistui kaupungista iltamapäivän aamuna. Hänen puheensa luki näyttelijä Juhani Niemelä, joka lausui iltamissa myös runoja. Runoprinssi ja –prinsessakilpailusta runoja esittivät Laura Hyvönen ja Riitta Moilanen. Poliittisena lausujana iltamissa esiintyi kansanedustaja Timo Korhonen, jota haastatteli Esko Piippo. Kitarataitelija Mari Mäntylä soitti decacordekitaraa ja tohtori Pekka Huttu-Hiltunen esitti runolaulua. Kajaanin tanssi tulkitsi Eino Leinon runon Väinämöisen laulu, johon koreografian oli tehnyt Minna Palokangas-Sirviö. Tuusulantien trubaduuri näyttelijä Heikki Lund esitti Leinon runoihin tehtyjä lauluja. Lavastuksena iltamissa oli koivuja. Taustana diakuva Oulujärven kesäisestä maisemasta. Ennen iltamien alkua ja väliajalla Kaukametsän aulassa myytiin Eino Leino seuran tuotteita.

Iltamien päätteeksi Seura järjesti esiintyjille ja yhteistyökumppaneille iltapalan Eino Leino -talolla, jonka salissa illan esiintyjät innostuivat improvisoituihin lausunta- ja musiikkiesityksiin. 

Johtokunta arvioi elokuussa iltamia ja totesi ne pääasiassa onnistuneiksi, joskin jotkut esitykset herättivät ristiriitaisia tuntemuksia.

Iltamien taloudellinen tulos jäi kaikkinensa miinukselle, mikä ilmenee erikseen tilinpäätöksestä.

Runoviikon ajaksi järjestettiin Elias Lönnrot –seuran kanssa myyntipöytä, josta myytiin seurojen tuotteita. Myynnistä huolehtivat vuorollaan seurojen talkoolaiset.

Seuran järjestämät juhlavuoden Runokahvilaillat torstaisin Eino Leino–talolla pidettiin kesän aikana seuraavasti:

11.6.  Seija Mustaneva (järjestäjänä Kapsakka)

26.6. Leinoa laulaen ja yhteislaulaen, Heljä Pylvänäinen (säestys) ja Vesa Hyyryläinen (laulu).

5.7. Leino-päivän konsertti: näyttelijä Heikki Lund Tuusulan Rantatieltä

9.7. Eino Leinon kodittomuuden aika, Esko Piippo

16.7. Pesäpuu palaa, Sanelma Tauriainen (Kainuun Lausujat)

23.7. Bellman–ilta, Kari Kataja ja kitara, (järjestäjänä Kapsakka)

30.7. Eino Leinon lapsuus, Esko Piippo

6.8. Virolaiset runot, Taina Surma-aho ja Teija Rääpysjärvi (Kainuun Lausujat)

Runokahviloiden tiedottamista on hoitanut puheenjohtaja. Runokahvilailtoihin osallistui 10-40 henkeä kerrallaan. Illan lipunmyynnistä ja järjestelyistä vastasivat johtokunnan jäsenet kukin vuorollaan. Yhteistyökumppaneina Runokahvilailloissa olivat Kapsakka ja Kainuun lausujat ry.

6. Muu toiminta

Vuoden aikana Seura myi toimintansa rahoittamiseksi edelleen Leino-paitoja. Eino Leino ja Oulujärvi ja Leinon Kuinka minusta tuli runoilija -julkaisuja, julisteita, postikortteja ja Maan päälle taivas takokaamme -videota, kirjamerkkejä ja exlibriksiä, Leino-kuvalla somistettuja kasseja ja Leino-aiheisilla kuvilla painettuja tulitikkuja sekä Eino Leino -laulurunoja kokoelmaa. Uusina tuotteina myytiin Matti Koskelan tekemää Paltaniemi–korttia sekä Esko Piipon kirjoittamia kirjoja ”Tarinoita Eino Leinosta” ja ”Kirjaton Eino Leino”. Seuran Leino-teosten kokoelmaa on kartutettu sekä seuran arkistoon että myyntiin.

Seuran johtokunta esitti seuran puheenjohtajaa Esko Piippoa Kajaanin kulttuurineuvostoon ja alueelliseen taidetoimikuntaan, johon ei tullut valituksi. Kaupunki ei ole nimittänyt kulttuurineuvostoa.

Seuran varapuheenjohtaja Heljä Pylvänäinen ja Vesa Hyyryläinen esiintyivät Leino, luonto ja laulu -konsertillaan Runon ja Laulun Rautalampi -tapahtumassa 27.6. sekä Paltamossa 13.8. Lisäksi he esittivät Leinoa kesäpäivän musiikkihetkessä 30.6. Sotkamon kirkossa 
Paltamossa he juonsivat Eino Leino -patsaan pesutilaisuutta Leinon syntymäpäivänä 6.7. esittäen Leinoa sekä laulattaen yleisöllä Leinon lauluja.

Seuran puheenjohtaja osallistui Hauhon kesäteatterin Hauhon Hovikartanossa pidettyyn ”Runoilijan kesä”-näytelmän ensi-iltaan, jolloin myös kyseinen näyttämö täytti 20 vuotta. Näytelmä kertoi Eino Leinon vierailusta 1914 Kukkian saarella Hella ja Sulo Wuolijoen vieraana. Puheenjohtaja osallistui myös näytelmän johdosta järjestettyyn seminaariin samassa paikassa.

Seuran johtokunta vieraili 18.8.2009 kokouksensa yhteydessä Hövelön pihapiirissä, jota esitteli Martti Tuhkanen. Eino Leinosta muistutti pihapiirissä Leinon syntymäkivi, vanhat rannan puut, poikien talo ja vanha väentupa.

Seuran puheenjohtaja Esko Piippo on pitänyt syksyn aikana esitelmätilaisuuksia Eino Leinosta mm. Martoille (18.11.) ja Kainulan miesten piirille (16.10.). Puheenjohtaja osallistui myös Tampereen, Turun ja Helsingin kirjamessuille sekä Sastamalan Vanhan kirjallisuuden päiville. Yhteistyössä Kainuun kirjailijanimikkoseurojen kanssa osallistuttiin kesäkuussa Oulun kirjamessuille 13.-14.6.

Seuran Leinoa koskevaa kirjallisuutta on lainattu kirjanäyttelyä varten Eino Leino -talolle Kirsi Kilpeläisen Kapsakalle. Seura on toiminut hyvässä yhteistyössä Eino Leino –taloa ylläpitävän yrittäjän kanssa. Kesäisin seuran tuotteita myy Eino Leino –talolla Kapsakka ky. Myynnissä on Seuran tuotteiden lisäksi antikvariaattikirjallisuutta, jonka hankinnasta puheenjohtaja on huolehtinut. Seura osallistui Kapsakan kanssa uuden Paltaniemi-esitteen painamiseen.

Seuran sihteeri Aarno von Bell osallistui Kainuun kulttuurifoorumiin 31.3.  Kuhmossa.

Kirjailija Veikko Huovisen poismenoa muistettiin omaisten suosittelemalla tavalla eli tekemällä pieni lahjoitus Veikko Huovinen-seuralle. Johtokunnan jäseniä osallistui kirjailijan muistotilaisuuteen. Seura onnitteli 35-vuotiasta Kainuun Kirjailijat ry:tä.  

Seuran jäseniä osallistui Kalevalaisten Naisten järjestämälle retkelle elokuussa (9.8.) Kuivajärvelle Domnan pirtille.

Seuran puheenjohtaja julkaisi Kainuun Joulussa artikkelin Eino Leinon ja J. H. Erkon tapaamisesta Paltaniemellä vuonna 1895.

Seura teki Kajaanin kaupungille esityksen Eino Leino-talon tontin vaihtamiseksi Metsäsäätiön kanssa sopivaan metsämaahan.

Kainuun kulttuurirahastolta anottiin jatkoaikaa Runokoulun käynnistämiseen tarkoitettuun määrärahaan.

Kainuun Rahastolta anottiin 3000 €:n suuruista apurahaa Eino Leino-talon taidekesän järjestämiseen vuodelle 2010. Samaan tarkoitukseen haettiin myös määrärahaa Wihuri-säätiöltä. Määrärahoja ei myönnetty.

Seura sai Otavan kulttuurisäätiöltä 2000 euroa Eino Leino-talon valokuvanäyttelyn uudistamiseen.

Seuran nettisivustoja on päivitetty. Sivut jakautuvat kahteen osaan: seuran yhdistystoimintaan ja Eino Leinoa koskevaan tietoon. Sivuille on lisätty valokuvia. Netin välityksellä Seuralle on tehty tiedusteluja Leinon runoudesta ja ilmoittauduttu myös jäseneksi. Netin kautta tulleisiin kyselyihin on vastannut puheenjohtaja.

Seura on Kajaanin kaupunkikeskustayhdistys ry:n jäsen.

Seura on valtakunnallisen Suomen Kirjailijoiden Nimikkoseura ry:n (Nimikot) jäsen. Seuran puheenjohtaja Esko Piippo on toiminut Nimikkoseuran johtokunnassa. Seura on käyttänyt Kirjailijanimikkoseuran www-sivuja tiedottamiseen.

 

 

Hyväksytty seuran johtokunnassa 13.4.2010

 

Hyväksytty seuran vuosikokouksessa .2010