Seuran toimintasuunnitelma 2019

MS Word -tiedostoLeino-seuran toimintasuunnitelma 2019 hyväksytty (1).docx (22 kB)
Seuran toimintasuunnitelma 2019

Seuran toimintasuunnitelma 2020

 

KAINUUN EINO LEINO -SEURA RY.

KAINUUN EINO LEINO -SEURA RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020

Seuran tehtävä

Vuosi 2020 on Kainuun Eino Leino -seuran 46. toimintavuosi. Seuran tehtävänä on Eino Leinon elämäntyön vaaliminen ja tunnetuksi tekeminen sekä Leinoa koskevan tutkimuksen edistäminen.

Seuran tehtävänä on myös edistää paikallista kulttuurityötä sekä tehdä siihen liittyviä aloitteita.  Seura pyrkii edistämään Kainuun laulu- ja lausuntataiteita ja kirjallisuutta, kirjallisuuden tuntemusta sekä kulttuurimatkailua. Seura on mukana Eino Leino -taloa ylläpitävän säätiön toiminnassa yhdessä Elias Lönnrot -seuran ja Paltamon kunnan kanssa. Eino Leino -seura osallistuu Kajaanin, Paltamon ja Oulujärven matkailun markkinointiin Oulujärven Jättiläisten jäsenenä.

Seura kuuluu Suomen nimikkokirjailijoihin, joka on alan valtakunnallinen yhteistyöelin. Seura on yhteistyössä kainuulaisten kirjailijaseurojen kanssa, joita ovat Isa Asp -seura, Ilmari Kianto -seura, Elias Lönnrot -seura ja Veikko Huovinen -seura. Yhteistyötä jatketaan kainuulaisten kulttuurista kiinnostuneiden järjestöjen ja yhdistysten kanssa.

Kokoukset ja johtokunnan työskentely

Seuran vuosikokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokous joulukuun loppuun mennessä. Kokousten yhteyteen pyritään järjestämään  kulttuuriohjelmaa.

Seuran hallituksena toimii johtokunta, jonka kokouksia pidetään tarvittaessa. Johtokunta nimeää tarvittaessa työryhmiä.

Jäsenistö

Seuran jäsenistö on  pääasiassa Kajaanista ja Kainuusta. Seuranjäsenet kutsutaan kokouksiin lehti-ilmoituksella, sähköpostitse tai kirjeitse. Jäsenistöön pidetään yhteyttä ennen kaikkea seuran kotisivujen välityksellä (www.kainuuneinoleinoseura.fi). Seuran jäsenhankintaa pyritään tehostamaan mm. kotisivujen ja Facebookin välityksellä. Seuran jäsenmaksu on 20€, yhteisömaksu 50€ ja kannatusjäsenmaksu 100€.

Kiinnitetään erityistä huomiota kotisivujen ulkonäköön, ajantasaisuuteen ja sisältöön.

Eino Leinon tuotannon ja elämän tekeminen tunnetuksi

 Seuran sivuja pyritään päivittämään aktiivisesti ja parantamaan tiedotusta ajankohtaisista asioista.

Seura järjestää Leinoon liittyviä runo- ja musiikkitilaisuuksia yhteistyökumppaneidensa kanssa.  Järjestetään myös kirjallisuustilaisuuksia, mm. esitelmiä Eino Leinon tuotannosta ja elämästä. Mahdollisuuksien mukaan pyritään järjestämään runoiltoja ja esitelmätilaisuuksia palvelutaloissa ja hoitolaitoksissa.

Eino Leino-talo

Talossa esitellään Eino Leinon ja Elias Lönnrotin elämäntyötä ja  -vaiheita mm. valokuvanäyttelyinä.

Edistetään talon näkyvyyttä matkailukohteena.

Leino -talon kesäkahvilatoiminnasta, kesäteatterista ja matkailuopastuksesta sovitaan säätiön kanssa erikseen.  Seura toimii aktiivisesti Eino Leino –talon kirtjapäivien ja Paltaniemi-päivien valmistelussa ja toteuttamisessa. Seuran jäseniä kutsutaan talkoisiin, talon ja sen ympäristön hoitamiseen. Eino Leino -talolla ja Paltaniemen teatterilla on oma Facebook-sivusto, jota päivitetään.

Toimintakertomusta ja muuta käyttöä varten tehdään arvio vuosittaisesta talkootyötuntien määrästä.

Seura myy talossa Eino Leinoon liittyvää kirjallisuutta sekä tuotteitaan.

Eino Leino –talon kirjapäivät

Eino Leino -talon 10. kirjapäivät pyritään järjestämään11.-12.7.2020.

Eurooppalainen matkailuhanke

Vuonna 2020 osallistutaanEU:n rahoittamaan kulttuurimatkailun kehittämishankkeeseen. Hanketta koordinoi Kainuun Liitto. Siihen osallistuvat Kainuun kaikki kirjailijaseurat, Juminkeko, Kainuun ammattikorkeakoulu ja Suomussalmen kunta. Hankkeen tarkoituksena on edistää Euroopan pohjoisille reuna-alueille suuntautuvaa matkailua.Hanke avustaa kulttuurijärjestöjen toimintaa moderneilla tietoteknisillä alustoilla, esitteillä, videoilla, markkinointi-ideoilla sekä visuaalisilla materiaaleilla ja tietoteknisellä neuvonnalla esimerkiksi kotisivujen laadinnassa.

Leino-iltamat

Seura järjestää Eino Leinon syntymäpäivänä 6. heinäkuuta. juhlan.

Aloitetaan Runoviikon taiteellisen johtajan kanssa neuvottelut Leino-iltamien palauttamisesta Runoviikon ohjelmistoon.

Muu toiminta

Jatketaan yhteistyötä kainuulaisten kulttuurijärjestöjen kanssa ja osallistutaan kulttuuriprojekteihin, joissa tehdään tunnetuksi Leinon kotiseutua, elämäntyötä ja tuotantoa.

Seurataan aktiivisesti kulttuuriin tarkoitettujen avustusten hakuilmoituksia ja haetaanrahastojen, säätiöiden ja kuntien apurahoja. Mahdolliseen projektitoimintaan haetaan erillisrahoitusta.

Mahdollisuuksien mukaan osallistutaan kirjamessuihin ja kirjallisiin tapahtumiin .

Pyritään järjestämään jäsenistöä kiinnostavia teematapahtumia, vierailuja ja matkoja.

Seuran projektitoimintaan haetaan erillisrahoitusta.

Tutkitaan mahdollisuutta kehittää uusia myyntituotteita.

Yhdistysavaimen alustan käyttöä tehostetaan seuran työskentelyssä. Päivitetään seuran jäsentietokantaa siten, että jäseniä voidaan palvella sähköisesti.

Käsittely:

Hyväksytty Kainuun Eino Leino -seuran johtokunnassa 4.11.2019