Seuran toimintasuunnitelma 2014

KAINUUN EINO LEINO –SEURA RY.

KAINUUN EINO LEINO –SEURA RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

Seuran tehtävä

Kainuun Eino Leino–seura aloittaa 40. toimintavuotensa. Seuran tehtävänä on Eino Leinon kirjallisen ja kulttuurisen elämäntyön vaaliminen, tunnetuksi tekeminen, Leinoa koskevan tutkimuksen edistäminen sekä elävöittäminen.

Seuran tehtävänä on myös seurata paikallista ja alueellista kulttuurityötä sekä toimia tässä työssä aloitteentekijänä, tukijana ja toiminnan edistäjänä. Seura ottaa kantaa ja vaikuttaa ajankohtaisiin kulttuuripoliittisiin asioihin sekä kannustaa kansalaisia toimimaan kulttuuriasioiden hyväksi. Seura harjoittaa yhteistyötä ja edistää Kainuun laulu- ja lausuntataiteita ja kirjallisuutta sekä kirjallisuuden tuntemusta. Seura ylläpitää ja kehittää yhteistyössä Elias Lönnrot –seuran kanssa Eino Leino –taloa Kajaanin Paltaniemellä. Eino Leino –talon ylläpidon ja kehittämisen kautta seura on mukana Kajaanin ja Oulujärven matkailun markkinoinnin yhteistyössä.

Seura kuuluu Suomen nimikkokirjailijoiden yhdistykseen (Nimikot, perustettu 2004), joka on alan yhdistysten yhdysside Suomessa. Seura harjoittaa aktiivista yhteistyötä kainuulaisten nimikkoseurojen kanssa (Isa Asp–seura, Ilmari Kianto–seura, Elias Lönnrot-seura, Veikko Huovinen–seura), kun se toiminnan kannalta on mielekästä.

Kokoukset ja johtokunnan työskentely

Seuran vuosikokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä. Kokousten yhteyteen pyritään saamaan jäsenistöä kiinnostavaa kulttuuriohjelmaa.

Johtokunnan kokouksia pidetään tarvittaessa, noin 5-7 kertaa vuoden aikana. Johtokunta jakautuu työryhmiin sekä antaa johtokunnan jäsenille erilaisia työtehtäviä toimintasuunnitelman toteuttamiseksi. Talkoisiin kutsutaan myös muuta jäsenistöä.

Leino ja Lönnrot –seuran johtokunnan keskuudestaan valitsema talotoimikunta (2+2) hoitaa Eino Leino –taloa.

Jäsenistö

Seuran jäsenistö on eri puolelta Suomea. Seura on valtakunnallinen. Kaksi kertaa vuodessa pidettäviin yhdistyksen kokouksiin jäsenet kutsutaan kirjeitse ja sähköpostitse. Yhteydenpito jäsenistöön tapahtuu ennen kaikkea seuran kotisivujen kautta ja vuosikokouskutsukirjeillä.

Yhteydenpitoa jäsenistöön kehitetään opastamalla jäseniä käyttämään seuran nettisivujen jäsensivuja, joiden käyttämiseen voi kirjautua sähköpostiosoitteella, jos on antanut sen tiedoksi jäseneksi liittymisen yhteydessä tai myöhemmin. Seuran www-sivuilla olevasta jäsenluettelosta voidaan kerätä jäsenten sähköpostit sähköpostien lähettämistä varten. Jäsenmaksut postitetaan kevätvuosikokouksen kutsun yhteydessä. Syyskokouskutsun yhteydessä muistutetaan rästiin jääneitä jäsenmaksun maksamisesta.

Seuran jäsenhankintaa tehostetaan tekemällä uusi liityntälomake ja tarjoamalla jäsenyyttä uusille ihmisille.

Juhlat ja tilaisuudet

Kajaanin Runoviikko pidetään 3.-6.7.2014. Eino Leinon päivää, Suven ja runon päivää vietetään Eino Leino talolla 6.7.2014. Syntymäpäiväohjelmaa esitetään Leino -talolla pitkin päivää.  Seura osallistuu Runon ja suven päivänä muistomerkkien kukittamiseen ja tekee tunnetuksi Runoviikkoa ja Runoviikon Leinoon liittyviä tilaisuuksia. Viikolle järjestetään tuotemyyntiä yhteistyössä Lönnrot-seuran kanssa.

Seura osallistuu Leinoon liittyvien runo- ja laulutilaisuuksien järjestämiseen, jos seura löytää tätä varten yhteistyökumppaneita. Seura järjestää ja tukee Eino Leino –talon runokahvilailtoja ja muita tilaisuuksia Paltaniemellä.

Seura täyttää 40 vuotta

Seura täyttää vuonna 2014 40 vuotta.. Juhlavuodeksi laaditaan lyhyt seuran historiikki sekä vietetään seuran 40-vuotisjuhlat Eino Leino -talolla Eino Leinon syntymäpäivänä 6.7.2014 koko päivän kestävänä juhlana.

Leino-talo

Paltaniemellä sijaitseva Eino Leino -talo siirtyi Eino Leino ja Elias Lönnrot seuran yhteisomistukseen 1.11.2010. Talon hoitoa varten valitaan molemmista seuroista (2+2) talotoimikunta. Talon toiminta-ajatuksena on kertoa Eino Leinosta ja Elias Lönnrotista ja heidän elämänhistoriastaan ja tuotannostaan mahdollisimman monipuolisella tavalla. Seuroilla on keskinäinen talon hallinta- ja käyttösopimus. Seura tukee talon mahdollisuuksia esitellä Eino Leinon ja Elias Lönnrotin elämää ja elämäntyötä ja osallistuu talon tapahtumiin, hankintoihin ja talon näyttelytoimintaan. Yhdistys osallistuu yhteistoimintaan talon matkailumahdollisuuksien parantamiseksi (matkailumessut, tilaisuudet, näyttelyt ja niihin liittyvät aineistot) ja tilaisuuksien järjestämiseksi Leino -talolla. Leinon ja Lönnrotin kirjojen näyttelykokoelmaa kartutetaan sekä edistetään matkailuyrittäjien, kylätoimikunnan ja matkailuoppaiden kanssa talon käyttöä matkailun tarpeisiin.

Seura toimii aktiivisesti Paltaniemi -päivien ja Eino Leino -talon kirjapäivien valmistelussa ja toteuttamisessa.

Talon ylläpidossa myös seuran jäsenet osallistuvan aktiivisesti taloa ylläpitävään talkootoimintaan, kuten lahjoituksiin, esittely- ja opastustehtäviin, talon ylläpito- ja kunnostustoimintaan, ympäristön ylläpitoon, talon toiminnan kehittämiseen, kesäteatteritoimintaan, kahviotoimintaan. Eino Leino -talolla on oma toimintasuunnitelmansa ja talousarvionsa. Seurojen johtokuntien yhteistoimintaa lisätään talon ylläpidossa ja kulttuuritoiminnassa.

Talon pysyväisnäyttelyjen esittelyä parannetaan tekemällä kirjallinen esittely näyttelyjen kuvista. Eino Leino –talolla on oma Facebook -sivusto. Eino Leino -talon www-sivuja päivitetään.

Eino Leino -talolla seura myy Eino Leinoon liittyvää kirjallisuutta sekä seuran kulttuurituotteita.

Muu toiminta

Jatketaan yhteistyötä kainuulaisten kulttuurijärjestöjen, kulttuuritoimijoiden ja kulttuuriprojektien kanssa. Osallistutaan yhteistyöprojekteihin, joissa tehdään tunnetuksi Leinon kotiseutua, elämäntyötä tai tuotantoa. Osallistutaan Kainuun kulttuurifoorumiin. Etsitään yhteistyökumppaneita Eino Leinon tuotannon kääntämiseksi vieraille kielille sekä hankitaan Seuran kokoelmiin Leinon tuotannon käännöskokoelmia. Seura kokoaa englannin kielelle käännettyjä Leinon runoja ja pyrkii juhlavuoden toimintana julkaisemaan Leinon runojen englanninkielisen käännöksen, koska Leinon runoja kysytään englanniksi. Eino Leinosta kerrotaan paikallisessa lehdistössä sekä välitetään aineistoa ja uutisia Nimikkoseurojen sivuille ja uutisvälitykseen.

Seura toimii Kajaanin kulttuuripalvelujen edistämiseksi seuraamalla aktiivisesti kaupungin myöntämien kulttuurimäärärahojen riittävyyttä ja kulttuuriin tarkoitettujen valtionosuuksien kohdentamista kulttuuripalveluihin.

Seura hakee erilaisten tilaisuuksien ja projektien toteuttamiseen rahastojen ja säätiöiden apurahoja, joiden hakemisesta päättää johtokunta.

Suomen kirjailijoiden nimikkoseurojen kanssa alkanutta yhteistyötä jatketaan olemalla esillä heidän kauttaan kirjamessuilla ja kirjallisissa tapahtumissa sekä osallistumalla nimikkoseuran toimintaan. Seuraavassa luetellaan tiedossa olevia kirjatapahtumia:

Pohjois-Suomen kirjamessut (Oulu)

Tampereen kirjamessut 11.-13.4.2014

Vammalan Vanhan kirjallisuuden päivät, Sastamala 27.-28.6.2014

Sysmän kirjapäivät 4.-7.7.2014

Turun Kansainväliset Kirjamessut 2014.

Helsingin kirjamessut & viini, ruoka ja hyvä elämä 2014

Harkitaan osallistumista kirjamessuille joko Suomen kirjailijanimikkoseurojen tai kainuulaisten nimikkoseurojen kanssa. Seura osallistuu Kainuu Helsingissä tapahtumaan kesäkuussa 2014 Eino Leino –talon kautta.

Seuran toimintaan haetaan erillisrahoituksia, joiden kunkin pohjaksi tehdään omat suunnitelmansa.

Jatketaan Eino Leino–paitojen ja kassien, julkaisujen, Leinon runovideon, kirjanmerkkien, korttien, tulitikkujen, jääkaappimagneettien, runorättien, julisteiden ja exlibristen myyntiä. Samoin jatketaan 2003 alkanutta Leinon antikvaarikirjojen hankintaa ja edelleenmyyntiä. Seura myy Leinoon liittyvää kirjallisuutta, kuten Tarinoita Eino Leinosta ja Kirjaton Eino Leino. Tuetaan Eino Leinon tuotantoon ja elämänhistoriaan liittyvän tuotannon julkaisemista. Kehitetään uusia myyntituotteita.

Päivitetään Seuran nettisivuja uusilla ja ajankohtaisilla tiedoilla sekä lisätään sivustoon Eino Leinoa koskevia tiedostoja. Sivut palvelevat koululaisia ja Eino Leinosta kiinnostuneita henkilöitä. Päivittäisiä kävijöitä sivuilla on 400-500 henkilöä. Tiedottamiseen käytetään myös Suomen nimikkokirjailijoiden www-sivuja (http://nimikot.nettisivut.fi/jasenseurat/kainuun_eino_leino-seura_ry/).

Päivitetään seuran jäsentietoja siten, että niitä, joilla on käytössään sähköposti, voidaan palvella sähköisesti.

Eino Leino –talon toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Yleistä

Kainuun Eino Leino –seura ja Elias Lönnrot –seura ostivat 1.11.2010 Eino Leino –talon Kajaanin kaupungilta. Talon ylläpidosta ovat seurat tehneet hallintasopimuksen. Talon hoidosta vastaa talotoimikunta, jossa molemmista seuroista on kaksi edustajaa. Talolla käytössä olevasta Kajaanin sivistystoimen irtaimistosta on tehty hallintasopimus, joka oikeuttaa käyttämään Kajaanin kaupungille kuuluvaa talon irtaimistoa; se koostuu pääasiassa huonekaluista. Talossa vuokralaisena olleen Kapsakka-nimisen yrityksen omaisuuden seurat ostivat maaliskuussa 2011. Osto rahoitettiin kummankin seuran kolmen vuoden lainalla, joka tulee maksetuksi toimintavuonna.  Talo on Maa- ja metsäsäätiön vuokratontilla. Vuokrasopimus on voimassa vuoteen 2024. Eino Leino –talon kehittämisprojekti käynnistettiin toukokuussa 2011 ja se päättyi huhtikuun lopussa 2013. Talon kehittämiseen on käytetty myös Leader-rahoitusta. Kesällä 2013 talon toiminta-aluetta laajennettiin kesäteatterilla.

Talon kesäaikainen aukiolo

Kesä on talon aktiivisinta toimintakautta. Taloa pidetään auki yleisölle kesällä 2014 kesäkuusta elokuuhun sunnuntaista perjantaihin talotoimikunnan tarkemmin määrittelemänä aikana. Lauantait on varattu yksityistilaisuuksia varten. Vapaaehtoinen sisäänpääsymaksu on 2 euroa, ryhmiltä peritään 2 euroa henkilöltä.

Kahvilan ja myymälän sekä ulkoalueiden hoitoon palkataan palkkatuella 4-6 henkilöä ja pyritään järjestämään matkailuopastusta. Tapahtumien ja ryhmävierailujen yhteydessä turvaudutaan myös talkootyövoimaan.

Seuran jäsenet pitävät talon ja ympäristön huoltotalkoot keväällä ja syksyllä.

Kesäaikaiseen talon toimintaan kuuluu mm.

  • Elias Lönnrot kävely ja perhepyöräilypäivä Paltaniemelle toukokuussa. Tapahtuma toteuttaa Elias Lönnrot -seura yhteistyössä Kajaanin Ladun kanssa. 
  • Runokahvila –illat kesäaikana joka torstai yhteistyössä mm. Kainuun Eino Leino –seuran ja Kainuun lausujien kanssa
  • Tanssikurssit kesäaikana joka keskiviikko yhteistyössä Casamban kanssa
  • Eino Leinon syntymäpäiväjuhlat 6.7.2014
  • Paltaniemi –päivät ja Eino Leino –talon kirjapäivät 11.-13.7.2014 yhteistyössä lukuisten toimijoiden kanssa
  • kesäteatteritoimintaa yhteistyössä Kajaanin kaupunginteatterin kanssa
  •  

Kesäksi otetaan laitumelle lampaita Maisemat-ruotuun –hankkeen tuella. Hankkeesta on viisivuotinen sopimus ELY-keskuksen kanssa.

Talon näyttelyt

Talossa on Lönnrot- ja Leino-kirjojen näyttelyt sekä Lönnrot kirjasto. Talon isän huoneen näyttelyt on uusittu talon kehittämisohjelmassa. Sekä Lönnrot että Leino näyttelystä tehdään kuvia esittelevä opaskirjanen. Pihapiirissä on Leinon lapsuuteen liittyvä runorata.

Lystinurmelle järjestetään kaksi kuvataidenäyttelyjä.  Näyttelyjä ja talon esittelyä täydennetään sähköisin välinein. 

Talon näyttelytoimintaa kehitetään saatujen apurahojen turvin. Lystinurmelle on sijoitettu Oulujärven alueen kartta. Päärakennuksessa jaetaan matkailijoille matkailukohteiden – erityisesti Oulujärven alueen – esittelymateriaalia.

Muut toiminta ja tapahtumat

Talvella talolla järjestetään kursseja ja kulttuuritilaisuuksia rahoituksesta riippuen.

Osallistutaan Matkailumessuille tammikuussa ja Kainuu Helsingissä tapahtumaan senaatintorilla kesäkuussa 2014.

Talvikaudella järjestetään edelleen aiemmin pidetyt tapahtumat, joita olivat mm. seuraavat:

  • Eino Leino –hiihto (15.3.2014) yhteistyössä kyläyhdistyksen, Kajaanin ladun,  Paltamon kunnan ja Kajaanin kaupungin liikuntatoimen kanssa. Tapahtuman jälkeen talo ylläpitää järvilatua Hevossaareen.
  • Joulumyyjäiset (13.-14.12.2014) yhteistyössä kyläyhdistyksen kanssa

Tutkitaan mahdollisuuksia luoda kesäteatterin jatkeeksi pienimuotoinen huoneteatteri. 

Tapahtumien toteutuminen edellyttää talkoo- ja yhteistyötä eri tahojen kanssa.

Talon vuokraustoiminta

Taloa vuokrataan hääjuhliin, muisto- ja kastetilaisuuksiin, ylioppilasjuhliin, syntymäpäivän viettoon, kokouksiin, suku- ja koulutapaamisiin ynnä muihin tilaisuuksiin.

Vuokraushinnoista ja -ehdoista päätetään talotoimikunnassa, mutta talon vuokrausta hoitavalle työntekijälle jätetään tapauskohtaista harkintavaltaa.

Talovuokraukseen tarvittavaa välineistöä erilaisia juhlia varten täydennetään ja uusitaan (esim. astiasto ja pöytäliinat)

Yhteistyö

Sisällöllistä yhteistyötä talon seurat tekevät talon toiminnassa Kainuun kirjailijoiden, Kainuun lausujien, tanssiseura Casamban, Kajaanin kuvataitelijoiden ja Kajaanin kaupungin teatterin kanssa sekä lisäksi projektikohtaisesti projektiin liittyvien toimijoiden kanssa.

Matkailun kehittämiseksi läheisempiä yhteistyökumppaneita ovat Paltaniemen kyläyhdistys, Paltaniemen kotiseutuyhdistys, Kapsakka ky, Kajaanin matkailuoppaat, Kajaanin matkailuinfo, Oulujärven jättiläiset, Kaukametsä ja Kajaanin Runoviikko sekä hotellit ja ravintolat, matkanjärjestäjät, Oulujärven matkailuyrittäjät sekä aikakausi- ja sanomalehdet. Talon kehittämisessä tärkeitä yhteistyötahoja ovat Kainuun Liitto, Ely-keskus, Opetusministeriö, säätiöt ja rahastot sekä yhdistykset ja yksittäiset lahjoittajat.

Harkitaan kummiverkoston luomista asiantuntemuksen lisäämiseksi, talkooväen saamiseksi ja ohjelmapalveluiden ideoimiseksi.

Talon isännöinti ja talon kunnossapito

Kiinteistön ja kaluston joitakin kunnossapitotöitä tekee kesällä palkkatuella oleva henkilö. Nurmikko leikataan viikoittain. Tulevia suurempia investointeja ovat kesäteatterin kulissit, rantalaiturin rakentaminen uudelleen, kuistin lattian maalaus, päärakennuksen katon tervaus ja varastoaitan rakentaminen tontille. Selvitetään vanhan rakennuksen siirtämistä tontille varasto- ja työskentelytilaksi.

Talvella piha-alueen lumityöt teetetään urakoitsijalla. Talviaikana pyritään säästämään energiaa alentamalla lämpötilaa, kun talolla ei ole tilaisuuksia. Energiakuluja alennetaan ilmalämpöpumpuilla.

Talon viestintä

Kehittämisprojektissa talolle laadittiin viestintäsuunnitelma. Talon tapahtumista tiedotetaan aktiivisesti paikallisissa ja valtakunnallisissa tiedotusvälineissä. Talotoimikunta päättää messuihin ja muihin tapahtumiin osallistumisesta, joissa markkinoidaan taloa matkailukohteena. Kevään 2014 aikana taloa esitellään aktiivisesti suomalaisille aikakausilehdille. Talviaikana taloa markkinoidaan paikallisesti perhetilaisuuksien pitopaikkana.   

Talolla on Facebook–sivusto, jota täydennetään ajankohtaisilla viesteillä ja kuvamateriaalilla. Talon Facebook–ystäviä on noin 760.

Talon www-sivujen osoite on  www.einoleinotalo.fi. Talon sivuja päivitetään säännöllisesti. Kainuun Eino Leino –seuran ja Elias Lönnrot –seuran kotisivuilla on linkit Eino Leino –talon kotisivustolle.

Talon kehittäminen

Talon toimintoja kehitetään talolle laaditun strategian mukaisesti. Ympäristö pidetään kunnossa ja talon toimintojen tilavaatimuksia pyritään ratkaisemaan. Talon toiminnoissa tarvitaan lisää varasto-, toimisto- ja sosiaalitilaa.

Apurahahakemukset

Talotoimikunta etsii aktiivisesti rahoitusta talon ylläpitoon ja kehittämiseen.

 

Kainuun Eino Leino –seuran johtokunta 30.10.2013

Kainuun Eino Leino –seuran vuosikokous 10.11.2013