Valtion syöttiläälle

Huoleti halveksu vain mua valtion syöttiläs korska -

Valtio työlleni mun eihän se leimaansa lyö —

Istu sä herkuillas, lue arvonjärjestyslistaa,

Josta sä turhaan mun arvoa etsinyt liet.

Katsele kalenterias, lue ulkoa palkkaussäännöt,

Aika sun harmentaa, ikähän ansio on.

Aika kun täytetty on, saa onnesi kukkuran kauniin,

Kuuliaisuutesi sun ”tähdellä" tunnustetaan.

Oppia oivaa myös sinä selvähän kaikille saarnaat:

Purjetuulehen on helppoa höllöttää.