Kunnon mies

Kun teet sä niin kuin käsketään,
kun syöt sä, mitä syötetään,
niin olet kunnon mies.

Kun uskot, mitä saarnataan,
et pyri koskaan vapaampaan,
niin olet kunnon mies.

Kun pidät paikkas, jonka sait,
ja vanhat aatteet, tavat, lait,
niin olet kunnon mies.

Kun katsot miehiin johtaviin
kuin kansa katsoo jumaliin,
niin olet kunnon mies.

Kun kaikillen sä rauhan suot
ja vastustuumat vatsaas juot,
niin olet kunnon mies.

Kun silmät, korvat ummistat
ja omantuntos laajennat,
voit olla kunnon mies.

Jos järki, tunne poljetaan,
sa ällös hiisku sanaakaan,
niin olet kunnon mies.