Syyskokouksen työjärjestys

Kainuun Eino Leino -seuran syyskokous Raatihuoneessa  26.11.2017 klo 16.00

 

 

 

Syykokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

1. Kokouksen avaus

 

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja läsnäolijat

 

3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

 

4. Kokouksen järjestäytyminen

- valitaan kokouksen puheenjohtaja

- valitaan kokouksen sihteeri

- valitaan kaksi pöytäkirjan tarkistajaa

- valitaan kaksi ääntenlaskijaa

 

5. Hyväksytään seuran seuraavan vuoden toimintasuunnitelma

 

6. Määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksu

- henkilöjäsenmaksu    20 €     - yhteisöjäsenmaksu  50 € -kannatusjäsenmaksu 100 €

 

7.  Hyväksytään talousarvio seuraavalle vuodelle

 

8. Valitaan seuran puheenjohtaja

 

9. Johtokunnan jäsenten valinta

- määrätään johtokunnan jäsenten lukumäärä

- valitaan johtokunnan jäsenet

 

10. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varajäsen

 

11. Käsitellään muut johtokunnan tai jäsenten ennen saman vuoden syyskuun

    loppua johtokunnalle kirjallisesti ilmoittamat asiat, sekä ne asiat, jotka       

    kokouksessa yksimielisesti päätetään ottaa käsiteltäväksi.

 

12. Kokouksen päättäminen