Seuran toimintasuunnitelma 2017

KAINUUN EINO LEINO -SEURA RY.

KAINUUN EINO LEINO -SEURA RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

Seuran tehtävä

Vuosi 2017 on Kainuun Eino Leino -seuran 43. toimintavuosi. Seuran tehtävänä on Eino Leinon kirjallisen elämäntyön vaaliminen ja tunnetuksi tekeminen sekä Leinoa koskevan tutkimuksen edistäminen.

Seuran tehtävänä on myös seurata paikallista kulttuurityötä sekä tehdä siihen liittyviä aloitteita. Seura ottaa kantaa ajankohtaisiin kulttuuripoliittisiin asioihin sekä kannustaa kansalaisia toimimaan kulttuuriasioiden hyväksi. Seura edistää Kainuun laulu- ja lausuntataiteita ja kirjallisuutta, kirjallisuuden tuntemusta sekä kulttuurimatkailua. Seura on mukana Eino Leino –taloa ylläpitävän säätiön toiminnassa yhteistyössä Elias Lönnrot -seuran ja Paltamon kunnan kanssa. Eino Leino -talo on mukana Kajaanin ja Oulujärven matkailun markkinoinnissa Oulujärven jättiläisten jäsenenä.

Seura kuuluu Suomen nimikkokirjailijoihin (Nimikot, perustettu 2004), joka on alan valtakunnallinen yhteistyöelin. Seura harjoittaa yhteistyötä kainuulaisten nimikkoseurojen kanssa, joita ovat Isa Asp -seura, Ilmari Kianto -seura, Elias Lönnrot-seura, Veikko Huovinen –seura. 

Kokoukset ja johtokunnan työskentely

Seuran vuosikokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä. Kokousten yhteyteen pyritään saamaan jäsenistöä kiinnostavaa kulttuuriohjelmaa.

Johtokunnan kokouksia pidetään tarvittaessa, noin 5-7 kertaa. Johtokunta jakautuu työryhmiin sekä antaa johtokunnan jäsenille erilaisia tehtäviä.

Jäsenistö

Seuran jäsenistö on eri puolilta Suomea, pääosa Kajaanista ja Kainuusta.  Kaksi kertaa vuodessa pidettäviin yhdistyksen kokouksiin jäsenet kutsutaan kirjeitse ja sähköpostitse. Jäsenistöön pidetään yhteyttä ennen kaikkea seuran kotisivujen välityksellä ja kutsukirjeillä sääntömääräisiin kokouksiin.

Jäsenmaksut kerätään kevätkokouskutsun yhteydessä. Syyskokouskutsun yhteydessä muistutetaan maksamattomista jäsenmaksuista.

Seuran jäsenhankintaa tehostetaan tarjoamalla jäsenyyttä Eino Leinosta ja seurasta kiinnostuneille henkilöille.

Juhlat ja tilaisuudet

Eino Leinon päivää eli Suven ja runon ohjelmallista päivää vietetään Eino Leino talolla 6.7.2017, jolloin kukitetaan Leinon patsas ja Leinon vanhempien ja siskojen hautamuistomerkit.

Vuonna 2017 Suomi täyttää 100 vuotta. Juhlavuosi huomioidaan tuottamalla juonnettu musiikkidraama ”Unelmien maa – Eino Leino ja Suomen luominen.” Lisäksi esitetään v. 2016 valmistunutta juonnettua musiikkidraamaa ”Laulavia latvoja – syviä juuria, Eino Leino ja kotiseutu”

Eino Leinon tuotannon ja elämän tekeminen tunnetuksi

Kainuun Eino Leino –seuran www-sivuilla on ollut päivittäin 700-1000 kävijää. Määrä on noussut ajoittain tuhansiin kävijöihin, kun Eino Leinon tuotanto on ollut tiedotusvälineissä esillä. Tämän vuoksi seuran sivuja päivitetään aktiivisesti ja tiedotusta ajankohtaisista asioista parannetaan. Leinoa koskevia kirjoituksia pyritään saamaan painettuun mediaan, erityisesti aikakausilehtiin. 

Tutkitaan mahdollisuuksia Leinon runotuotannon kääntämiseksi englannin kielelle sekä niiden julkaisemista joko kirjana tai netissä.

Kainuun Eino Leino -seura tukee dokumenttielokuvan tekemistä Eino Leinosta. Elokuvan valmistelevia kuvauksia tehtiin kesällä 2016. Paltamon kunta hakee elokuvalle Leader-rahoitusta. Seura antaa asiantuntija-apua.

Seura järjestää Leinoon liittyviä runo- ja laulutilaisuuksia yhteistyökumppaneidensa kanssa. Seura järjestää runokahvilailtoja Eino Leino -talolla. Järjestetään luentoja Eino Leinon tuotannosta ja elämästä.

Valmistetaan Eino Leinon elämästä draamakonsertti kolmivaiheisesti. Ensimmäistä osaa Laulavia latvoja – syviä juuria, Leino ja kotiseutu esitettiin v. 2016 kuudesti Kainuussa. Yhtenä esityskohteena olivat Suomen kotiseutuliiton valtakunnallisessa kotiseutupäivät Kajaanissa 2016. Toisella täysmittaisella draamakonsertilla, jonka nimi on Unelmien maa, Eino Leino ja Suomen luominen tähdätään Suomen itsenäisyyden juhlavuoden esityksiin. Kolmannella versiolla juhlistetaan Eino Leinon syntymän 140-vuotisjuhlavuotta 2018. Valmistelulle haetaan rahoitusta.

Aloitetaan valmistelut Eino Leinon syntymän 140-vuotisjuhlavuoteen.

Leino-talo

Eino Leino -talo siirtyi Eino Leino ja Elias Lönnrot seuran yhteisomistukseen 1.11.2010. Talon omistus siirtyy Eino Leino talon -säätiön omistukseen. Seura on mukana säätiössä Elias Lönnrot –seuran ja Paltamon kunnan kanssa. Talon käyttöä ylläpidetään Eino Leinon muistotalona, jossa esitellään Leinon kotiseutua, kotia, perhettä ja Leinon elämäntyötä sekä edistetään paikallista kulttuuritoimintaa.

Leinon ja Lönnrotin kirjojen kokoelmaa kartutetaan. Samoin edistetään talon näkyvyyttä matkailukohteena. Paltaniemen teatterin toimintaa jatketaan. Lystinurmi –ladon laajennukseen teatterilaisten tarpeisiin haetaan Oulujärven Leader-rahoitusta ja samalla tehdään muita korjaustöitä.

Seura ylläpitää Leino -talolla kesäkahviota ja kesäteatteria sekä matkailuopastusta. Seura toimii aktiivisesti Paltaniemi -päivien ja Eino Leino -talon kirjapäivien valmistelussa ja toteuttamisessa. Seuran jäseniä pyydetään mukaan talkoisiin kuten esittely- ja opastustehtäviin, talon ja sen ympäristön hoitamiseen ja kesäteatterin tarvitsemiin tehtäviin. Eino Leino –talolla ja Paltaniemen teatterilla on oma Facebook –sivusto, jota päivitetään tarpeen mukaan.

Leino–taloa ja kesäteatteria markkinoidaan myös Facebook-sivustolla. 

Eino Leino -talolla seura myy Eino Leinoon liittyvää kirjallisuutta sekä seuran tuotteita. Eino Leinoon liittyvän antikvaarisen kirjallisuuden myynti siirretään myös nettiin.

Muu toiminta

Jatketaan yhteistyötä kainuulaisten kulttuurijärjestöjen kanssa ja osallistutaan kulttuuriprojekteihin, joissa tehdään tunnetuksi Leinon kotiseutua, elämäntyötä tai tuotantoa. Etsitään yhteistyökumppaneita Eino Leinon tuotannon kääntämiseksi vieraille kielille sekä hankitaan Seuran kokoelmiin Leinon tuotannon käännöskokoelmia. Eino Leinosta kerrotaan paikallisessa lehdistössä sekä välitetään aineistoa ja uutisia Nimikkoseurojen sivuille ja medialle.

Seura seuraa aktiivisesti kaupungin kulttuurimäärärahojen myöntämispolitiikkaa ja kulttuuriin tarkoitettujen valtionosuuksien jakoa.

Seura hakee erilaisten tilaisuuksien ja projektien toteuttamiseksi rahastojen ja säätiöiden apurahoja.

Suomen kirjailijoiden nimikkoseurojen kanssa alkanutta yhteistyötä jatketaan olemalla esillä heidän kauttaan kirjamessuilla ja kirjallisissa tapahtumissa sekä osallistumalla nimikkoseuran toimintaan.

Seuraavassa luetellaan tiedossa olevia kirjatapahtumia:

Pohjois-Suomen kirja- ja seniorimessut syyskuussa, Oulu

Tampereen kirjamessut ja kotimaan matkailumessut

Vammalan vanhan kirjallisuuden päivät, Sastamala

Sysmän kirjapäivät

Turun kansainväliset kirjamessut

Helsingin kirjamessut & viini, ruoka ja hyvä elämä

Harkitaan osallistumista yllä mainituille kirjamessuille joko Suomen kirjailijanimikkoseurojen tai kainuulaisten nimikkoseurojen kanssa. Lisäksi osallistutaan Oulujärven jättiläisten mukana matkailumessuille.

Seuran projektitoimintaan haetaan erillisrahoitusta erikseen tehtävien suunnitelmien mukaan.

Jatketaan Eino Leino -tuotteiden kuten paitojen ja kassien, julkaisujen, Leinon runovideon, kirjanmerkkien, korttien, tulitikkujen, jääkaappimagneettien, runorättien, julisteiden ja exlibristen myyntiä. Samoin jatketaan antikvaarikirjojen hankintaa ja myyntiä. Seura myy Leinoon liittyvää kirjallisuutta, kuten Tarinoita Eino Leinosta ja Kirjaton Eino Leino. Kehitetään uusia myyntituotteita.

Päivitetään seuran jäsentietokantaa siten, että jäseniä voidaan palvella sähköisesti.

Käsittely:

Hyväksytty Kainuun Eino Leino -seuran johtokunnassa x.1x.2016

Kainuun Eino Leino -seuran vuosikokous 17.11.2016